De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.2   Soldijkantoor

Deel I/I.2.a   Instructies, notulen en resoluties
5165
Instructie voor het houden van de scheepssoldij- en garnizoensboeken. Gedrukt
1751, 1756
1 band en 1 stuk
5166
Extract-notulen van de vergadering van de Heren XVII betreffende het overzenden van de soldij- of uitreisboeken van Kaap de Goede Hoop naar de Republiek
1695
1 stuk
5167
Extract-resoluties van de kamer Amsterdam bestemd voor het soldijkantoor. Met bijlagen
1792 - 1795
1 band