De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.13   Japan
Zie ook inv. nr. 4868
4875
`Japanse spiegel', anoniem geschrift, gericht aan de commissaris-generaal Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein, over de misbruiken bij de VOC-handel in Japan in de jaren 1686-1689
1690
1 stuk
4876
Kopie-beschrijving van de staat van de VOC-handel in Japan door Jacob van Waeyen, raad van Indië
1756
1 stuk