De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.03   Ambon
4844
Beschrijving van het eiland Ambon door Herman van Speult
1623
1 stuk
---
Memorie, opgesteld ter regeling van de bevoegdheid van de VOC om van de Staten-Generaal twee derde van de penningen te vorderen die volgens de arbitrage in de zaak van Ambon aan de Engelse Oostindische Compagnie betaald moesten worden
1654
 
4845
Aantekening betreffende de knevelarijen door VOC-dienaren bij de leverantie van specerijen door de inheemsen op Ambon en Ceram en de smokkelhandel daardoor ontstaan
[na 1764]
1 stuk
4846
Rekest van Willem Fockens, oud-gouverneur van Ambon, aan de Heren XVII om bevorderd te worden tot raad extraordinaris van Indië. Gedrukt
1767
1 stuk
4847
Kopie-memorie van Bernardus van Pleuren, de aftredende gouverneur van Ambon, voor zijn opvolger Adriaan de Bock, betreffende de toestand in zijn gouvernement
1785
1 stuk