De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.2   Soldijkantoor

Deel I/I.2.b   Land- en zeemonsterrollen, betaalsrollen en scheepssoldijboeken

Deel I/I.2.b.4   Scheepssoldijboeken
5269-6842
Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de kamer Amsterdam uitgelopen schepen. Met bijlagen
1633 - 1795
1575 banden
Met alfabetische index op persoonsnamen. In deze serie komen ook brand- en belastrollen voor. Een brandrol is een lijst van de gepermitteerde en gebrandmerkte kisten en potten van de opvarenden. Een belastrol is een monsterrol met aantekening betreffende ontvangen voorschot op de gage
5269
Schagen: Journaal en grootboek, 1633, 1633 - 1635; grootboek en journaal, 1635 - 1636, 1636, 1636 - 1638, 1638 - 1639, 1639 - 1640
1633 - 1640
1 band
5270
Nassau: Grootboek, journaal en monsterrol, 1635; grootboek en journaal, 1635, 1635 - 1636
1635 - 1636
 
5271
Keizerin: Grootboek en journaal, 1636; journaal, grootboek en eerste gedeelte van hetzelfde journaal, 1636, 1637
1636 - 1637
 
5272
Zwolle: Grootboek en journaal, 1637 - 1638; journaal en grootboek, 1638 - 1639; grootboek en journaal, 1639
1637 - 1639
 
5273
Zon: Grootboek en journaal, 1637 - 1638, 1638 - 1639
1637 - 1639
 
5274
Rog: Grootboek en journaal, 1638 - 1639, 1639 - 1640, 1640 - 1641, 1641 - 1642, 1642 - 1643, 1643 - 1644, 1644 - 1645
1638 - 1645
 
5275
Gulden Buis: Grootboek en journaal, 1640 - 1641; Leck: Grootboek en journaal, 1640 - 1641, 1641 - 1642; journaal en grootboek, 1642 - 1643; grootboek, 1643 - 1644; journaal en grootboek, 1644 - 1645
1640 - 1645
 
5276
Nassau: Grootboek en journaal, 1641 - 1642, 1642, 1642 - 1643
1641 - 1643
 
5277
Walvis: Grootboek en journaal, 1643; grootboek, journaal en balans, 1643 - 1644
1643 - 1644
 
5278
Koning van Polen: Grootboek en journaal, 1645, 1645 - 1646, 1646, 1646 - 1647; grootboek, 1647 - 1648
1645 - 1648
 
5279
Witte Olifant: Grootboek en journaal, 1646, 1647
1646 - 1647
 
5279 I
Brak: Journaal, 1647
1647
1 stuk
Het betreft een fragment, te weten de laatste pagina uit het journaal van voornoemd schip
5280
Prinses Royaal: Grootboek, 1647 - 1648
1647 - 1648
 
5281
Witte Olifant: Grootboek en journaal, 1648; journaal en grootboek, 1648 - 1649
1648 - 1649
 
5282
Tijger: Grootboek en journaal, 1649; grootboek, `Quitantie - ofte uijtgiftboek' en journaal, 1649 - 1650
1649 - 1650
 
5283
Koning van Polen: Grootboek, 1649; grootboek en journaal, 1649 - 1650, 1650 - 1651; grootboek, 1651 - 1652
1649 - 1652
 
5284
Wapen van Holland: Grootboek en journaal, 1661
1661
 
5285
Wapen van Amsterdam: Grootboek en journaal, 1661 - 1662; kopie - grootboek, 1662
1661 - 1662
 
5286
Zuidpolsbroek: Grootboek en journaal, 1668, 1668 - 1669
1668 - 1669
 
5287
Rhenen: Grootboek en journaal, 1672 - 1673
1672 - 1673
 
5288
Betuwe: Grootboek en journaal, 1674 - 1675
1674 - 1675
 
5289
Sint Andries: Grootboek en journaal, 1677 - 1678
1677 - 1678
 
Bevat ook: - lijsten van gestorven manschappen op de schepen Leiderdorp, Groenendaal, Lichters en Ulk, Honkoop, Huis ter Meijen, 1771; - monsterrol met vermelding van de doden en de verdere voorvallen tijdens de reis van de schepen Beekvliet, 1771-1773, en Compagnies Welvaren, 1778-1779; - rekeningen uit de achttiende eeuw van de boekhouders van het soldijkantoor (hiervoor is het witte papier van dit deel gebruikt)
5290
Azië: Grootboek en journaal, 1678 - 1679
1678 - 1679
 
5291
Vrije Zee: Grootboek en journaal, 1679
1679
 
5292
Afrika: Grootboek en journaal, 1680 - 1682
1680 - 1682
 
Fragment
5293
Huis te Zilverstein: Grootboek, 1680
1680
 
5294
Sumatra: Monsterrol, 1680 - 1681; Makassar: Monsterrol, 1681; Huis te Merwede: Monsterrol, 1681; Sillida: Monsterrol, 1680 - 1682; Civetkat: Monsterrol, 1680 - 1681; Baarn: Monsterrol, 1680 - 1681; Europa: Monsterrol, 1681; Ternate: Monsterrol, 1681; Goudestein: Monsterrol, 1681 - 1682; Waveren: Monsterrol, 1681 - 1682
1680 - 1682
 
In deze rollen, met uitzondering van die van de Baarn en Goudestein, zijn ook soldaten opgenomen
5295
Ternate: Grootboek en journaal, 1681
1681
 
5296
Azië: Grootboek, 1681 - 1682
1681 - 1682
 
5297
Goudestein: Grootboek, 1681 - 1682; journaal, 1682 - 1683; grootboek en journaal, 1683
1681 - 1683
 
Het laatste grootboek is summier gehouden
5298
Java: Grootboek, 1682
1682
 
5299
China: Grootboek, 1682
1682
 
Fragment
5300
Westbroek: Grootboek en journaal, 1682; kopie - grootboek en - journaal, 1682 - 1683; grootboek, 1683
1682 - 1683
 
5301
Vrije Zee: Grootboek, 1682 - 1683, 1683
1682 - 1683
 
Van het eerste grootboek ontbreken f. 118-178
5302
Gaasperdam: Grootboek en journaal, 1682 - 1683
1682 - 1683
 
5303
Wapen van Alkmaar: Kopie - grootboek en journaal, 1682 - 1683
1682 - 1683
 
5304
Westeramstel: Grootboek en journaal, 1682 - 1683
1682 - 1683
 
5305
Adrichem: Grootboek en journaal, 1682; kopie - grootboek, 1682 - 1683
1682 - 1683
 
5306
Oostenburg: Grootboek en journaal, 1682 - 1683
1682 - 1683
 
Het deel bevat tevens het titelblad van het `Principaal Grootboek' van een reis van dit schip van 1683 februari 7 - december 21
5307
Purmer: Grootboek, 1682 - 1683, 1683 - 1684
1682 - 1684
 
Fragment
5308
Europa: Grootboek en journaal, 1682 - 1684
1682 - 1684
 
Het grootboek is gedeeltelijk summier gehouden
5309
Koevorden: Grootboek en journaal, 1683 - 1684, 1684
1683 - 1684
 
5310
Post: Grootboek en journaal, 1683 - 1684
1683 - 1684
 
5311
Afrika: Grootboek en journaal, 1683; grootboek, 1683 - 1684
1683 - 1684
 
Fragment
5312
Romein: Grootboek en journaal, 1683 - 1684
1683 - 1684
 
5313
Faam: Grootboek en journaal, 1683 - 1684
1683 - 1684
 
5314
Emmenes: Grootboek en journaal, 1683 - 1684
1683 - 1684
 
5315
Ridderschap van Holland: Grootboek, 1683; grootboek en journaal, 1683 - 1684
1683 - 1684
 
Fragment
5316
Juffrouw Anna: Grootboek, 1683 - 1684
1683 - 1684
 
5317
Duif: Grootboek en journaal, 1683 - 1685, 1685
1683 - 1685
 
5318
Hogergeest: Grootboek en journaal, 1683 - 1684, 1684 - 1685; grootboek, 1685 - 1686
1683 - 1686
 
Fragment
5319
Kronenburg: Grootboek en journaal, 1684 - 1685
1684 - 1685
 
5320
Strijen: Grootboek en journaal, 1684 - 1685
1684 - 1685
 
5321
Montfoort: Grootboek en journaal, 1684 - 1685
1684 - 1685
 
5322
Westeramstel: Grootboek en journaal, 1684-1685
5323
Emmenes: Grootboek en journaal, 1684 - 1685
1684 - 1685
 
5324
Adrichem: Grootboek en journaal, 1684 - 1685
1684 - 1685
 
5325
Purmer: Grootboek en journaal, 1684 - 1685
1684 - 1685
 
5326
Ridderschap van Holland: Journaal en grootboek, 1684 - 1685; grootboek en journaal, 1685 - 1686
1684 - 1686
 
5327
Waterland: Grootboek en journaal, 1684 - 1685, 1685; journaal (`Patria'), 1685 - 1686
1684 - 1686
 
Fragment
5328
Bantam: Grootboek, 1684 - 1685; grootboek en journaal, 1685 - 1686
1684 - 1686
 
