De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.18   Malabar
4903
Kopie-beschrijving van Malabar door Liebrecht Hooreman, raad van Indië, in het bijzonder van de daar gemaakte winsten en verliezen, met voorstellen tot verbetering
1756
1 stuk