De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.h   Rechtspraak aan boord
4994
Kopie-doodvonnissen uitgesproken door commandeur François Pelsaert en de raad van het schip Saerdam, tegen verscheidene bemanningsleden van het verongelukte schip Batavia
1629
1 katern
4995
Vonnissen uitgesproken door de scheepsraden van schepen op de reis van en naar Indië. Gedrukt
1634 - 1636
3 stukken