Fragment
5329
Drakestein: Grootboek en journaal, 1684 - 1685, 1685 - 1686, 1686 - 1687, 1687 - 1688, 1688 - 1689
1684 - 1689
 
5330
Goudestein: Grootboek en journaal, 1685
1685
 
5331
Land van Schouwen: Grootboek en journaal, 1685
1685
 
5332
Waalstroom: Grootboek en journaal, 1685
1685
 
5333
Wapen van Alkmaar: Grootboek en journaal, 1685 - 1686
1685 - 1686
 
5334
Westerwijk: Grootboek en journaal, 1685, 1685 - 1686
1685 - 1686
 
5335
Huis te Spijk: Grootboek en journaal, 1685 - 1686
1685 - 1686
 
5336
Langewijk: Grootboek en journaal, 1685 - 1686
1685 - 1686
 
5337
Den Helder: Grootboek en journaal, 1685 - 1686
1685 - 1686
 
5338
Gulden Wagen: Grootboek en journaal, 1685 - 1686, 1686 jan. 15 - okt. 31; gedeelte van het grootboek (extract uit het `Uijtreijs boek'), 1686 okt. 31 - nov. 21
1685 - 1686
 
5339
Jamby: Grootboek en journaal, 1686
1686
 
5340
Kortgene: Grootboek en journaal, 1686
1686
 
5341
Spierdijk: Grootboek en journaal, 1686
1686
 
5342
Huis te Zilverstein: Grootboek en journaal, 1686 - 1687
1686 - 1687
 
5343
Salland: Grootboek en journaal, 1686 - 1687
1686 - 1687
 
Fragment
5344
Lands Welvaren: Grootboek en journaal, 1686 - 1687
1686 - 1687
 
5345
Bantam: Grootboek, 1686 - 1687
1686 - 1687
 
Fragment
5346
Netelenburg: Grootboek en kopie - journaal, 1686 - 1687
1686 - 1687
 
5347
Mastbos: Grootboek en journaal, 1686 - 1687, 1687, 1687 - 1688, 1688 - 1689
1686 - 1689
 
De boeken eindigen op 31 mei, terwijl is aangetekend dat `dit schip met de volgende boeken verbrant is'
5348
Lek: Grootboek en journaal, 1687
1687
 
5349
Schiebroek: Grootboek en journaal, 1687
1687
 
5350
Ridderschap van Holland: Grootboek, 1687
1687
 
Fragment
5351
Pampus: Grootboek en journaal, 1687
1687
 
5352
Waterland: Grootboek en journaal, 1687
1687
 
5353
Spierdijk: Grootboek en journaal, 1687 - 1688
1687 - 1688
 
5354
Tamen: Grootboek en journaal, 1687 - 1688
1687 - 1688
 
5355
Rad van Avontuur: Grootboek en journaal, 1687 - 1688; grootboek, balans op de `thuisreisboeken' en journaal, 1688
1687 - 1688
 
5356
Sillida: Grootboek en journaal, 1687 - 1688
1687 - 1688
 
5357
Langewijk: Grootboek en journaal, 1687 - 1688
1687 - 1688
 
5358
Java: Grootboek en journaal, 1687 - 1688
1687 - 1688
 
5358 I
Wapen van Alkmaar: Grootboek en journaal, 1688 - 1689
1688 - 1689
 
5359
Den Helder: Grootboek en journaal, 1687 - 1688
1687 - 1688
 
Door water beschadigd
5360
Noord(ster): Grootboek en journaal, 1687; Snoeper: Grootboek en journaal, 1688 - 1689; Vlaming: Grootboek en journaal, 1688 - 1689; Alida: Grootboek, monsterrol en journaal, 1690 - 1691; Engel Michael: Grootboek en journaal, 1690 - 1691
1687 - 1691
 
5361
Borsenburg: Grootboek en journaal, 1688
1688
 
5362
Nederland: Grootboek, 1688 - 1689
1688 - 1689
 
Fragment
5363
Handboog: Grootboek en journaal, 1688 - 1689
1688 - 1689
 
5364
Prinseland: Grootboek en journaal, 1688 - 1689
1688 - 1689
 
5365
Castricum: Grootboek en journaal, 1688 - 1689
1688 - 1689
 
Door water beschadigd
5366
Nieuwland: Grootboek en journaal, 1689
1689
 
5367
Waalstroom: Grootboek en journaal, 1689
1689
 
5368
Schieland: Grootboek en journaal, 1689
1689
 
Fragment
5369
Voetboog: Grootboek en journaal, 1689
1689
 
5370
Bantam: Grootboek en journaal, 1689
1689
 
5371
Moerkapelle: Grootboek en journaal, 1689 - 1690
1689 - 1690
 
5372
Ridderschap van Holland: Grootboek en journaal, 1689 - 1690
1689 - 1690
 
5373
Goede Hoop: Grootboek en journaal, 1690
1690
 
5374
Waterland: Grootboek, 1690 - 1691
1690 - 1691
 
Fragment
5375
Brandenburg: Grootboek, 1690 - 1691
1690 - 1691
 
Fragment
5376
Handboog: Grootboek en journaal, 1690 - 1691
1690 - 1691
 
5377
Nierop: Grootboek en journaal, 1690 - 1691
1690 - 1691
 
5378
Pampus: Grootboek en journaal, 1690 - 1691
1690 - 1691
 
5379
Maas: Grootboek en journaal, 1690 - 1691
1690 - 1691
 
5380
Spierdijk: Grootboek en journaal, 1690 - 1691
1690 - 1691
 
5381
Zwarte Leeuw: Grootboek en journaal, 1690 - 1691
1690 - 1691
 
5382
Java: Grootboek en journaal, 1691
1691
 
5383
Purmer: Grootboek en journaal, 1691 - 1692
1691 - 1692
 
5384
Hof van Ilpendam: Grootboek en journaal, 1691 - 1692
1691 - 1692
 
Fragment
5385
Huis te Zilverstein: Grootboek en journaal, 1691 - 1692
1691 - 1692
 
5386
Voorschoten: Grootboek en journaal, 1691 - 1692
1691 - 1692
 
5387
Nederland: Grootboek en journaal, 1691 - 1692
1691 - 1692
 
5388
Lek: Grootboek, 1691 - 1692
1691 - 1692
 
Fragment
5389
Isselt: Grootboek en journaal, 1691 - 1692
1691 - 1692
 
5390
Tamboer: Grootboek en journaal, 1692
1692
 
5391
Huis te Loo: Grootboek en journaal, 1692 - 1693
1692 - 1693
 
5392
Krab: Grootboek en journaal, 1692 - 1693
1692 - 1693
 
5393
Huis te Dieren: Grootboek en journaal, 1692 - 1693
1692 - 1693
 
5394
Langewijk: Grootboek en journaal, 1692 - 1693
1692 - 1693
 
5395
Driebergen: Grootboek en journaal, 1693
1693
 
5396
Faam: Grootboek en journaal, 1693
1693
 
5397
Voetboog: Grootboek en journaal, 1693
1693
 
5398
Nigtevecht: Grootboek en journaal, 1693
1693
 
5399
Schoondijk: Grootboek en journaal, 1693 - 1694
1693 - 1694
 
5400
Agatha: Grootboek en journaal, 1693; grootboek, 1693 - 1694
1693 - 1694
 
Een groot deel van de bemanning is blijkens het eerste grootboek op bevel van de gouverneur van Kaap de Goede Hoop op het schip Voetboog, met bestemming Ceylon, overgegaan. Het laatste grootboek is summier gehouden
5401
Spierdijk: Grootboek en journaal, 1693 - 1694
1693 - 1694
 
5402
Moerkapelle: Grootboek en journaal, 1693 - 1694
1693 - 1694
 
5403
Koning William: Grootboek en journaal, 1693 - 1694
1693 - 1694
 
5404
Nederland: Grootboek en journaal, 1694
1694
 
5405
Hof van Ilpendam: Grootboek en journaal, 1694
1694
 
5406
Berkel: Grootboek en journaal, 1694
1694
 
5407
Spiegel: Grootboek en journaal, 1694
1694
 
5408
Spare: Grootboek en journaal, 1694
1694
 
5409
Merestein: Grootboek en journaal, 1694
1694
 
5410
Schulp: Grootboek en journaal, 1694
1694
 
5411
Prinseland: Grootboek en journaal, 1694
1694
 
5412
Drie Kronen: Grootboek en journaal, 1694
1694
 
5413
Bekestein: Grootboek en journaal, 1694 - 1695
1694 - 1695
 
5414
Voetboog: Grootboek en journaal, 1694 - 1695
1694 - 1695
 
5415
Stad Keulen: Grootboek en journaal, 1694 - 1695, 1695
1694 - 1695
 
5416
Waalstroom: Grootboek en journaal, 1694 - 1695; journaal, 1695
1694 - 1695
 
5417
Drechterland: Grootboek en journaal, 1694 - 1695
1694 - 1695
 
5418
Vecht: Grootboek en journaal, 1694 - 1695; grootboek, 1695
1694 - 1695
 
Het eerste grootboek is summier gehouden
5419
Voorschoten: Grootboek en journaal, 1694 - 1695
1694 - 1695
 
