De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.01   Batavia
4833
Kopie-aantekening betreffende alle verhuurde, onverhuurde en niet in gebruik gegeven VOC-landerijen in het district Jakatra, door W.C. Kruger, secretaris van heemraden
1728
1 stuk
4834
Extract-voorwaarden voor de pacht van de VOC van de inkomende en uitgaande rechten in Batavia, in het bijzonder die op de Chinese jonken
[c. 1751]
1 stuk
4835
Staat van onkosten van het onderhoud van de paarden van de VOC over de jaren 1734-1754
1755
1 stuk
4836
Extract-notulen van gouverneur en raden betreffende pakhuiszaken
1764
1 omslag
4837
Kwitantie en akte van transport betreffende de verkoop in Batavia van een slaaf door Daniël Mons aan Frederik Pietersz.
1765 sep. 11 en 14
1 stuk
4837 I
Programma voor het jaar 1782 van het Bataviaas Genootschap. Gedrukt
1783
1 deel
4838
Getuigenverklaring voor een gerecht in Batavia van enige inheemse gedetineerden
1792
1 stuk
4839
Voorwaarden van aanbesteding voor het maken van vier bruggen in het Chinese kamp in Batavia
1794
1 stuk
Het stuk is in Chinese karakters opgesteld