De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.15   Bengalen
4881
Missive aan gouverneur-generaal Jacob Mossel over het verval van de lijnwaadhandel in Bengalen
1757
1 stuk
Niet ondertekend
4882
Memorie betreffende de waardeverhouding van goud en zilver en de waarde in Nederlands geld van de verschillende munten in Azië, met aantekeningen betreffende Bengaalse muntzaken in het bijzonder
1760, 1761
2 stukken
4883
Memorie van de Heren XVII aan de Staten-Generaal betreffende de klachten van de Engelse gezant J. Yorke over het vijandig optreden van VOC-dienaren tegen de Engelsen in Bengalen. Gedrukt
1761
1 stuk
4884
Stukken betreffende de inbeslagneming door de VOC van het particulier schip Antonetta, uitgerust door Robert Charnock in Vlissingen en onder Hollandse vlag in Calcutta binnengelopen. Gedeeltelijk gedrukt
1789 - 1791
1 omslag
4885
Memorie van Isaac Titsingh, raad van Indië, betreffende door te voeren bezuinigingen in het beheer van de VOC-bezittingen in Bengalen. Met bijlagen
1794
1 omslag
Van de genummerde bijlagen ontbreken de nrs. 5 en 6