De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.l   Particuliere goederen
5013
Lijsten van particuliere goederen die de scheepsofficieren op reis mogen meenemen
1719
1 omslag
5014
Reglement voor de VOC-dienaren betreffende het meenemen naar of uit Indië van goederen en bagage. Gedrukt
1742
1 stuk
5015
Memories betreffende de door de VOC-dienaren naar Indië mee te nemen scheepskisten. Gedrukt
1791
3 stukken
5016
Lijst van particuliere goederen die de scheepsofficieren op reis mogen meenemen. Gedrukt
[c. 18e eeuw]
1 stuk