De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.a   Algemeen
4927
Resoluties van het departement van de equipage. Met alfabetische index op zaken
1665 - 1790
1 deel
4928
Instructies voor het houden van de verschillende scheepsboeken, instructies voor VOC-dienaren, artikelbrieven, zeilorders en scheepsgebeden
[c. 17e en 18e eeuw]
1 band
4929-4931
Kasboeken van het departement van de equipage
1745 - 1795
3 banden
4929
1745 - 1762
 
4930
1755 - 1784
 
4931
1786 - 1795