De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.d   Bewapening en uitrusting van de schepen
4952
Instructies, zeilaanwijzingen en andere stukken betreffende de equipage. Gedeeltelijk gedrukt
[c. 2e helft 18e eeuw]
2 banden
4953
Extract-resoluties van gouverneur-generaal en raden en van de Heren XVII betreffende ereschoten. Gedrukt
1694 juni 4 en 1695 nov. 5
1 stuk
4954
Extract-resolutie van de Heren XVII tegen het verkwisten van buskruit bij ereschoten. Gedrukt
1695
1 stuk
4955
Akte van interdictie bevattende een verbod op het aantasten van schepen of goederen van vreemde naties. Gedrukt
1714
1 stuk
4956
Rekest van bewindhebbers aan de Staten-Generaal over het voeren van de wimpel op VOC-schepen. Met bijlagen. Gedrukt
1737
2 stukken
---
Inventaris en andere stukken van het schip Huis ten Donk
c. 1740
 
4957
Lijsten van aanbesteding voor de wapenkamer. Gedrukt
1766 - 1770
3 stukken
4958
Geschutrol van het schip Huis Om
1767
1 stuk
4959
`Equipageboeken', inventarissen van aan niet nader genoemde VOC-schepen mee te geven scheepsgoederen en ammunitie. Gedrukt
1770, 1788
2 stukken
4960
Kopie-memorie van A.A. Titsingh, equipagemeester, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam over de bewapening van de schepen
1781
1 stuk
4961
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het verbod om masten en boegsprieten te verven. Gedrukt
1786
1 stuk
4962
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het gebruik van verf in plaats van harpuis of teer voor masten en boegsprieten. Gedrukt
1786 nov. 16
1 stuk
4963
Extract-resoluties van de Heren XVII betreffende de opleiding van zeilmakers. Gedrukt
1786
1 stuk
4964
Lijst van de equipagegoederen en ammunitie aan een schip mee te geven op de reis naar Indië. Gedrukt
1788
1 band
4965
Extract-resolutie van de raden van Indië betreffende de saluut- en seinschoten, zowel te water als op het land. Gedrukt
1789 jan. 20
1 stuk
4966
Huishoudelijk reglement voor de gewapende VOC-schepen
z.d
1 stuk