De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.k   Vrachtvervoer
5008-5009
Vrachtovereenkomsten tussen bewindhebbers en de reders van verschillende schepen
1783 - 1795
2 pakken
5008
1783 - 1787
 
5009
1788 - 1795
 
5010
Rekest van C. van Twist, uit naam van de lakenfabrikanten Abraham Musketier en zonen in Leiden, aan de bewindhebbers om een kistje lakens als vrachtgoed op een van de schepen naar Ceylon te zenden
1790
1 stuk
5011
Voorwaarden waaronder de VOC aan particulieren toestaat om voor eigen rekening allerlei goederen, uitgezonderd contrabande, in VOC-schepen te vervoeren, met vaststelling van de vrachtprijzen. Gedrukt
1792
2 stukken
5012
Stukken betreffende het vonnis uitgesproken door het Hof van Rennes in het geschil tussen de reders van het schip Les Six Frères en de VOC over de bevrachting van VOC-goederen in dit schip
1792
1 omslag
---
Voorwaarden voor de bevrachting van het schip Oostzaandam, opgesteld door bewindhebbers van de VOC, met kopie-chertepartij
z.d. en 1789 mrt. 23 - 27