5420
Voorschoten: Grootboek, 1694 - 1695
1694 - 1695
 
Gelijkluidend aan inv. nr. 5419, behalve dat het na de reis op het soldijkantoor niet is bijgehouden. Het laatste gedeelte van dit deel ontbreekt
5421
Lek: Grootboek en journaal, 1695
1695
 
5422
Matroos: Grootboek en journaal, 1695; grootboek, 1695
1695
 
5423
Brandenburg: Grootboek en journaal, 1695
1695
 
5424
Driebergen: Grootboek en journaal, 1695
1695
 
5425
Eikelenburg: Grootboek en journaal, 1695; grootboek, 1695
1695
 
5426
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1695 - 1696
1695 - 1696
 
5427
Nigtevecht: Grootboek en journaal, 1695 - 1696
1695 - 1696
 
5428
Assendelft: Grootboek en journaal, 1695 - 1696
1695 - 1696
 
5429
Drie Kronen: Grootboek en journaal, 1695 - 1696
1695 - 1696
 
5430
Soldaat: Grootboek en journaal, 1695 - 1696
1695 - 1696
 
5431
Spiegel: Grootboek en journaal, 1695 - 1696
1695 - 1696
 
5432
Bantam: Grootboek en journaal, 1695 - 1696
1695 - 1696
 
5433
Faam: Grootboek en journaal, 1695 - 1696
1695 - 1696
 
5434
Overnes: Grootboek en journaal, 1696 - 1697
1696 - 1697
 
5435
Geelvink: Grootboek en journaal, 1696 - 1697
1696 - 1697
 
5436
Mijdrecht: Grootboek en journaal, 1696 - 1697
1696 - 1697
 
5437
Grimmestein: Grootboek en journaal, 1696 - 1697
1696 - 1697
 
5438
Berkel: Grootboek en journaal, 1696 - 1697
1696 - 1697
 
5439
IJsselmonde: Grootboek en journaal, 1696 - 1697
1696 - 1697
 
5440
Lands Welvaren: Grootboek en journaal, 1696 - 1697
1696 - 1697
 
5441
Sirjan.sland: Grootboek en journaal, 1697
1697
 
5442
Waalstroom: Grootboek en journaal, 1697
1697
 
5443
Isselt: Grootboek en journaal, 1697
1697
 
5444
Gent: Grootboek en journaal, 1697
1697
 
5445
Belois: Grootboek en journaal, 1697 - 1698
1697 - 1698
 
5446
Unie: Grootboek en journaal, 1697 - 1698
1697 - 1698
 
5447
Bambeek: Grootboek en journaal, 1697 - 1698
1697 - 1698
 
5448
Huis te Nieuwburg: Grootboek en journaal, 1698
1698
 
5449
Huis te Loo: Grootboek en journaal, 1698
1698
 
5450
Peter en Paul: Grootboek en journaal, 1698 - 1699
1698 - 1699
 
5451
Assendelft: Grootboek en journaal, 1698 - 1699
1698 - 1699
 
5452
Stad Keulen: Grootboek, 1698 - 1699
1698 - 1699
 
Fragment
5453
Huis Overrijp: Grootboek en journaal, 1698 - 1699
1698 - 1699
 
5454
Spiegel: Grootboek en journaal, 1698 - 1699
1698 - 1699
 
5455
Drie Kronen: Grootboek, 1698 - 1699
1698 - 1699
 
Fragment
5456
Eikelenburg: Grootboek en journaal, 1698 - 1699
1698 - 1699
 
5457
Gent: Grootboek en journaal, 1699
1699
 
5458
Roskam: Grootboek, 1699
1699
 
Fragment
5459
Grimmestein: Grootboek en journaal, 1699
1699
 
5460
Lands Welvaren: Grootboek en journaal, 1699
1699
 
5461
Overnes: Grootboek en journaal, 1699
1699
 
5462
Nigtevecht: Grootboek en journaal, 1699
1699
 
5463
Berkel: Grootboek en journaal, 1699
1699
 
5464
Liefde: Grootboek en journaal, 1699
1699
 
5465
Isselt: Grootboek en journaal, 1699
1699
 
5466
Lek: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5467
Huis te Nieuwburg: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5468
Oosterstein: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5469
Belois: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5470
Peperboom: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5471
Huis te Bijweg: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5472
Boor: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5473
Nederland: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
Bevat ook resoluties van de brede raad van de schepen Nederland, Belois, Peperboom en Huis te Bijweg
5474
Matroos: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5475
Theeboom: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5476
Unie: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
Bevat ook resoluties van de brede raad van enige schepen
5477
Horstendaal: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5478
Oegstgeest: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5479
Flora: Grootboek en journaal, 1699 - 1700
1699 - 1700
 
5480
Huis te Dieren: Grootboek en journaal, 1700
1700
 
5481
Generale Vrede: Grootboek en journaal, 1700
1700
 
5482
Bambeek: Grootboek en journaal, 1700
1700
 
5483
Noordgouw: Grootboek, 1700
1700
 
5484
Nigtevecht: Grootboek en journaal, 1700 - 1701
1700 - 1701
 
5485
Spierdijk: Grootboek en journaal, 1700 - 1701
1700 - 1701
 
5486
Beverwijk: Grootboek en journaal, 1700 - 1701
1700 - 1701
 
5487
Diemen: Grootboek en journaal, 1700 - 1701
1700 - 1701
 
5488
Kattendijk: Grootboek en journaal, 1700 - 1701
1700 - 1701
 
5489
Lek: Grootboek en journaal, 1700 - 1701
1700 - 1701
 
5490
Bekestein: Grootboek en journaal, 1700 - 1701
1700 - 1701
 
5491
Brandenburg: Grootboek en journaal, 1700 - 1701
1700 - 1701
 
5492
Overnes: Grootboek en journaal, 1700 - 1701
1700 - 1701
 
5493
Zuidpool: Journaal en grootboek, 1700 - 1701; Bode: Journaal en grootboek, 1701 - 1702; Postloper: Journaal en grootboek, 1702 - 1703; N.B. Het journaal is in tweevoud opgenomen. Buisje: Grootboek en journaal, 1702; Mercurius: Grootboek en journaal, 1702-1703; Hazelnoot: Grootboek en journaal, 1703-1704; Sint Jan: Grootboek en journaal, 1703-1704; Hamer: Grootboek en journaal, 1704; Nagel: Grootboek en journaal, 1707-1708; Haring: Grootboek en journaal, 1708-1709; Arend: Grootboek en journaal, 1708-1709
1700 - 1709
 
5494
Geelvink: Grootboek en journaal, 1701
1701
 
5495
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5496
Lands Welvaren: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5497
Spiegel: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5498
't Ghijn: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5499
Theeboom: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5500
Reigersdaal: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5501
Den Berg: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5502
Liefde: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5503
Vosmaar: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5504
Huis te Hemert: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5505
Drie Kronen: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
Bevat ook een monsterrol en aantekeningen betreffende de namen van degenen die in de storm hun goed overboord hebben geworpen en aantekeningen van de namen van de bemanningsleden die op het schip 't Ghijn zijn overgegaan
5506
Huis te Bijweg: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5507
Horstendaal: Grootboek en journaal, 1701 - 1702
1701 - 1702
 
