De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.02   Java
4840
Concept-artikelen van een overeenkomst te sluiten door D.A. Stier, tot exploitatie van mijnen op Java, onder andere bij de berg Parang
1731
1 stuk
4841
Lijst van de opbrengsten van de verpachting van sabandarijen en andere VOC-verpachtingen op Java. Gedrukt
1744 - 1750
1 stuk
Een sabandaar is een havenmeester
---
Kopie van de `Aanmerkingen over de landen en het koninkrijk Jaccatra nevens de aangrenzende en mede onder de Nederlandsche Compagnie sorteerende Preangerlanden ...' van gouverneur-generaal Jacob Mossel
1751
 
4842
Verslagen betreffende de oprichting en de toestand van de Marinekweekschool in Semarang. Gedrukt
1788, 1790
2 stukken
4843
Kopie-memorie van overgave van Jan Greeve, aftredend gouverneur van Java's Noordoostkust, voor zijn opvolger P.G. van Overstraten
1791
1 band