De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.07   Borneo
4855
Kopie-beschrijving van de staat van de VOC-handel in Borneo, in het bijzonder van Banjarmasin, door Johan Andries, baron van Hohendorff, raad extraordinaris
1757
1 stuk
Gepubliceerd in: BKI nieuwe volgreeks 4 (1862) 151-212