De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.05   Ternate
4849
Kopie-beschrijving van de VOC-sterkten in de Molukken
[c. 1627]
1 stuk
4850
Kopie-beschrijvingen van de staat van de VOC-handel in Ternate en Malabar door Liebrecht Hooreman, raad van Indië
1756
1 stuk
Het gedeelte over Malabar is gelijkluidend aan inv. nr. 4903