De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.o   Scheepsjournalen
Hoewel deze serie ook scheepsjournalen van schepen van de andere kamers bevat, is de collectie afkomstig van de kamer Amsterdam
5049
Journaal gehouden op het schip Groningen door schipper Willem Isbrantsz. Bontekoe, tijdens de reis van Batavia naar de kust van China onder bevel van Cornelis Reyersz., en van Batavia naar Texel
1622 - 1625
1 deel
Het eerste gedeelte van de band bestaat uit voor de scheepvaart relevante astronomische aanwijzingen
5050
Journaal gehouden op het schip Hollandia tijdens de reis van de Republiek naar Batavia onder bevel van Wybrant Jansz. Schram
1626
1 deel
5051
Verslag van een tocht onder bevel van commandeur Claes Bruyn naar Lamey of Gouden Leeuwseiland tot verplaatsing van de bevolking, met beschrijving van dit eiland
1633
2 stukken
5052
Journaal gehouden op het schip Wezel tijdens de reis van Batavia naar de Republiek onder bevel van Artus Gijsels
1637 - 1638
1 deel
---
Journaal van Abel Jansz. Tasman van zijn ontdekkingsreis naar het Zuidland
1642 - 1643
 
---
Tekeningen behorende bij het journaal van Abel Jansz. Tasman van de ontdekking van Van Diemensland en Nieuw-Zeeland
---
Journaal gehouden door opperstuurman Michiel Gerritsz. Boos op diverse schepen
Het betreft de volgende schepen: - Maarsseveen, 1662 oktober 15 - 1663 mei 13; - Naarden, 1663 juni 1 - 1664 februari 28; - Vlaardingen, 1664 maart 1-28, 1664 juli 7 - 1665 januari 27, 1665 februari 10 - maart 2; - Alphen, 1665 mei 29 - juli 10, 1665 november 1 - 1666 maart 9, 1666 maart 17 - mei 11; - Nieuwenhove, 1666 november 4-20, 1666 november 20 - december 23, 1667 januari 4-18, 1667 januari 24 - februari 29; - Durgerdam, 1667 april 14 - mei 14, 1667 mei 20 - juli 18; - Durgerdam en Diemermeer, 1667 augustus 20 - 1668 december 29; - Nuissenburg, 1669 januari 24 - augustus 6
5053
Journaal gehouden op het schip Sparendam door opperkoopman Robertus Padtbrugge, tijdens de reis van de Republiek naar Ceylon, onder bevel van Rijklof van Goens de Jonge, 1670. Met kopie-rapport van Padtbrugge aan Van Goens, en kopie-bijlagen
1671
1 deel
5054
Journaal gehouden door onderstuurman Pieter Jansz. Kuyff op diverse schepen
1677 - 1678
1 omslag
Het betreft de volgende schepen en reizen: - Sparendam tijdens de reis van Makassar naar Japara; - Achilles tijdens de reis van Japara naar Surabaya; - Koning Amsterdam van Ternate tijdens de krijgstocht onder bevel van Cornelis Speelman van Surabaya naar Japara; - Boero tijdens de reis van Japara naar Batavia; - Vrijheid in de retourvloot onder bevel van Constantijn Ranst van Batavia naar de Republiek
5055
Journaal gehouden op het schip Afrika door opperstuurman Adriaen Jongekoe, tijdens de reis van de Republiek naar Batavia, 1677 april - september, en van Batavia naar de Republiek in de retourvloot onder bevel van Constantijn Ranst
1677 - 1678
1 deel
5056
Journaal gehouden op het schip Azië door derde waak Jan Neck van Monnikendam, tijdens de reis van Batavia naar de Republiek onder bevel van Constantijn Ranst
1677 - 1678
1 deel
5057
Journaal gehouden op het schip Vrije Zee door onderstuurman Paulus Sleeswijk, tijdens de reis van Batavia naar de Republiek onder bevel van Constantijn Ranst
1677 - 1678
1 deel
5058
Journalen gehouden op diverse schepen, uitgevaren voor verschillende kamers, tijdens de reis van de Republiek naar Kaap de Goede Hoop
1693 - 1694
1 band
Het betreft de volgende schepen en schippers: - Lands Welvaren van de kamer Zeeland, door schipper Remeus Colé, 1693-1694; - Ridderschap van Holland van de kamer Zeeland, door schipper Dirck de Lange, 1693-1694; - Beieren van de kamer Delft, door schipper Gerrit Krieck, 1693; - Spierdijk van de kamer Amsterdam, door schipper Sieuwert de Jongh, 1693-1694; - Schoondijk van de kamer Amsterdam, door schipper Lambert Pietersz. Cleyn, 1693; - Woggenum van de kamer Hoorn, door schipper Dirck Danielsz. Bent, 1693; - Nigtevecht van de kamer Amsterdam, door schipper Gerrit Voordewint, 1693; - Koning William van de kamer Amsterdam, door schipper Huybert Hoffen, 1693; - Karthago van de kamer