De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.n   Vaarroutes en landverkenningen
5029
Register bevattende gegevens over vaarroutes en landverkenningen van de kusten van India, Ceylon, op de vaart van Batavia naar Pattani en Siam, van Batavia naar de Pescadores en Taiwan, van Bantam naar Atjeh via de straat van Palembang, van de vaart in de Molukken, van Celebes en Borneo naar Patani, van Atjeh naar Masulipatnam, en van Firando naar Batavia
[c. 1640]
1 deel
Alleen bij de vaarroute van Batavia naar de Pescadores en Taiwan wordt de stuurman François Jacobsz. Visscher als opsteller vermeld
5030
Kopie-beschrijving van de kusten van het eiland Nias door de schipper David Davidsen
1669
1 stuk
5031
Extract-resoluties van de Heren XVII en extract-missive van de gecommitteerden tot de secrete zaken, betreffende het afwijken van de zeilroutes, en andere scheepszaken. Gedrukt
1742, 1757
1 stuk
5032
Zeilorders en instructies voor de retourschepen
1745 - 1791
1 band
5033
Zeilorders voor de schepen varend van en naar Indië en in Indische wateren
[c. 18e eeuw]
1 band
Deze band ontbreekt
5034
Instructies betreffende de in de vaarwateren tussen de Republiek en Indië heersende winden, en zeilorders. Gedrukt
1746 - 1787
1 stuk
5035
Instructies en orders voor de schepen varend van en naar Indië en in Indische wateren. Gedrukt
1746 - 1790
1 band
5036
Zeilorders voor de schepen varend van en naar de Republiek en Kaap de Goede Hoop
1746 - 1794
1 omslag
5037
Aantekeningen van de schipper Godlob Silo van het schip Drie Heuvelen, betreffende de vaarroutes om het zuidelijkste rif van Madagaskar, in de baai van St. Augustijn en voor de rede van Tullier (Toliara)
1754
1 stuk
5038
Kopie-memorie van G. de Haan aan gouverneur-generaal en raden betreffende de bevaarbaarheid van de zee voor de eilanden bij Batavia. Gedrukt
1754
1 stuk
5039
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het voor anker gaan van schepen aan de Kaap de Goede Hoop bij het Robbeneiland,. Gedrukt
1765
1 stuk
5040
Zeilorder voor het schip Voorburg, van Batavia over China naar de Republiek gaande. Gedrukt
1766
1 stuk
5041
Seinorders voor overdag en 's nachts voor de retourschepen uit Indië en de vaartuigen die de retourschepen moeten konvooieren
1768 - 1794
1 omslag
5042
Zeilorders voor de schepen varend naar Indië
1772, 1782 en z.d
1 omslag
5043
Instructies betreffende het passeren van de bakens en tonnen bij het binnenvaren van het Nieuwe Diep bij Texel. Gedeeltelijk gedrukt
1777 - 1791
3 stukken
5044
Seinorders voor overdag en 's nachts en zeilorders voor de VOC-schepen varend door het Kanaal en om het noorden van Schotland tijdens de oorlog met Engeland. Met bijlagen
1781
1 omslag
5045
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het onnodig aandoen van vreemde havens. Gedrukt
1791 nov. 26
1 stuk
5046
Rapport van Cornelis Pietersz., examinator van de stuurlieden, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, waarin kritiek wordt geuit op de landverkenningen, vervaardigd door de luitenant-ter-zee J.C. Wagner
1792
1 stuk
5047
Extract-missive van de Heren XVII aan de gouverneur en raad van Kaap de Goede Hoop over de gunstige tijd voor het aandoen van de Kaap
1794
2 stukken
In tweevoud
5048
Zeilorder voor de schepen varend van Kaap de Goede Hoop naar Ceylon. Gedrukt
z.d
1 stuk