5508
IJsselmonde: Grootboek en journaal, 1702
1702
 
5509
Stad Keulen: Grootboek en journaal, 1702
1702
 
5510
Ter Eem: Grootboek en journaal, 1702
1702
 
5511
Zandhorst: Grootboek en journaal, 1702
1702
 
5512
Ganzenhoef: Grootboek en journaal, 1702 - 1703
1702 - 1703
 
5513
Brandenburg: Grootboek en journaal, 1702 - 1703
1702 - 1703
 
5514
Beverwaart: Grootboek en journaal, 1702 - 1703
1702 - 1703
 
5515
Unie: Grootboek en journaal, 1703
1703
 
5516
Drie Kronen: Grootboek en journaal, 1703
1703
 
5517
Nigtevecht: Grootboek en journaal, 1703
1703
 
5518
Generale Vrede: Grootboek en journaal, 1703
1703
 
5519
Rozenburg: Grootboek en journaal, 1703
1703
 
5520
Driebergen: Grootboek en journaal, 1703
1703
 
5521
Overnes: Grootboek en journaal, 1703
1703
 
5522
Flora: Grootboek en journaal, 1703
1703
 
5523
Prins Eugenius: Grootboek en journaal, 1703 - 1704
1703 - 1704
 
5524
Theeboom: Grootboek en journaal, 1703 - 1704
1703 - 1704
 
5525
Huis ter Haan: Grootboek en journaal, 1703 - 1704
1703 - 1704
 
5526
Horstendaal: Grootboek en journaal, 1703 - 1704
1703 - 1704
 
5527
Lek: Grootboek en journaal, 1703 - 1704
1703 - 1704
 
5528
Berkel: Grootboek en journaal, 1703 - 1704
1703 - 1704
 
5529
Sion: Grootboek en journaal, 1703 - 1704
1703 - 1704
 
5530
Liefde: Grootboek en journaal, 1704
1704
 
5531
Geelvink: Grootboek en journaal, 1704
1704
 
5532
Huis te Loo: Grootboek en journaal, 1704
1704
 
5533
Bon: Grootboek, journaal en belastrol, 1704 - 1705
1704 - 1705
 
5534
Vosmaar: Grootboek en journaal, 1704 - 1705
1704 - 1705
 
5535
Spiegel: Grootboek en journaal, 1704 - 1705
1704 - 1705
 
5536
Koning Karel de Derde: Grootboek en journaal, 1704 - 1705
1704 - 1705
 
5537
Neptunus: Grootboek en journaal, 1704 - 1705
1704 - 1705
 
5538
Sloten: Grootboek en journaal, 1704 - 1705
1704 - 1705
 
5539
Huis te Hemert: Grootboek en journaal, 1705
1705
 
5540
Vrijburg: Grootboek en journaal, 1705
1705
 
5541
Ter Aa: Grootboek en journaal, 1705
1705
 
5542
Schoonderloo: Grootboek en journaal, 1705
1705
 
5543
Unie: Grootboek en journaal, 1705
1705
 
5544
Flora: Grootboek en journaal, 1705
1705
 
5545
Brandenburg: Grootboek en journaal, 1705
1705
 
5546
Zandhorst: Grootboek en journaal, 1705
1705
 
5547
Generale Vrede: Grootboek en journaal, 1705
1705
 
5548
Driebergen: Grootboek en journaal, 1705 - 1706
1705 - 1706
 
5549
Hof van Ilpendam: Grootboek en journaal, 1705 - 1706
1705 - 1706
 
5550
Baarzande: Grootboek en journaal, 1705 - 1706
1705 - 1706
 
5551
Zuiderburg: Grootboek en journaal, 1705 - 1706
1705 - 1706
 
5552
Beverwaart: Grootboek en journaal, 1705 - 1706
1705 - 1706
 
5553
Rijnenburg: Grootboek en journaal, 1705 - 1706
1705 - 1706
 
5554
Limburg: Grootboek en journaal, 1705 - 1706
1705 - 1706
 
5555
Horstendaal: Grootboek en journaal, 1706
1706
 
5556
Den Berg: Grootboek en journaal, 1706
1706
 
5557
Schellenberg: Grootboek en journaal, 1706
1706
 
5558
Spiegel: Grootboek en journaal, 1706 - 1707
1706 - 1707
 
5559
Oegstgeest: Grootboek en journaal, 1706 - 1707
1706 - 1707
 
5560
Peter en Paul: Grootboek en journaal, 1706 - 1707
1706 - 1707
 
5561
Overnes: Grootboek en journaal, 1706 - 1707
1706 - 1707
 
5562
Huis te Rozenburg: Grootboek en journaal, 1706 - 1707
1706 - 1707
 
5563
Zoelen: Grootboek en journaal, 1706 - 1707
1706 - 1707
 
5564
Kattendijk: Grootboek en journaal, 1706 - 1707
1706 - 1707
 
5565
Barneveld: Grootboek en journaal, 1706 - 1707
1706 - 1707
 
5566
Arion: Grootboek en journaal, 1707
1707
 
5567
Hoedekenskerke: Grootboek en journaal, 1707
1707
 
5568
Huis te Loo: Grootboek en journaal, 1707
1707
 
5569
't Ghijn: Grootboek en journaal, 1707
1707
 
5570
Gamron: Grootboek en journaal, 1707
1707
 
5571
Gansenhoef: Grootboek en journaal, 1707 - 1708
1707 - 1708
 
5572
Standvastigheid: Grootboek en journaal, 1707 - 1708
1707 - 1708
 
5573
Beverwijk: Grootboek en journaal, 1707 - 1708
1707 - 1708
 
5574
Meervliet: Grootboek en journaal, 1707 - 1708
1707 - 1708
 
5575
Generale Vrede: Grootboek en journaal, 1707 - 1708
1707 - 1708
 
5576
Unie: Grootboek en journaal, 1707 - 1708
1707 - 1708
 
5577
Kievit: Grootboek en journaal, 1707 - 1708
1707 - 1708
 
5578
Den Berg: Grootboek en journaal, 1707 - 1708
1707 - 1708
 
5579
Ouwerkerk: Grootboek en journaal, 1707 - 1708
1707 - 1708
 
5580
Ham: Grootboek en journaal, 1708
1708
 
5581
Amazone: Grootboek en journaal, 1708
1708
 
5582
Huis te Nieuwburg: Grootboek en journaal, 1708
1708
 
5583
Mossel: Grootboek en journaal, 1708
1708
 
5584
Koning Karel de Derde: Grootboek en journaal, 1708
1708
 
5585
Samson: Grootboek en journaal, 1708 - 1709
1708 - 1709
 
5586
Belvliet: Grootboek en journaal, 1708 - 1709
1708 - 1709
 
5587
Popkensburg: Grootboek en journaal, 1708 - 1709
1708 - 1709
 
5588
Liefde: Grootboek en journaal, 1708 - 1709
1708 - 1709
 
5589
Meervliet: Grootboek en journaal, 1708 - 1709
1708 - 1709
 
5590
Bentveld: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5591
Mijnden: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5592
Oegstgeest: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5593
Huis te Rozenburg: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5594
Oudenaarde: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5595
Avonturier: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5596
Bennebroek: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5597
Huis te Loo: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5598
't Ghijn: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5599
Neptunus: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5600
Barneveld: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5601
Gelukkig Uur: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5602
Theeboom: Grootboek en journaal, 1709 - 1710
1709 - 1710
 
5603
Limburg: Grootboek en journaal, 1710
1710
 
5604
Beverwijk: Grootboek en journaal, 1710
1710
 
5605
Sloten: Grootboek en journaal, 1710
1710
 
5606
Huis te Nieuwburg: Grootboek en journaal, 1710
1710
 
5607
Gamron: Grootboek en journaal, 1710
1710
 
5608
Prins Eugenius: Grootboek en journaal, 1710
1710
 
5609
Wateringen: Grootboek en journaal, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
5610
Huis ter Leede: Grootboek en journaal, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
5611
Rijnenburg: Grootboek en journaal, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
5612
Meervliet: Grootboek en journaal, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
5613
Rijnestein: Grootboek en journaal, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
5614
Leidsman: Grootboek en journaal, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
5615
Engewormer: Grootboek en journaal, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
5616
Generale Vrede: Grootboek en journaal, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
5617
Doornik: Grootboek en journaal, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
5618
Baarzande: Als grootboek gebruikte belastrol, 1710 - 1711
1710 - 1711
 
De Baarzande is op 9 juni 1711 op de oostkust van Afrika bij de rivier Quelimane verongelukt. Het deel bevat ook een verklaring en andere stukken betreffende lotgevallen van de schepelingen en de betalingen die hun verschuldigd zijn. Achter de belastrol, die geen ruimte genoeg bevatte, zijn bladen ingebonden die blijkens de opschriften genomen zijn uit het grootboek van het schip Oosterstein van de kamer Amsterdam, 1713
5619
Koning Karel de Derde: Grootboek en journaal, 1711
1711
 