Zeeland, door schipper Johan Speelman, 1693; - Driebergen van de kamer Amsterdam, door schipper Claas Coman, 1693; - Mijdrecht van de kamer Rotterdam, door schipper Gerrit Koper, 1693; - Voetboog van de kamer Amsterdam, door schipper Gilles Brouwer, 1693; - Eenhoorn van de kamer Zeeland, door schipper Frans Lievense, 1693; - Sprinkhaan van de kamer Delft, door schipper Job Stocke, 1693; - Faam van de kamer Amsterdam, door schipper Steven Hartevelt, 1693; - Agatha van de kamer Amsterdam, door schipper Dirck Zijp, 1693; - Moerkapelle van de kamer Amsterdam, door de opperstuurman Jacob Joris de Neve, schipper na het overlijden van de schipper Barent Andriesz. Lingeveen, 1693; - IJsselmonde van de kamer Rotterdam, door schipper Adriaen Palenstijn
5059
Journaal gehouden op het schip Berkel door schipper Leendert van Deyl, met aantekeningen van opperchirurgijn Jacob Oosterwout over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696
1 omslag
5060
Journaal gehouden op het schip Geelvink door Willem de Vlaminck tijdens de ontdekkingsreis naar het Zuidland, met aantekeningen van opperchirurgijn Gerard Hardenbergh over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696
1 omslag
Bevat ook een aantal kustprofielen in waterverf van Tristan da Cunha, Nagtglaseiland en het Gebroken Eiland
5061
Journaal gehouden op het schip Huis ter Duine van de kamer Zeeland door schipper Thomas de Cock, met aantekeningen over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696
2 stukken
5062
Journaal gehouden op het schip Nijptang door schipper Gerrit Kolaert tijdens de ontdekkingsreis naar het Zuidland, met aantekeningen van opperchirurgijn Th. Heirmans over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696
1 omslag
5063
Journaal gehouden op het schip Vosmaar van de kamer Zeeland door schipper Jacob Lantsheer
1696
1 stuk
5064
Journaal gehouden op het schip Wezeltje door schipper Laurens Zeeman
1696
1 stuk
Volgens resolutie van de Heren XVII van 1695 december 10 was dit schip bestemd voor de expeditie naar het Zuidland
5065
Journaal gehouden op het schip IJsselmonde door schipper Adriaen Palenstijn, met een lijst van opperchirurgijn Johannes Scholte van het aantal ziekte- en sterfgevallen aan boord
1696
1 omslag
5066
Journaal gehouden op het schip Krab van de kamer Hoorn door schipper Reyndert Vinck, met aantekeningen van chirurgijn Jan Breeckelij over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696 - 1697
1 omslag
5067
Journaal gehouden op het schip Donkervliet van de kamer Zeeland door schipper Cornelis Wels, met aantekeningen van opperchirurgijn Cornelis 's Gravenmoer over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696 - 1697
3 stukken
5068
Journaal gehouden op het schip Grimmestein door schipper Abraham Zeeman, met aantekeningen van opperchirurgijn W. van Duiverden van Voord over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696 - 1697
3 stukken
5069
Journaal gehouden op het schip Merestein van de kamer Enkhuizen door schipper Willem van Texel, met aantekeningen van chirurgijn Stoffel Geeritsz. over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696 - 1697
1 omslag
5070
Journaal gehouden op het schip Mijdrecht door opperstuurman Nicolaas Brugman, met aantekeningen van opperchirurgijn Gerrit Brouwer over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696 - 1697
2 stukken
5071
Journaal gehouden op het schip Overnes door schipper Jan Vlasblom, met aantekeningen over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1696 - 1697
2 stukken
5072
Journaal gehouden op het schip Soldaat door schipper Hans Christiaensz. Holm, tijdens de reis van Kaap de Goede Hoop naar Madagaskar en vice versa
1696 - 1697
1 omslag
5073
Journaal gehouden op het schip Assendelft door schipper Amelant Janse, met aantekeningen over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1698
1 omslag
5074
Journaal gehouden op het schip Driebergen van de kamer Delft door schipper Maarten de Jeugt
1698
1 omslag
5075
Journaal gehouden op het schip Eenhoorn van de kamer Zeeland door schipper Mathijs Cool, met aantekeningen van opperchirurgijn Pieter van Asselt over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1698
