De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.j   Scheepsmacht in Indië en retourvloten
4821
Kopie-missive van Cornelis Gerritsz. Schagen en Adriaen van Nieuwlandt de Jonge, in het van Surat naar de Republiek terugkerende schip Amboina, liggende in de haven van Bresont in Hitland, aan de bewindhebbers
1636
1 stuk
4822
Resolutie van de scheepsraad van het schip Zalm tot het innemen van water, brandhout en verversingen op een van de eilanden Timor, Laura of Pulau Pisang
1649
1 stuk
4823
Seinbrief voor de schepen Westfriesland, Delft, Reiger en Enkhuizen, zeilend van St. Helena naar de Republiek, onder bevel van gouverneur-generaal Cornelis van der Lijn
1651
1 stuk
4823 I
Instructie en seinbrief voor de kruisers op de retourschepen
1678
2 stukken
4824
Kopie-seinbrieven voor de retourvloot onder bevel van commandeur Gerrit van der Sijden en vice-commandeur Hermanus Grindet
1718
1 band
4825
Seinbrief voor de retourvloot onder bevel van de raad van Indië Johan François de Witte van Schooten, zeilend van Kaap de Goede Hoop naar de Republiek
1735
1 stuk
4826
Kopie-instructies en andere stukken bestemd voor de commandanten van de schepen Huis te Bijweg en Diana, van Batavia naar de Republiek zeilend. Gedrukt
1769 - 1780
2 banden
4827
Instructie van gouverneur-generaal en raden voor de zeeofficieren van VOC-schepen betreffende het saluut van vreemde schepen
1794
1 stuk
4828
Instructies betreffende seinen en vlaggen die aan de Kaap de Goede Hoop vanaf de Leeuwenkop en Leeuwenbil moeten waaien tot beveiliging van de VOC-schepen
1801, 1803
2 stukken