De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.g   Passagiers en verstekelingen
4991
Extract-resoluties van de Heren XVII en aantekeningen van J. Adami betreffende de kosten van overtocht en levensonderhoud, verschuldigd door passagiers op de schepen
1647, 1760
1 omslag
4992
Extract-resolutie van de bewindhebbers van de kamer Zeeland bevattende het verbod op het meenemen van honden aan boord van de schepen
1753
1 stuk
4993
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het weren van verstekelingen. Gedrukt
1779
1 stuk