1 omslag
5076
Journaal gehouden op het schip Jerusalem van de kamer Rotterdam door schipper Abraham Boon, met aantekeningen van chirurgijn Jacob Varenburgh over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1698
2 stukken
5077
Journaal gehouden op het schip Huis te Nieuwburg door schipper Hendrick Schrick, met journaal van het `waterwerk'
1698
2 stukken
Het waterwerk was een destilleerapparaat ter vervaardiging van drinkwater uit zeewater
5078
Rapport van de opzichter van het `waterwerk' op het schip Venhuizen van de kamer Enkhuizen, tijdens de reis naar Kaap de Goede Hoop
1698
1 stuk
Het betreft hier slechts een fragment
5079
Aantekeningen van een chirurgijn op het schip Venhuizen van de kamer Enkhuizen, over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1698
1 omslag
5080
Journaal gehouden op het schip Vrijburg van de kamer Zeeland door schipper Isaacq Lambregts, met lijst van de toegediende medicijnen van opperchirurgijn Pieter Cieus
1698
1 omslag
5081
Journaal gehouden op het schip Berkenrode van de kamer Hoorn door schipper Leendert Claasz. Broeck
1698 - 1699
1 omslag
5082
Journaal gehouden op het schip Drie Kronen door schipper Jan Speelman, met aantekeningen van opperchirurgijn Christoffel Schabagger over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1698 - 1699
1 omslag
5083
Journaal gehouden op het schip Kattendijk van de kamer Zeeland door schipper Jan Naelhout
1698 - 1699
1 stuk
5084
Extract uit het rapport van de opzichter van het `waterwerk' op het schip Stad Keulen
1698 - 1699
1 stuk
5085
Journaal gehouden op het schip Overnes door schipper Gerrit Colaert
1698 - 1699
1 omslag
5086
Journaal gehouden op het schip Huis Overrijp door schipper Jan Abrahamsz. van Oldenhoven, met aantekeningen van opperchirurgijn Frans Hercules over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1698 - 1699
1 omslag
5087
Journaal gehouden op het schip Peter en Paul door schipper Klaas Decker, met aantekeningen van opperchirurgijn Hermanus Tecklenborgh over de ziekte- en sterfgevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1698 - 1699
1 omslag
5088
Journaal gehouden op het schip Spiegel door schipper Jan Gerritsz. van Bordeaux
1698 - 1699
2 stukken
5089
Journaal gehouden op het schip Wezeltje, tijdens de reis van Kaap de Goede Hoop naar de eilanden Dina en Marsseveen
1699
1 omslag
5090
Journaal gehouden op het schip Abbekerk van de kamer Hoorn door schipper Jasper Sluyt, met aantekeningen van chirurgijn Wigger de Boer over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1699
2 stukken
5091
Journaal gehouden op het schip Belois door schipper Jan Verbrugge, met aantekeningen van opperchirurgijn Arent Verhagen over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1699
1 omslag
5092
Aantekeningen van opperchirurgijn Thomas de Vos over de ziektegevallen en toegediende medicijnen aan boord van het schip Berkel, met een rapport van het `waterwerk'
1699
1 omslag
5093
Journaal gehouden op het schip Boor door schipper Jan van Wijck, met aantekeningen van chirurgijn over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1699
1 omslag
5094
Aantekeningen van chirurgijn Pieter Thalen over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Huis te Bijweg
1699
1 stuk
5095
Journaal gehouden op het schip Donkervliet van de kamer Zeeland door schipper Steven Scheyderuyt, met aantekeningen van chirurgijn Jacob Roels over de sterfgevallen aan boord
1699
2 stukken
5096
Journaal gehouden op het schip Gent door schipper Dirck Verdoes, met journaal van het `waterwerk'
1699
1 omslag
5097
Journaal gehouden op het schip Grimmestein door schipper Abraham Zeeman, met aantekeningen van opperchirurgijn Cornelis van Vliet over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1699
1 omslag
5098
Aantekeningen van de chirurgijn over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Hennetje van de kamer Zeeland
1699
1 stuk
5099
Journaal gehouden op het schip Lands Welvaren door schipper Adriaen Palenstijn, met journaal van het `waterwerk'
1699
2 stukken
5100
