De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.14   Malakka
4877
Kopie-lijst van in Malakka aangekomen en daarvandaan vertrokken schepen, met vermelding van de lading, bewapening en het aantal bemanningsleden
1763
1 deel
4878
Kopie-missiven van D. Ruhdé, resident op Riouw, aan de gouverneur en raad in Malakka, betreffende de verovering van het eiland door Solokse zeerovers
1787
1 omslag
Bevat ook een aantekening van de commissaris S.C. Nederburgh over de herovering van Riouw
4879
Kopie-memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel over het gouvernement van Malakka, alsmede een kopie-memorie van overgave van Pieter Gerardus de Bruyn, gouverneur van Malakka, voor zijn opvolger, met kopie-marginale aantekeningen van gouverneur-generaal en raden
1758 en 1788
1 band
4880
Kopie-memorie van A.E. van Braam Houckgeest over Malakka en de tinhandel aldaar
1790
1 omslag
Gepubliceerd in: BKI 76 (1920) 284-309