De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.i   Averij
4996
Stukken betreffende het vergaan van de schepen Hillegom, Loosdrecht en Meermond op hun uitreis naar Indië voor de kust bij Egmond aan Zee
1736
1 omslag
4997
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het storten van olie, traan, teer en andere goederen in zee in geval van storm. Met bijlagen. Gedrukt
1775 apr. 10
1 stuk
4998
Stukken betreffende de berging van de lading van het bij Texel gestrande schip Negotie
1790 - 1795
1 pak
4999
Verordening van de Heren XVII voor de scheepskapiteins betreffende de in geval van averij te nemen maatregelen. Gedrukt
1791
3 stukken
5000
Stukken betreffende de averij die het VOC-schip Vasco da Gama in Engeland opliep
1792
1 omslag