De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.1   Departement van de equipage

Deel I/I.1.r   Scheepsdoos
5162
Lijsten van instructies en andere orders, bestemd voor de scheepsdoos van verscheidene schepen met bestemming Indië
1670 - 1802
1 omslag
5163
Instructie en aantekeningen voor de administratie van de scheepsdozen
[c. 1776]
1 stuk
5164
Formulier van een nog in te vullen scheepsinventaris. Gedrukt
z.d
1 stuk