De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.06   Makassar
---
Stukken betreffende het gouvernement Makassar
1696 - 1869
 
Met voorin aftekeningen van watermerken en zegels
4851
Akte van verkoop, verleden in Makassar, van een slaaf door de Buginees Togankan aan Jacob Jansz. Mout
1746 sep. 17
2 stukken
4852
Kopie-beschrijving van de staat van de VOC-handel in Makassar door Adriaan de Nijs, raad van Indië. Kopie
1756
2 stukken
In tweevoud
4853
Rekesten en verweerschrift door Jan Dirk van Clootwijk, oud-gouverneur van Makassar, betreffende het tegen hem gevoerde proces. Gedrukt
1758 - 1793
1 omslag
4854
Samenvattingen van elkaar bestrijdende meningen over een vermindering van de lasten van de VOC in Makassar
1765
1 omslag