De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.19   Hindustan en Surat
4904
`Beschrijvinge van Indien ofte van het gebied des grooten Mogols'
[c. 1622]
1 stuk
Fragment
4905
Kopie-beschrijving van de regering van de vorsten van Hindustan: Humayun, Akbar en Jahangir
1626
1 deel
Het slot ontbreekt. Zie hiervoor inv. nr. 4906, tweede gedeelte, f. 64-73
4906
Kopie-memorie van François Pelsaert, opperkoopman in Agra, over de VOC-handel in Hindustan, en een beschrijving van de regering van de vorsten van Hindustan: Humayun, Akbar en Jahangir
1626 - 1627
1 deel
De memorie van Pelsaert is in een Engelse vertaling gepubliceerd in: Moreland en Geyl, Jahangir's India
4907
Stukken betreffende het proces tegen Pieter van Helsdingen, oud-independent-fiscaal in Surat
1701 - 1703
3 stukken
4908
Staten van de winsten behaald op de verkochte goederen door het VOC-kantoor in Surat
1713 - 1714
2 stukken