De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.17   Ceylon
4893
Missive van Frederik de Vries in Elseneur (Helsingo/r), ten geleide van een kopie-verdrag van 1618 augustus 2, gesloten tussen de koning van Denemarken en de vorst van Ceylon
1649
2 stukken
4894
Dagregister van een reis over land van Ceylon naar de Republiek door Joannes Leeuwenson, secretaris van Rijklof van Goens
1675
1 deel
Gepubliceerd in: BKI 10 (1863) 89-144
4895
Memorie van Joost Segenaer in Amsterdam aan bewindhebber Le Sage over de toestand van Ceylon, met kritiek op het beleid van Rijklof van Goens
1676
1 stuk
4896
Stukken betreffende de beschuldigingen tegen Laurens Pijl, gouverneur van Ceylon, over door hem gevoerd wanbeheer. Met aantekeningen van de advocaat Pieter van Dam
1676 - 1685
1 omslag
4897
Aantekeningen `van een getrouw dienaar' van de VOC met kritische opmerkingen over het beheer van vader en zoon Rijklof van Goens over Ceylon, met voorstellen tot een zuiniger beheer. Met aantekeningen in dorso van Pieter van Dam
1678
1 stuk
4898
Kopie-rapport van Anthony Caldere, geboren in Colombo, van zijn verblijf aan het hof van Kandy
1679
1 stuk
4899
Stukken betreffende een Ceylons kruid, `achmella', dienend tot medicijn tegen nierstenen
1688 - 1697
1 omslag
4900
Memorie met kritische opmerkingen over een te sluiten verdrag met de vorst van Ceylon
1693
1 omslag
---
Dagregister van I.A. Rumpf, gouverneur van Ceylon, van zijn reizen naar fort Hanwella 1717 april 12-16, het commandement Galle 1717 juli 6 - augustus 3 en fort Negombo 1717 oktober 6-11; met plattegronden en tekeningen van forten en gebouwen van de VOC. Authentieke kopie
Het journaal vormt volgens de aanhef het eerste deel van een reeks dagregisters die gouverneur Rumpf op zijn reizen door het gouvernement zou doen opmaken
4901
Kopie-secrete missive van de Heren XVII aan gouverneur en raad van Ceylon tot inachtneming van de grootste voorzorgen ten opzichte van vreemde oorlogsschepen, 1787, met als bijlage een kopie-verdrag van 1785 november 10 tussen Frankrijk en de Republiek
1787
2 stukken
4902
Stukken betreffende de moeilijkheden voor VOC-dienaren in Ceylon, ontstaan door de order dat op wissels naar de Republiek de helft van het bedrag in gouden en zilveren munten in de VOC-kas moet worden gestort. Gedeeltelijk kopieën
1790 - 1793
1 omslag