5620
Donkervliet: Grootboek en journaal, 1711
1711
 
5621
Waarde: Grootboek en journaal, 1711
1711
 
5622
Den Berg: Grootboek en journaal, 1711
1711
 
5623
Diemen: Grootboek en journaal, 1711
1711
 
5624
Kijkuit: Grootboek en journaal, 1711 - 1712
1711 - 1712
 
5625
Horstendaal: Grootboek en journaal, 1711 - 1712
1711 - 1712
 
5626
Zandenburg: Grootboek en journaal, 1711 - 1712
1711 - 1712
 
5627
Mossel: Grootboek en journaal, 1711 - 1712
1711 - 1712
 
5628
Kockengen: Grootboek en journaal, 1711 - 1712
1711 - 1712
 
5629
Arion: Grootboek en journaal, 1712
1712
 
5630
Arendsduin: Grootboek en journaal, 1712
1712
 
5631
Noordbeek: Grootboek en journaal, 1712
1712
 
5632
Barneveld: Grootboek en journaal, 1712
1712
 
5633
Mijnden: Grootboek en journaal, 1712
1712
 
5634
Bentveld: Grootboek en journaal, 1712
1712
 
5635
Zanderhoef: Grootboek en journaal, 1712
1712
 
5636
Huis ter Leede: Grootboek en journaal, 1712
1712
 
5637
Unie: Grootboek en journaal, 1712 - 1713
1712 - 1713
 
5638
Noorderkwartier: Grootboek en journaal, 1712 - 1713
1712 - 1713
 
5639
Avonturier: Grootboek en journaal, 1712 - 1713
1712 - 1713
 
5640
Beverwijk: Grootboek en journaal, 1712 - 1713
1712 - 1713
 
5641
Amazone: Grootboek en journaal, 1712 - 1713
1712 - 1713
 
5642
Kijkuit: Grootboek en journaal, 1713
1713
 
5643
Den Berg: Grootboek en journaal, 1713
1713
 
5644
Gamron: Grootboek en journaal, 1713
1713
 
5645
Meervliet: Grootboek en journaal, 1713 - 1714
1713 - 1714
 
5646
Nesserak: Grootboek en journaal, 1713 - 1714
1713 - 1714
 
5647
Prins Eugenius: Grootboek en journaal, 1713 - 1714
1713 - 1714
 
5648
Kockengen: Grootboek en journaal, 1713 - 1714
1713 - 1714
 
5649
Wijnendaal: Grootboek en journaal, 1713 - 1714
1713 - 1714
 
5650
Generale Vrede: Grootboek en journaal, 1713 - 1714
1713 - 1714
 
5651
Diemen: Grootboek en journaal, 1713 - 1714
1713 - 1714
 
5652
Ganzenhoef: Grootboek en journaal, 1713 - 1714
1713 - 1714
 
5653
Voorburg: Grootboek en journaal, 1713 - 1714
1713 - 1714
 
5654
Standvastigheid: Grootboek en journaal, 1714
1714
 
5655
Raadhuis van Enkhuizen: Grootboek en journaal, 1714
1714
 
5656
Barneveld: Grootboek en journaal, 1714
1714
 
5657
Grimmestein: Grootboek en journaal, 1714
1714
 
5658
Bentveld: Grootboek en journaal, 1714
1714
 
5659
Rijksdorp: Grootboek en journaal, 1714
1714
 
5660
Huis de Vlotter: Grootboek en journaal, 1714
1714
 
5661
Linschoten: Grootboek en journaal, 1714 - 1715
1714 - 1715
 
5662
Amazone: Grootboek en journaal, 1714 - 1715
1714 - 1715
 
5663
Westerdijkshorn: Grootboek en journaal, 1714 - 1715
1714 - 1715
 
5664
Voorburg: Grootboek en journaal, 1715
1715
 
5665
Loosdrecht: Grootboek en journaal, 1715
1715
 
5666
Noorderkwartier: Grootboek en journaal, 1715
1715
 
5667
Mijnden: Grootboek en journaal, 1715
1715
 
5668
Samson: Grootboek en journaal, 1715
1715
 
5669
Ouwerkerk: Grootboek en journaal, 1715
1715
 
5670
Huis ter Boede: Grootboek en journaal, 1715 - 1716
1715 - 1716
 
5671
Vrijburg: Grootboek en journaal, 1715 - 1716
1715 - 1716
 
5672
Den Berg: Grootboek en journaal, 1715 - 1716
1715 - 1716
 
5673
Bentveld: Grootboek en journaal, 1715 - 1716
1715 - 1716
 
5674
Beverwaart: Grootboek en journaal, 1715 - 1716
1715 - 1716
 
Bevat ook een gedeeltelijk gedrukte memorie en lijsten van meegegeven scheepskleding
5675
Zuiderbeek: Grootboek en journaal, 1715 - 1716
1715 - 1716
 
5676
Witsburg: Grootboek en journaal, 1715 - 1716
1715 - 1716
 
5677
Elisabeth: Grootboek en journaal, 1715 - 1716
1715 - 1716
 
5678
Boekenrode: Grootboek en journaal, 1716
1716
 
5679
Doornik: Grootboek en journaal, 1716
1716
 
5680
Berbices: Grootboek en journaal, 1716
1716
 
5681
Barneveld: Grootboek en journaal, 1716
1716
 
5682
Generale Vrede: Grootboek en journaal, 1716
1716
 
5683
Hogermeer: Grootboek en journaal, 1716 - 1717
1716 - 1717
 
5684
Geen Rust: Grootboek en journaal, 1716 - 1717
1716 - 1717
 
5685
Hopvogel: Grootboek en journaal, 1716 - 1717
1716 - 1717
 
5686
Wassenaar: Grootboek en journaal, 1716 - 1717
1716 - 1717
 
5687
Noordbeek: Grootboek en journaal, 1716 - 1717
1716 - 1717
 
5688
Meerhuizen: Grootboek en journaal, 1716 - 1717
1716 - 1717
 
5689
Linschoten: Grootboek en journaal, 1716 - 1717
1716 - 1717
 
5690
Gansenhoef: Grootboek en journaal, 1716 - 1717
1716 - 1717
 
5691
Velserhoofd: Grootboek en journaal, 1716 - 1717
1716 - 1717
 
5692
Huis ten Donk: Grootboek en journaal, 1717
1717
 
5693
Westerdijkshorn: Grootboek en journaal, 1717
1717
 
5694
Mijnden: Grootboek en journaal, 1717
1717
 
5695
Loosdrecht: Grootboek en journaal, 1717
1717
 
5696
Wijnendaal: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5697
Prins Eugenius: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5698
Standvastigheid: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5699
Oudenaarde: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5700
Nesserak: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5701
Meeroog: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5702
Amsterdam: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5703
Boekenrode: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5704
Prattenburg: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5705
Wendela: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5706
Zanderhoef: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5707
Kijkuit: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5708
Johanna: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5709
Charlois: Grootboek en journaal, 1717 - 1718
1717 - 1718
 
5710
Generale Vrede: Grootboek en journaal, 1718
1718
 
5711
Elisabeth: Grootboek en journaal, 1718
1718
 
5712
Catharina: Grootboek en journaal, 1718
1718
 
5713
Middelwoud: Grootboek en journaal, 1718
1718
 
5714
Groenswaart: Grootboek en journaal, 1718
1718
 
5715
Abbekerk: Grootboek en journaal, 1718
1718
 
5716
Koning Karel de Derde: Grootboek en journaal, 1718
1718
 
5717
Meerhuizen: Grootboek en journaal, 1718
1718
 
5718
Gansenhoef: Grootboek en journaal, 1718 - 1719
1718 - 1719
 
5719
Amstelveen: Grootboek en journaal, 1718 - 1719
1718 - 1719
 
5720
Haften: Grootboek en journaal, 1718 - 1719
1718 - 1719
 
5721
Witsburg: Grootboek en journaal, 1718 - 1719
1718 - 1719
 
5722
D'Uno: Grootboek en journaal, 1718 - 1719
1718 - 1719
 
5723
Risdam: Grootboek en journaal, 1718 - 1719
1718 - 1719
 
5724
Spiering: Grootboek en journaal, 1719
1719
 
5725
Kommerrust: Grootboek en journaal, 1719
1719
 
5726
Hogermeer: Grootboek en journaal, 1719
1719
 
5727
Huis ten Donk: Grootboek en journaal, 1719
1719
 
5728
Noordbeek: Grootboek en journaal, 1719
1719
 
5729
Leidsman: Grootboek en journaal, 1719
1719
 
5730
Westerdijkshorn: Grootboek en journaal, 1719
1719
 
5731
Barneveld: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5732
Mijnden: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5733
Loenderveen: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5734
Schonenberg: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5735
Bentveld: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5736
Raadhuis van Enkhuizen: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5737
Johanna: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5738
Borssele: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5739
Elisabeth: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5740
Huis te Assenburg: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5741
Standvastigheid: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5742
Voorburg: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5743
Boekenrode: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5744
Prattenburg: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5745
Meerhuizen: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5746
Stad Leiden: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5747
Purmerlust: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5748
Amazone: Grootboek en journaal, 1719 - 1720
1719 - 1720
 
