De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.m   Stuurmanskunst en stuurmansgereedschappen
5017
Lijsten van de kaarten en stuurmansgereedschappen voor de schipper van het schip Ternate. Gedrukt
1673
4 stukken
5018
Lijsten van de boeken, kaarten en stuurmansgereed- schappen die meegegeven worden aan de naar Indië vertrekkende schepen. Gedeeltelijk gedrukt
1675 - 1747
1 omslag
5019
Concept-instructie voor de schippers betreffende de ontvangst en het gebruik van de stuurmansgereedschappen
z.d
1 stuk
5020
Kopie-memories van Martinus Martens en Jan de Marre, examinators van de stuurlieden, aan de bewindhebbers, over onder andere aan te brengen verbeteringen in kaarten en scheepsinstrumenten
z.d. en [c. 1744]
2 stukken
5021
Nota van Jacobus Kley als antwoord op de kritiek op de door hem voor de VOC vervaardigde octant. Gedrukt
1763
1 stuk
5022
Extract uit de `Zeemansoefening over de groote zeevaart', memorie van Jan de Boer, examinator van de schippers en stuurlieden, betreffende het gebruik van het drijfanker. Met extract-resolutie van de Heren XVII. Gedrukt
1773
1 stuk
5023
Lijst van de boeken, kaarten en stuurmansgereedschappen, meegegeven aan Pieter Drooge, schipper op het schip Popkensburg
1773
1 stuk
5024
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de `Handleiding tot het practicale of werkdaadige gedeelte van de stuurmanskunst' van Cornelis Pietersz. Gedrukt
1789 dec. 3
1 stuk
5025
Extract-instructie van de Heren XVII betreffende de getijdenberekeningen. Gedrukt
1792 nov. 19
1 stuk
5026
Instructie van de Heren XVII voor de examinators van de stuurlieden
1793
2 stukken
5027
Stukken betreffende het aantal benodigde loodsen en de verschuldigde loodsgelden, in het bijzonder met betrekking tot het loodsen van het VOC-schip Kraai
1794
1 omslag
5028
Minuut-instructie voor de kaartenmaker Gerard Hulst van Keulen en kopie-instructie voor diens weduwe
z.d
2 stukken