De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.p   Pakketboten
5143
Stukken betreffende het onderhouden van een snelle en geregelde verbinding met Indië door middel van pakketboten
1784 - 1792
1 pak
5144
Aantekeningen van J. Adami en anderen betreffende de onkosten van de reis van de pakketboot Maria Louisa
1788, 1789
2 stukken
5145
Plakkaat van de Heren XVII betreffende de brief- en pakketpost voor particulieren van en naar Indië,. Gedrukt
1789
1 stuk
5146
Plakkaat van de Heren XVII betreffende de verzending van de brief- en pakketpost van en naar Indië. Gedrukt
1789
2 stukken
5147
Reglement voor de gezaghebbers van de pakketboten varende tussen de Republiek en Indië en tussen Ceylon en Kaap de Goede Hoop
1791
1 stuk