Aantekeningen van chirurgijn Rogier Beerenaert over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Liefde, met journaal van het `waterwerk'
1699
1 omslag
5101
Journaal gehouden op het schip Nederland door schipper Leendert van Deyl, met aantekeningen van de chirurgijn over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1699
3 stukken
5102
Journaal gehouden op het schip Peperboom door schipper Adriaen Bogaert, met aantekeningen van opperchirurgijn Abraham Bogaert over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1699
1 omslag
5103
Journaal gehouden op het schip Sion van de kamer Zeeland door schipper Hendrick Henderson, met aantekeningen van chirurgijn Jan Loxe over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1699
2 stukken
5104
Journaal gehouden op het schip Waterman van de kamer Enkhuizen door schipper Pieter Pietersz. Schou, met aantekeningen van de chirurgijn over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1699
1 omslag
5105
Journaal gehouden op het schip IJsselmonde van de kamer Zeeland door schipper Pieter Cornelisz. Bogaert, met aantekeningen van chirurgijn Simon Oosterhoorn over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1699
1 omslag
5106
Journaal gehouden op het schip Isselt door schipper Simon Langendam, met journaal van het `waterwerk'
1699
2 stukken
5107
Journaal gehouden op het schip Flora door schipper Pieter Libbeke
1699 - 1700
1 stuk
5108
Aantekeningen van chirurgijn Willen van Deuwerden van Voord over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Lek, met journaal van het `waterwerk'
1699 - 1700
2 stukken
5109
Journaal gehouden op het schip Oegstgeest door schipper Jan de Witt, met aantekeningen van opperchirurgijn Pieter Kurstman over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1699 - 1700
2 stukken
5110
Journaal gehouden op het schip Unie door schipper Jan Vrelant, met aantekeningen van opperchirurgijn Heindrick van Moor over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1699 - 1700
1 omslag
5111
Journaal gehouden op het schip Zoelen van de kamer Rotterdam door schipper Cornelis Boesen, met aantekeningen van opperchirurgijn Gijsbert Groenevelt over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1699 - 1700
1 omslag
5112
Aantekeningen van opperchirurgijn Wilhem van Tencon over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Bekestein
1700 - 1701
1 stuk
5113
Journaal gehouden op het schip Beverwijk door schipper Adriaen Palensteyn, met aantekeningen van chirurgijn Wouter de Koen over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1700 - 1701
1 omslag
5114
Journaal gehouden op het schip Drechterland van de kamer Enkhuizen door schipper Meyndert de Boer, met aantekeningen van chirurgijn Dirck Pijl over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1700 - 1701
1 omslag
5115
Journaal gehouden op het schip Driebergen van de kamer Rotterdam door schipper Dirck Crijne, met aantekeningen van chirurgijn Pieter Hasselt over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1700 - 1701
1 omslag
5116
Aantekeningen van opperchirurgijn Gerrit van Bern over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Lek, met journaal van het `waterwerk'
1700 - 1701
3 stukken
5117
Aantekeningen van opperchirurgijn Barent Warnink over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Overnes, met journaal van het `waterwerk'
1700 - 1701
1 stuk
5118
Journaal gehouden op het schip Popkensburg van de kamer Zeeland door schipper Servaas Goudtswaart
1700 - 1701
1 stuk
5119
Journaal gehouden op het schip Sirjansland van de kamer Zeeland door schipper Gerrit Hendricksz., met aantekeningen van scheepschirurgijn Daniel Roelesz. over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1700 - 1701
2 stukken
5120
Aantekeningen van opperchirurgijn François Lagrand over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Spierdijk, met journaal van het `waterwerk'
1700 - 1701
2 stukken
5121
Journaal gehouden op het schip Berkel van de kamer Zeeland door schipper Jan Gideonsen, met aantekeningen van chirurgijn Abraham van den Eede over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1701
