De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.m   Factorijen

Deel I/H.2.m.20   Perzië
4909
Missive van de sjah van Perzië aan de Staten-Generaal en de prins van Oranje
1626 mrt. 25
1 stuk
Het betreft een vertaling. Een ander exemplaar en het origineel bevinden zich in het archief van de Staten-Generaal, inv. nr. 12595.1
---
Resolutie van de directie van het VOC-kantoor in Isfahan, waarbij Huybert Visnich gemachtigd wordt om met de sjah van Perzië te onderhandelen over de ongefundeerde pretenties van `Mollamblijck'
1630 sep. 27
 
---
Advies van de directeur Dirk Sarcerius over de handel in Perzië
1652
 
4910
Missive van de sjah van Perzië aan gouverneur-generaal Willem van Outhoorn
1697
1 stuk
Het betreft een vertaling
---
Beschrijving van de kusten van de Perzische Golf en hun bewoners, geadresseerd aan gouverneur-generaal Jacob Mossel. Met kaart
z.d