5749
Middelwoud: Grootboek en journaal, 1720
1720
 
5750
Schoteroog: Grootboek en journaal, 1720
1720
 
5751
Gouda: Grootboek en journaal, 1720
1720
 
5752
Kaap: Grootboek en journaal, 1720
1720
 
5753
Margareta: Grootboek en journaal, 1720 - 1721
1720 - 1721
 
5754
Ouwerkerk: Grootboek en journaal, 1720 - 1721
1720 - 1721
 
5755
Linschoten: Grootboek en journaal, 1720 - 1721
1720 - 1721
 
5756
Blijenburg: Grootboek en journaal, 1720 - 1721. Met brandrol en monsterrol van de thuisreis, 1721
1720 - 1721
 
5757
Hopvogel: Grootboek en journaal, 1720 - 1721
1720 - 1721
 
5758
Kockengen: Grootboek en journaal, 1720 - 1721
1720 - 1721
 
5759
Midloo: Grootboek en journaal, 1720 - 1721
1720 - 1721
 
5760
Doornik: Grootboek en journaal, 1720 - 1721
1720 - 1721
 
5761
Amstelveen: Grootboek en journaal, 1721
1721
 
5762
Westerdijkshorn: Grootboek en journaal, 1721
1721
 
5763
Vrieswijk: Grootboek en journaal, 1721
1721
 
5764
Amsterdam: Grootboek en journaal, 1721
1721
 
5765
Koning Karel de Derde: Grootboek en journaal, 1721
1721
 
5766
Wendela: Grootboek en journaal, 1721
1721
 
5767
Hogenes: Grootboek en journaal, 1721
1721
 
5768
Strijkebolle: Grootboek en journaal, 1721
1721
 
5769
Loenderveen: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5770
Kommerrust: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5771
Stadwijk: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5772
Schonenberg: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5773
Johanna: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5774
Barneveld: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5775
Prattenburg: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5776
Heesburg: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5777
Haarlem: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5778
Vis: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5779
Hillegonda: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5780
Theodora: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5781
Jacoba: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5782
Noordbeek: Grootboek en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5783
Susanna: Grootboek, belastrol en journaal, 1721 - 1722
1721 - 1722
 
5784
Meerhuizen: Grootboek, belastrol en journaal, 1722
1722
 
5785
Luchtenburg: Grootboek en journaal, 1722
1722
 
5786
Apollonia: Grootboek en journaal, 1722
1722
 
5787
Oostrust: Grootboek en journaal, 1722
1722
 
5788
Stad Leiden: Grootboek en journaal, 1722
1722
 
5789
Elisabeth: Grootboek en journaal, 1722
1722
 
5790
Haaksburg: Grootboek en journaal, 1722 - 1723
1722 - 1723
 
5791
Ter Horst: Grootboek en journaal, 1722 - 1723
1722 - 1723
 
5792
Purmerlust: Grootboek en journaal, 1722 - 1723
1722 - 1723
 
5793
Huis ten Donk: Grootboek en journaal, 1722 - 1723
1722 - 1723
 
5794
Mijnden: Grootboek en journaal, 1722 - 1723
1722 - 1723
 
5795
Sleewijk: Grootboek en journaal, 1722 - 1723
1722 - 1723
 
5796
Huis te Assenburg: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5797
Amsterdam: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5798
Koning Karel de Derde: Grootboek, journaal en belastrol, 1723
1723
 
5799
Windhond: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5800
Wendela: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5801
Ouwerkerk: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5802
Schoteroog: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5803
Stabroek: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5804
Westerbeek: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5805
Castricum: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5806
Westerdijkshorn: Grootboek en journaal, 1723
1723
 
5807
Hogenes: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5808
Berbices: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5809
's - Graveland: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5810
Opperdoes: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5811
Voorburg: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5812
Goudriaan: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5813
Margareta: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5814
Stadwijk: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5815
Bentveld: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5816
Kommerrust: Grootboek en journaal, 1723 - 1724
1723 - 1724
 
5817
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1724
1724
 
5818
Saksenburg: Grootboek en journaal, 1724
1724
 
5819
Theodora: Grootboek, journaal en belastrol, 1724
1724
 
5820
Jacoba: Grootboek en journaal, 1724
1724
 
5821
Prattenburg: Grootboek en journaal, 1724
1724
 
5822
Stad Leiden: Grootboek en journaal, 1724
1724
 
5823
Meerhuizen: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5824
Wapen van Hoorn: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5825
D'Uno: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5826
Pallas: Grootboek, journaal en belastrol, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5827
Karsenhof: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5828
Hogersmilde: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5829
Boekenrode: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5830
Baanman: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5831
Geertruid: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5832
Wendela: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5833
Oostrust: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5834
Elisabeth: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5835
Midloo: Grootboek, journaal en belastrol, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5836
Castricum: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5837
Amsterdam: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5838
Mijnden: Grootboek en journaal, 1724 - 1725
1724 - 1725
 
5839
Kockengen: Grootboek en journaal, 1725
1725
 
5840
Gaasperdam: Grootboek en journaal, 1725
1725
 
5841
Velserbeek: Grootboek en journaal, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5842
Susanna: Grootboek en journaal, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5843
Heesburg: Grootboek en journaal, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5844
Westerdijkshorn: Grootboek en journaal, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5845
Westfriesland: Grootboek en journaal, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5846
Steenhoven: Grootboek en journaal, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5847
Klarabeek: Grootboek en journaal, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5848
Stabroek: Grootboek, journaal en belastrol, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5849
Beekvliet: Grootboek en journaal, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5850
Linschoten: Grootboek en journaal, 1725 - 1726
1725 - 1726
 
5851
's - Graveland: Grootboek en journaal, 1726
1726
 
5852
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1726
1726
 
5853
Stad Leiden: Grootboek en journaal, 1726
1726
 
5854
Stadwijk: Grootboek en journaal, 1726
1726
 
5855
Landskroon: Grootboek en journaal, 1726
1726
 
5856
Haarlem: Grootboek, journaal en belastrol, 1726
1726
 
5857
Doornik: Grootboek, journaal en belastrol, 1726
1726
 
5858
Boekenrode: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5859
Kommerrust: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5860
Ketel: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5861
Petronella Alida: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5862
Berbices: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5863
Jacoba: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5864
Karsenhof: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5865
Oudenaarde: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5866
Prattenburg: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5867
Huis te Assenburg: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5868
Windhond: Grootboek en journaal, 1726 - 1727
1726 - 1727
 
5869
Adrichem: Grootboek en journaal, 1727
1727
 
5870
Hogersmilde: Grootboek, journaal en belastrol, 1727
1727
 
5871
Elisabeth: Grootboek en journaal, 1727
1727
 
5872
Oostrust: Grootboek en journaal, 1727
1727
 
5873
Mijnden: Grootboek en journaal, 1727
1727
 
5874
Castricum: Grootboek en journaal, 1727
1727
 
5875
Reigersbroek: Grootboek en journaal, 1727
1727
 
5876
D'Uno: Grootboek en journaal, 1727
1727
 
5877
Amsterdam: Grootboek en journaal, 1727 - 1728
1727 - 1728
 
5878
Haften: Grootboek en journaal, 1727 - 1728
1727 - 1728
 
5879
Haarlem: Grootboek en journaal, 1727 - 1728
1727 - 1728
 
5880
Noorderkwartier: Grootboek en journaal, 1727 - 1728
1727 - 1728
 
5881
Kockengen: Grootboek en journaal, 1727 - 1728
1727 - 1728
 
5882
Landskroon: Grootboek en journaal, 1727 - 1728
1727 - 1728
 
5883
Westerbeek: Grootboek en journaal, 1727 - 1728
1727 - 1728
 
5884
Saksenburg: Grootboek en journaal, 1727 - 1728
1727 - 1728
 
5885
Westerdijkshorn: Grootboek en journaal, 1727 - 1728
1727 - 1728
 
5886
Castor en Pollux: Grootboek en journaal, 1728
1728
 
5887
Linschoten: Grootboek, journaal en belastrol, 1728
1728
 
5888
Heesburg: Grootboek en journaal, 1728
1728
 
5889
Stadwijk: Grootboek en journaal, 1728
1728
 
5890
Knapenburg: Grootboek, monsterrollen en journaal, 1728
1728
 
5891
Wapen van Hoorn: Grootboek en journaal, 1728
1728
 
5892
Gaasperdam: Grootboek en journaal, 1728
1728
 
5893
Cornelia: Grootboek en journaal, 1728
1728
 
5894
Huis de Vlotter: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5895
Castricum: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5896
Karsenhof: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5897
Mijnden: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5898
Slot Aldegonde: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5899
Rijksdorp: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5900
Stad Leiden: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5901
Pallas: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5902
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5903
Susanna: Grootboek en journaal, 1728 - 1729
1728 - 1729
 
5904
Coxhoorn: Grootboek en journaal, 1728 - 1730
1728 - 1730
 
Bevat ook een memorie betreffende meegegeven scheepskleding, scheepsboeken en andere zaken, en een cognossement (=cargalijst), monsterrol en brandrol
5905
Huis te Assenburg: Grootboek en journaal, 1729
1729
 