1 omslag
5122
Journaal gehouden op het schip Berkenrode door schipper Jan Abrahamsz. van Oldenhoven, met aantekeningen van chirurgijn Sebalt Mauritsz. Zwerg over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1701
1 omslag
5122 I
Aantekeningen van opperchirurgijn Jacobus van Aller over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Eikelenburg
1701
1 stuk
5123
Aantekeningen van chirurgijn J. Clauw over de ziektegevallen en de toegediende medicijnen aan boord van het schip Handboog van de kamer Hoorn
1701
1 stuk
5124
Journaal gehouden op het schip Huis Overrijp van de kamer Enkhuizen door schipper Willem Knol, met aantekeningen van chirurgijn Dirck Quast over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1701
3 stukken
5125
Journaal gehouden op het schip Spiegel door schipper Abraham Zeeman, met aantekeningen van opperchirurgijn Jan Paul Ewald over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen, en journaal van het `waterwerk'
1701
1 omslag
5126
Journaal gehouden op het schip Voorschoten van de kamer Delft door schipper Gijsbert Welgevaaren, met aantekeningen van opperchirurgijn François van der Tack over de ziektegevallen aan boord en de toegediende medicijnen
1701
2 stukken
5127
Journaal gehouden op het schip Liefde door schipper Anthony Pronk
1701 - 1702
1 stuk
5128
Journaal gehouden op het schip Ouwerkerk door de derde waak Hendrick Vegt, tijdens de reis van Ceylon naar de Republiek
1718 - 1719
1 deel
5129
Aantekeningen gehouden op het schip Prattenburg door schipper Hendrick Thieling
1726 - 1727
1 stuk
---
Journaal gehouden op het schip Polanen, tijdens de reis van Batavia naar Kaap de Goede Hoop
1749 - 1750
 
5130
Journalen gehouden door Cornelis van der Stam tijdens reizen tussen de Republiek en Batavia en in de Aziatische wateren op de volgende schepen: - Akerendam, 1753-1754, 1754-1755, 1755, 1755-1756 en 1756-1757; - Sloterdijk, 1757-1758, 1758-1759; - Bosschenhove, 1760-1761
Behalve op de eerste reis op de Akerendam van Ceylon naar de Republiek was Cornelis van der Stam kapitein op bovenstaande schepen
5131
Extract uit het journaal gehouden op het schip Drie Heuvelen door schipper Godlob Silo, zijnde een beschrijving van het eiland St. Paulus in de Indische Oceaan
1754
1 stuk
De bijbehorende kaart bevindt zich op de afdeling kaarten en tekeningen van het Algemeen Rijksarchief, Verzameling buitenlandse kaarten, inv. nr. 337
5132
Kopie-journaal gehouden op het schip Rijder door C. de Haan tijdens de reis van Batavia naar Ternate via de route om Celebes en Borneo
1755
1 stuk
5133
Journaal gehouden op het schip Landskroon door opperkoopman Joan Wernar van den Velden tijdens de reis van de Republiek naar Batavia
1764 - 1765
1 deel
Bevat ook profieltekeningen
5134
Journaal gehouden op het schip Scholtenburg door schipper Pieter Clement
1766 - 1767
1 deel
5135
Journaal gehouden op het schip Vrouwe Cornelia Hildegonda door Jacob Pieter van den Braam, tijdens de reis van Batavia naar Bengalen
1767
1 deel
5136
Journaal gehouden op het schip Vrouwe Margaretha Maria van de kamer Enkhuizen door G.J. Steendecker tijdens de reis van Batavia naar Japan
1772
1 stuk
5137
Journaal gehouden op het schip Tempel door Töger Abo en Cornelis Overbeek tijdens de reis van de Republiek naar Bengalen
1775 - 1776
1 deel
5138
Memorie van de scheepsraad van het schip Tempel betreffende de ziekten aan boord
1776
1 deel
5139
Extracten uit de journalen gehouden op de schepen Dolfijn, Zeeuw, Vredenhof en Abbekerk, op de rede van Batavia
1778
1 omslag
5140
Journaal gehouden op het schip Stralen door Arie Dams tijdens de heen- en terugreis
1785 - 1787
1 band
5141
Journaal gehouden door luitenant-ter-zee Ahrend Dahmes op het schip Vredenburg tijdens de reis van de Republiek naar Batavia, 1788-1789, en van Batavia naar Surat en terug, 1789-1790; en op het schip Gouverneur-Generaal de Klerk van de kamer Zeeland, tijdens de reis van Batavia naar de Republiek
1790 - 1791
1 band
5142
Journaal gehouden op het schip Meermin door schipper F. Dumeney tijdens de reis van Kaap de Goede Hoop naar de Walvisbaai en terug
1793
1 stuk