De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.b   Uitgelopen schepen
4932-4933
`Uitloopboekje', lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekening betreffende hun terugkeer in de Republiek (tot 1673), aantal bemanningsleden (sinds 1673), jaar van aanbouw, lengte en tonnage (sinds 1693) en namen van de schippers (sinds 1715)
1603 - 1803
2 delen
4932
1603 - 1701(voorjaar)
1603 - 1701
 
4933
1701(najaar) - 1796 en 1802/03. Met alfabetische index op scheepsnamen
1701 - 1802
 
4933 I
Lijsten van de monsterrollen van de VOC-schepen uitgevaren voor de kamer Amsterdam
1603 - 1796
1 band
4934
Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekening betreffende het jaar van uitvaren, van de kamers waarvoor werd uitgevaren en van het uiteindelijke lot van het schip
1603 - 1794
1 deel
Alfabetisch gerangschikt
4935
Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekening betreffende het aantal bemanningsleden, de data van vertrek en aankomst in de Republiek (sinds 1696), jaar van aanbouw, lengte en tonnage (sinds 1698) en namen van de schippers (sinds 1780)
1673 - 1796
1 deel
4936
Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekening betreffende lengte, tonnage, aantal bemanningsleden, jaar van aanbouw, namen van de schippers, aantal sterfgevallen gedurende de reis, en aankomst- en vertrekdata aan en van Kaap de Goede Hoop, Batavia en de Republiek. Met alfabetische index op scheepsnamen
1688 - 1803
1 deel
4937
Index op scheepsnamen voorkomend in `kohieren en thuisreizen' van thuisvarende VOC-schepen van de kamer Amsterdam
1727 - 1799
1 deel
Alfabetisch gerangschikt
4938-4940
Lijsten van Nederlandse schepen, zowel oorlogsschepen als van de VOC, en van Engelse, Franse, Deense en Zweedse schepen die tussen Europa en Azië varen, met aantekening betreffende onder andere de namen van de schippers, de data en havens van vertrek en aankomst, op reis aangedane havens en het aantal bemanningsleden
1741 - 1769
3 delen
4938
1741 - 1752
 
4939
1752 - 1759
 
4940
1759 - 1769
 
4941
Lijsten van voor de kamer Amsterdam uitgevaren schepen, met vermelding van de voornaamste scheepsofficieren
1745 - 1784
1 band
4942
Lijsten van uit Batavia vertrokken retourschepen, met vermelding van de namen van de schippers. Gedrukt
1768 - 1771
3 stukken
4943
`Uitloopboek', lijsten van voor de kamer Amsterdam uitgevaren schepen
1778 - 1803
1 deel
Over de periode 1797-1800 zijn geen schepen opgenomen
---
Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekening betreffende bouw, huur of aankoop, voor welke kamer werd uitgevaren, lengte, tonnage, aantal bemanningsleden, plaats en data van vertrek, naam van de schipper, en het uiteindelijke lot van het schip
1603 - 1778
 
---
Lijsten van de VOC-schepen in Indië en de Republiek
1725 en 1735