5906
Oostrust: Grootboek en journaal, 1729
1729
 
5907
Jacoba: Grootboek en journaal, 1729
1729
 
5908
Prattenburg: Grootboek en journaal, 1729
1729
 
5909
Westerbeek: Grootboek en journaal, 1729 - 1730
1729 - 1730
 
5910
Midloo: Grootboek en journaal, 1729 - 1730
1729 - 1730
 
5911
Kommerrust: Grootboek en journaal, 1729 - 1730
1729 - 1730
 
5912
Gaasperdam: Grootboek en journaal, 1729 - 1730
1729 - 1730
 
5913
Meerlust: Grootboek en journaal, 1729 - 1730
1729 - 1730
 
5914
Papenburg: Grootboek en journaal, 1729 - 1730
1729 - 1730
 
5915
Schonauwen: Grootboek en journaal, 1729 - 1730
1729 - 1730
 
5916
Johanna: Grootboek en journaal, 1729 - 1730
1729 - 1730
 
5917
Westerdijkshorn: Grootboek en journaal, 1729 - 1730
1729 - 1730
 
5918
Duifje: Grootboek en journaal, 1729 - 1731
1729 - 1731
 
5919
Ridderkerk: Grootboek en journaal, 1730
1730
 
5920
Elisabeth: Grootboek en journaal, 1730
1730
 
5921
Knapenburg: Grootboek, journaal en belastrol, 1730
1730
 
5922
Blijdorp: Grootboek en journaal, 1730
1730
 
5923
Beekvliet: Grootboek en journaal, 1730
1730
 
5924
Hogersmilde: Grootboek en journaal, 1730
1730
 
5925
Landskroon: Grootboek, journaal en belastrol, 1730
1730
 
5926
Spieringshoek: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5927
Stad Leiden: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5928
Meermond: Grootboek, journaal en belastrol, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5929
Zorgwijk: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5930
Flora: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5931
Purmerlust: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5932
Leiduin: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5933
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5934
Castricum: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5935
Reigersbroek: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5936
Ter Horst: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5937
Huis ten Donk: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5938
Prattenburg: Grootboek en journaal, 1730 - 1731
1730 - 1731
 
5939
Coxhoorn: Grootboek en journaal, en belastrol van de thuisreis, 1730 - 1732
1730 - 1732
 
5940
Loosdrecht: Grootboek en journaal, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5941
Huis de Vlotter: Grootboek en journaal, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5942
Pallas: Grootboek en journaal, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5943
Oostrust: Grootboek en journaal, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5944
Castor en Pollux: Grootboek en journaal, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5945
Duifje: Grootboek en journaal, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5946
Stadwijk: Grootboek en journaal, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5947
Huis te Marquette: Grootboek en journaal, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5948
Rijksdorp: Grootboek en journaal, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5949
Jacoba: Grootboek, journaal en belastrol, 1731 - 1732
1731 - 1732
 
5950
Herstelling: Grootboek en journaal, 1731 - 1733
1731 - 1733
 
5951
Beekvliet: Grootboek en journaal, 1732
1732
 
5952
Westerdijkshorn: Grootboek en journaal, 1732
1732
 
5953
Adrichem: Grootboek en journaal, 1732
1732
 
5954
Gaasperdam: Grootboek en journaal, 1732
1732
 
5955
Kommerrust: Grootboek en journaal, 1732
1732
 
5956
Coxhoorn: Grootboek en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5957
Susanna: Grootboek en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5958
Knappenhof: Grootboek, journaal, belastrol en monsterrol, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5959
Elsbroek: Grootboek en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5960
Loenderveen: Grootboek, belastrol en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5961
Bethlehem: Grootboek en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5962
Huis Den Eult: Grootboek, journaal en belastrol, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5963
Prattenburg: Grootboek en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5964
Elisabeth: Grootboek en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5965
Flora: Grootboek en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5966
Iepenrode: Grootboek, journaal, belastrol en monsterrol, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5967
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5968
Paddenburg: Grootboek en journaal, 1732 - 1733
1732 - 1733
 
5969
Voorduin: Grootboek, journaal en belastrol, 1732 - 1734
1732 - 1734
 
Bevat ook resoluties van de scheepsraad
5970
Leiduin: Grootboek, journaal en belastrol, 1732 - 1734
1732 - 1734
 
Bevat ook een gedeeltelijk gedrukte memorie betreffende meegegeven scheepskleding
5971
Karsenhof: Grootboek, journaal en belastrol, 1733
1733
 
5972
Spiering: Grootboek en journaal, 1733
1733
 
5973
Hogersmilde: Grootboek en journaal, 1733
1733
 
5974
Papenburg: Grootboek, journaal en belastrol, 1733
1733
 
5975
Duinbeek: Grootboek, journaal en belastrol, 1733
1733
 
5976
Stad Leiden: Grootboek en journaal, 1733
1733
 
5977
Castricum: Grootboek en journaal, 1733 - 1734
1733 - 1734
 
5978
Delfland: Grootboek en journaal, 1733 - 1734
1733 - 1734
 
5979
Noordwijkerhout: Grootboek en journaal, 1733 - 1734
1733 - 1734
 
5980
Groet: Grootboek en journaal, 1733 - 1734
1733 - 1734
 
5981
Van Alsem: Grootboek en journaal, 1733 - 1734
1733 - 1734
 
5982
Haften: Grootboek en journaal, 1733 - 1734
1733 - 1734
 
5983
Loosdrecht: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5984
Stadwijk: Grootboek, journaal en belastrol, 1734
1734
 
5985
Hillegom: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5986
Beekvliet: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5987
Knappenhof: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5988
Kerkwijk: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5989
Gaasperdam: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5990
Alblasserdam: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5991
Slot Kronenburg: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5992
Purmerlust: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5993
Meermond: Grootboek, journaal en belastrol, 1734
1734
 
5994
Iepenrode: Grootboek en journaal, 1734
1734
 
5995
Spiering: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
5996
Noordwolfsbergen: Grootboek, journaal en belastrol, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
Bevat ook een gedeeltelijk gedrukte memorie betreffende meegegeven scheepskleding en belastrol van de thuisreis
5997
Middenrak: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
Bevat ook een gedeeltelijk gedrukte memorie betreffende meegegeven scheepskleding
5998
Oostrust: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
5999
Huis te Spijk: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
6000
Venenburg: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
6001
Hartenlust: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
6002
Goidschalxoord: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
6003
Schonauwen: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
6004
Hof niet altijd Winter: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
6005
Landskroon: Grootboek en journaal, 1734 - 1735
1734 - 1735
 
6006
Proostwijk: Grootboek en journaal, 1735
1735
 
6007
Hogersmilde: Grootboek en journaal, 1735
1735
 
6008
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1735
1735
 
6009
Paddenburg: Grootboek, journaal en belastrol, 1735
1735
 
6010
Voorduin: Grootboek en journaal, 1735
1735
 
6011
Leiduin: Grootboek en journaal, 1735
1735
 
6012
Hillegonda: Grootboek en journaal, 1735
1735
 
6013
Bethlehem: Grootboek en journaal, 1735
1735
 
6014
Noordwolfsbergen: Grootboek en journaal, 1735 - 1736
1735 - 1736
 
6015
Ridderkerk: Grootboek en journaal, 1735 - 1736
1735 - 1736
 
6016
Abbekerk: Grootboek en journaal, 1735 - 1736
1735 - 1736
 
6017
Scheijbeek: Grootboek en journaal, 1735 - 1736
1735 - 1736
 
6018
Karsenhof: Grootboek en journaal, 1735 - 1736
1735 - 1736
 
6019
Beukestijn: Grootboek en journaal, 1735 - 1736
1735 - 1736
 
6020
Hilversbeek: Grootboek en journaal, 1735 - 1736
1735 - 1736
 
6021
Vis: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
6022
Huis te Foreest: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
6023
Goudriaan: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
6024
Noordwaddinxveen: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
6025
Castricum: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
6026
Vreeland: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
6027
Van Alsem: Grootboek, journaal en belastrol, 1736
1736
 
6028
Duinbeek: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
6029
Westerwijk: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
6030
Kerkzicht: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
6031
Huis te Marquette: Grootboek en journaal, 1736
1736
 
Bevat ook een gedeeltelijk gedrukte memorie betreffende de prijzen en grootte van de kisten, het aantal kisten en de namen van degenen aan wie is toegestaan deze kisten naar Indië mee te nemen. Met gedeeltelijk gedrukte memorie betreffende meegegeven scheepskleding
6032
Beekvliet: Grootboek en journaal, 1736 - 1737
1736 - 1737
 
6033
Goidschalxoord: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
Bevat ook een scheepsjournaal
6034
Watervliet: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6035
Gunterstijn: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6036
Streefkerk: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6037
Oostrust: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6038
Diemermeer: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6039
Venenburg: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6040
Meerlust: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6041
Gaasperdam: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6042
Hartenlust: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6043
Duifje: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6044
Ridderkerk: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6045
Zorgwijk: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6046
Nieuwland: Grootboek en journaal, 1737
1737
 
6047
Batavier: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6048
Velsen: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6049
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6050
Landskroon: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6051
Schonauwen: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6052
Buvegnies: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6053
Hogersmilde: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6054
Kasteel van Tilburg: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6055
Langewijk: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6056
Ketel: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6057
Pallas: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6058
Rooswijk: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6059
Kerkwijk: Grootboek en journaal, 1737 - 1738
1737 - 1738
 
