De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.k   In Batavia aangekomen en vertrokken schepen
4829
Lijst van uit de Republiek in Batavia aangekomen schepen
1673
1 stuk
4830
Lijst van uit de Republiek in Batavia aangekomen schepen
1696 en 1697
1 stuk
4831
Kopie-lijst van in Batavia aangekomen en daarvandaan vertrokken schepen
1760 jan. 5 - dec. 31
1 deel