De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.11   Siam
4863
`Relation des révolutions arrivées à Siam dans l'année 1688', memorie opgesteld door de generaal van de Franse troepen in Siam. Gedeeltelijk gedrukt
1691
1 deel en 1 stuk
In tweevoud
4864
Kopie-beschrijving van de staat van de VOC-handel in Siam door Adriaan de Nijs, raad van Indië
1756
1 stuk