De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.12   China, Taiwan en Pescadores
4865
Kopie-missive van Cornelis Reyersz., op de rede in de Pescadores, aan gouverneur-generaal Pieter de Carpentier
1623
1 stuk
4866
Memorie betreffende de schade die de Chinese en Spaanse handel zal lijden van een Nederlandse vestiging op Taiwan
1623
1 stuk
Het betreft hier een vertaling van een oorspronkelijk Spaans geschrift
4867
Zeilinstructies en kustbeschrijvingen van Taiwan, met profieltekeningen
[c. 1625]
1 stuk
4868
Extract-missiven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden betreffende de betrekkingen met China, Japan en Taiwan
1629 - 1630
1 stuk
4869
Instructie van Hans Putmans, gouverneur van Taiwan, voor de kooplieden Gideon Bouwens en Paulus Traudenius betreffende hun onderhandeling met de Chinese `groten' over het toestaan van vrije handel, met het dagregister door hen op deze tocht gehouden. Met bijlage
1629
3 stukken
4870
Kopie-dagregister gehouden tijdens de zending van de kooplieden Gideon Bouwens en Paulus Traudenius naar China
1629
1 stuk
4871
Kopie-missiven van Hans Putmans, gouverneur van Taiwan, aan Chinese `groten', over de vrije handel op Taiwan
1629
1 stuk
4872
Missive van Hans Putmans, gouverneur van Taiwan, aan gouverneur-generaal Jan Pietersz. Coen, betreffende de zending van de kooplieden Gideon Bouwens en Paulus Traudenius naar China
1630
1 stuk
4873
Kopie-resolutie van gouverneur en raad van Taiwan over de vaart en handel van Japanners op dit eiland
1631
1 stuk
4874
Dagregister gehouden in het fort Zeelandia op Taiwan door de opperkoopman Gideon Bouwens, gedurende het gouverneurschap van Nicolaas Couckebacker. Fragment
1633
1 stuk
---
pro memorie - Kopie-instructies van gouverneur-generaal en raden voor de supercarga in China en andere stukken aan en van de supercarga; - kopie-facturen van verkopingen van Chinese waren; - kopie-correspondentie over de handel op China; 1746 juli - 1759 april: zie Aanwinsten, inv. nr. 1893 29r