De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.2   Soldijkantoor

Deel I/I.2.b   Land- en zeemonsterrollen, betaalsrollen en scheepssoldijboeken

Deel I/I.2.b.2   Rollen van de gekwalificeerde civiele en militaire VOC-dienaren
5240-5261
Rollen van de gekwalificeerde civiele en militaire VOC-dienaren in dienst van de kamer Amsterdam in de vestigingen in Indië
1701 - [1789]
21 banden en 1 stuk
Zie F. Lequin, Klapper op de plaatsnamen die voorkomen in de rollen van de gekwalificeerden van de kamer Amsterdam, 1701-1787. Deze klapper is in typoscript aanwezig in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief, toegangsnummer 1.04.24
5240
Azië, 1701 - 1705. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen; Kaap de Goede Hoop, 1706
1701 - 1706
 
5241
Azië, civiele dienaren, 1706 - 1708; Azië, militaire dienaren, 1708 - 1709. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen, 1709; Kaap de Goede Hoop, 1706 - 1710
1706 - 1710
 
5242
Azië, 1710 - 1713. Met alfabetische index op voornamen; Kaap de Goede Hoop, 1711 - 1714
1710 - 1714
 
5243
Azië, 1714 - 1717. Met alfabetische index op voornamen en lijsten van plaatsen, 1715 - 1717; Kaap de Goede Hoop, 1714, 1716 - 1717
1714 - 1717
 
5244
Azië, civiele dienaren, 1718 - 1722; Azië, militaire dienaren, 1719 - 1722. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen; Kaap de Goede Hoop, 1719, 1721
1718 - 1722
 
5245
Azië, 1723 - 1727. Met alfabetische index op voornamen; Kaap de Goede Hoop, 1724 - 1727; Rio Delagoa, 1724 - 1727
1723 - 1727
 
5246
Azië, 1728 - 1731, 1732 (alleen civiele dienaren), 1733. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen; Kaap de Goede Hoop, 1728 - 1731, 1733; Rio Delagoa, 1728 - 1729
1728 - 1733
 
5247
Azië, 1734. Met alfabetische index op voornamen; 1735 - 1737 (alleen civiele dienaren), 1738. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (in 1737 en 1738 alleen Batavia); Kaap de Goede Hoop, 1734 - 1738
1734 - 1738
 
5248
Azië, civiele dienaren, 1739 - 1742. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië, militaire dienaren, 1739 - 1742. Met alfabetische index op voornamen; Kaap de Goede Hoop, 1739 - 1742
1739 - 1742
 
5249
Azië, civiele dienaren, 1743 - 1746. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië, militaire dienaren, 1743 - 1746. Met alfabetische index op voornamen; Kaap de Goede Hoop, 1743 - 1746
1743 - 1746
 
5250
Azië, civiele dienaren, 1747 - 1749. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië, militaire dienaren, 1747 - 1749. Met alfabetische index op voornamen; Kaap de Goede Hoop, 1747 - 1749
1747 - 1749
 
5251
Azië, civiele dienaren, 1750 - 1752. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië, militaire dienaren, 1750 - 1752. Met alfabetische index op voornamen; Kaap de Goede Hoop, 1750 - 1752
1750 - 1752
 
5252
Azië, civiele dienaren, 1753 - 1755. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië, militaire dienaren, 1753, 1755. Met alfabetische index op voornamen (alleen 1755); Kaap de Goede Hoop, 1753 - 1755
1753 - 1755
 
5253
Azië, civiele dienaren, 1756 - 1758. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië, militaire dienaren, 1756 - 1758. Met alfabetische index op voornamen; Kaap de Goede Hoop, 1757 - 1758
1756 - 1758
 
5254
Azië, civiele dienaren, 1759 - 1764. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië, militaire dienaren, 1759 - 1761, 1763 - 1764. Met alfabetische index op voornamen; Kaap de Goede Hoop, 1759 - 1763
1759 - 1764
 
5255
Azië, civiele dienaren, 1765 - 1767. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië, militaire dienaren, 1765 - 1767 (1765 en 1766 alleen Batavia). Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Kaap de Goede Hoop, 1765 - 1767
1765 - 1767
 
5256
Azië, civiele dienaren, 1768 - 1769. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië, militaire dienaren, 1766 - 1770 (1767 zonder Batavia). Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (1766, 1768 en 1700 alleen Batavia); Kaap de Goede Hoop, 1768
1700 - 1770
 
5257
Azië en Kaap de Goede Hoop, civiele dienaren, 1770 - 1773. Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië en Kaap de Goede Hoop, militaire dienaren, 1770 - 1773. Met alfabetische index op voornamen (1770, 1772 en 1773 alleen Batavia)
1770 - 1773
 
5258
Azië en Kaap de Goede Hoop, civiele dienaren, 1774 - 1776 (Kaap de Goede Hoop alleen 1774 en 1775). Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië en Kaap de Goede Hoop, militaire dienaren, 1774 - 1776 (Kaap de Goede Hoop alleen 1774 en 1775). Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (1774 en 1775 alleen Batavia)
1774 - 1776
 
5259
Azië en Kaap de Goede Hoop, civiele dienaren, 1777 - 1780 (Kaap de Goede Hoop alleen 1779). Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië en Kaap de Goede Hoop, militaire dienaren, 1777 - 1780 (Kaap de Goede Hoop alleen 1779). Met alfabetische indices op voornamen en plaatsen (1777, 1779 en 1780 alleen Batavia; 1780 alleen index op voornamen)
1777 - 1780
 
Van de civiele en militaire dienaren in Azië is slechts een gedeelte van de kantoren opgenomen
5260
Azië en Kaap de Goede Hoop, civiele dienaren, 1781 - 1783, 1785 - 1787 (Kaap de Goede Hoop alleen 1781 - 1783, 1785 en 1786). Met alfabetische indices op achternamen en plaatsen (alleen Batavia); Azië en Kaap de Goede Hoop, militaire dienaren, 1781 - 1787 (Kaap de Goede Hoop alleen 1781 - 1783, 1785 en 1786). Met alfabetische index op voornamen (1781 en 1785 - 1787 alleen Batavia; 1786 index op achternamen)
1781 - 1787
 
5261
Lijst van gekwalificeerden in Indië
[na 1789]
1 stuk