De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.10   Sumatra's Westkust
4858
Stukken betreffende een onderzoek van de mijnen op Sumatra's Westkust
1723 - 1725
1 omslag
4859
Staten, opgesteld door de visitateur-generaal J.H. Bolender, van de behaalde winsten op het door de VOC verkochte zout in de jaren 1735-1754 op Sumatra's Westkust
1755
1 omslag
Bevat ook een aantekening over gelden, verstrekt aan een in 1745 door de VOC gesticht seminarie, 1754
4860
Rapport van Thomas van Kempen, resident van het kantoor Pulau Chinco op Sumatra's Westkust, over de inname van die plaats door een Engels eskader
1782
1 stuk
4861
Kopie-rapport van Christiaan Hendrik von Erath, resident op Sumatra's Westkust aan gouverneur-generaal en raden, benevens zijn memorie van overgave voor zijn opvolger Philippus Johannes van der Stengh
1789 - 1792
1 band
4862
Aantekening betreffende de benodigdheden voor mijnarbeid
z.d
1 stuk