6060
Huis te Spijk: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6061
Hilversbeek: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6062
Kerkzicht: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6063
Van Alsem: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6064
Ter meijen: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6065
Polanen: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6066
Beukestijn: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6067
Westerbeek: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6068
Vreeland: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6069
Scheijbeek: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6070
Karsenhof: Grootboek en journaal, 1738
1738
 
6071
Lis: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6072
Reigersdaal: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6073
Diemermeer: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6074
Huis Den Eult: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
Bevat ook bijlagen van de scheepssoldijboeken van de Voorduin, 1738: zie inv. nr. 6078
6075
Watervliet: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6076
Strijen: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6077
Parel: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6078
Voorduin: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6079
Middenrak: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6080
Goidschalxoord: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6081
Ananas: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6082
Nieuwland: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6083
Proostwijk: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6084
Gunterstijn: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6085
Papenburg: Grootboek en journaal, 1738 - 1739
1738 - 1739
 
6086
Oostrust: Grootboek en journaal, 1739
1739
 
6087
Nieuwerkerk: Grootboek en journaal, 1739
1739
 
6088
Westhoven: Grootboek en journaal, 1739
1739
 
6089
Gaasperdam: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6090
Maarsseveen: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6091
Adrichem: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6092
Bethlehem: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6093
Horssen: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6094
Vreeland: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6095
Horstendaal: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6096
Huis te Marquette: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6097
Beekvliet: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6098
Phoenix: Grootboek en journaal, 1739 - 1740
1739 - 1740
 
6099
Scheijbeek: Grootboek en journaal, 1740
1740
 
6100
Berkenrode: Grootboek en journaal, 1740
1740
 
6101
Beukestijn: Grootboek en journaal, 1740
1740
 
6102
Vis: Als grootboek gebruikte belastrol, 1740
1740
 
6103
Enkhuizen: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6104
Theekop: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6105
Diemermeer: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6106
Amsterdam: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6107
Ruyven: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6108
Huis te Foreest: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6109
Wapen van Hoorn: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6110
Buvegnies: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6111
Weltevreden: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6112
Kasteel van Woerden: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6113
Hogersmilde: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6114
Hofvliet: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6115
Batavier: Grootboek en journaal, 1740 - 1741
1740 - 1741
 
6116
Heuvel: Grootboek en journaal, 1741
1741
 
6117
Voorduin: Grootboek en journaal, 1741
1741
 
6118
Patmos: Grootboek en journaal, 1741
1741
 
6119
Oosterhout: Grootboek en journaal, 1741
1741
 
6120
Gunterstijn: Grootboek en journaal, 1741
1741
 
6121
Duifje: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
Bevat ook bijlagen van de scheepssoldijboeken van de Ruiter, 1741 (inv. nr. 6124)
6122
Horssen: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6123
Rozenbeek: Grootboek, belastrol, onkostenrekening van Kaap de Goede Hoop en begin van het journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6124
Ruiter: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
De bijlagen bevinden zich in inv. nr. 6121
6125
Noordwolfsbergen: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6126
Bosbeek: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6127
Popkensburg: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6128
Sijbekarspel: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6129
Leeuwerik: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6130
Kerkwijk: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6131
Huis te Marquette: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6132
Drechterland: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6133
Huis Den Eult: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6134
Tolsduin: Grootboek en journaal, 1741 - 1742
1741 - 1742
 
6135
Nieuw Walcheren: Grootboek en journaal, 1742
1742
 
6136
Beukestijn: Grootboek en journaal, 1742
1742
 
6137
Nieuwerkerk: Grootboek en journaal, 1742
1742
 
6138
Wickenburg: Grootboek en journaal, 1742 - 1743
1742 - 1743
 
6139
Anna: Grootboek en journaal, 1742 - 1743
1742 - 1743
 
6140
Herstelder: Grootboek en journaal, 1742 - 1743
1742 - 1743
 
6141
Papenburg: Grootboek en journaal, 1742 - 1743
1742 - 1743
 
6142
Fortuin: Grootboek en journaal, 1742 - 1743
1742 - 1743
 
6143
Eendracht: Grootboek en journaal, 1742 - 1743
1742 - 1743
 
6144
Goidschalxoord: Grootboek en journaal, 1742 - 1743
1742 - 1743
 
6145
Adrichem: Grootboek en journaal, 1742 - 1743
1742 - 1743
 
6146
Weltevreden: Grootboek en journaal, 1743
1743
 
6147
Batavier: Grootboek en journaal, 1743
1743
 
6148
Leiderdorp: Grootboek en journaal, 1743
1743
 
6149
Hector: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6150
Arnestijn: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6151
Kasteel van Woerden: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6152
Heuvel: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
Bevat ook een bijlage van de boeken van het verongelukte schip Ruyven
6153
Bosbeek: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6154
Krabbendijke: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6155
Rust en Werk: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6156
Overnes: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6157
Akerendam: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6158
Duinhof: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6159
Huis te Marquette: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6160
Woitkensdorp: Grootboek en journaal, 1743 - 1744
1743 - 1744
 
6161
Sijbekarspel: Grootboek en journaal, 1744
1744
 
6162
Knappenhof: Grootboek en journaal, 1744
1744
 
6163
Leeuwerik: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6164
Diemermeer: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6165
Huis te Foreest: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6166
Zuiderburg: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6167
Hof van Delft: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6168
Zaamslag: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6169
Eendracht: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6170
Diemen: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6171
Domburg: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6172
Spanderswoud: Grootboek en journaal, 1744 - 1745
1744 - 1745
 
6173
Schellag: Grootboek en journaal, 1745
1745
 
6174
Hartenlust: Grootboek en journaal, 1745
1745
 
6175
Leiden: Grootboek en journaal, 1745
1745
 
6176
Anna: Grootboek en journaal, 1745
1745
 
6177
Nieuwstad: Grootboek en journaal, 1745
1745
 
6178
Weltevreden: Grootboek en journaal, 1745
1745
 
6179
Spion: Grootboek en journaal, 1745 - 1746
1745 - 1746
 
6180
Fortuin: Grootboek en journaal, 1745 - 1746
1745 - 1746
 
6181
Scheijbeek: Grootboek en journaal, 1745 - 1746
1745 - 1746
 
6182
Eindhoef: Grootboek en journaal, 1745 - 1746
1745 - 1746
 
6183
Huis te Rensburg: Grootboek en journaal, 1745 - 1746
1745 - 1746
 
6184
Goidschalxoord: Grootboek en journaal, 1745 - 1746
1745 - 1746
 
6185
Lekkerland: Grootboek en journaal, 1745 - 1746
1745 - 1746
 
6186
Wildrijk: Grootboek en een grootboek van de Aziatische matrozen, 1745 - 1747
1745 - 1747
 
6187
Knappenhof: Grootboek en journaal, 1746
1746
 
6188
Standvastigheid: Grootboek en journaal, 1746
1746
 
6189
Slot van Kapelle: Grootboek en journaal, 1746
1746
 
6190
Tolsduin: Grootboek en journaal, 1746
1746
 
6191
Sparenrijk: Grootboek, 1746
1746
 
Bevat ook bijlagen van de scheepssoldijboeken van het schip Sara Jacoba, 1746
6192
Akerendam: Grootboek en journaal, 1746
1746
 
6193
Beukestijn: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6194
Maarsseveen: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6195
Overnes: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6196
Ouwerkerk: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6197
Haarlem: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6198
Leiden: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6199
Krabbendijke: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6200
Batavier: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6201
Huis te Manpad: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6202
Oud Berkenrode: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6203
Rooswijk: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6204
Kerkwijk: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6205
Zuiderburg: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6206
Diemen: Grootboek en journaal, 1746 - 1747
1746 - 1747
 
6207
Hogersmilde: Grootboek en journaal, 1747
1747
 
6208
Hagedis: Grootboek en journaal, 1747
1747
 
6209
Kasteel van Tilburg: Grootboek en journaal, 1747
1747
 
6210
Duinhof: Grootboek en journaal, 1747
1747
 
6211
Domburg: Grootboek en journaal, 1747
1747
 
6212
Weltevreden: Grootboek en journaal, 1747
1747
 
6213
Fortuin: Grootboek en journaal, 1747 - 1748
1747 - 1748
 
6214
Huigenwaard: Grootboek en journaal, 1747 - 1748
1747 - 1748
 
6215
Eindhoef: Grootboek en journaal, 1747 - 1748
1747 - 1748
 
6216
Kleverskerke: Grootboek en journaal, 1747 - 1748
1747 - 1748
 
6217
Slot van Kapelle: Grootboek en journaal, 1747 - 1748
1747 - 1748
 
6218
Osdorp: Grootboek en journaal, 1747 - 1748
1747 - 1748
 
6219
Sloterdijk: Grootboek en journaal, 1748
1748
 
6220
Tolsduin: Grootboek en journaal, 1748
1748
 
6221
Sloten: Grootboek en journaal, 1748
1748
 
6222
Amstelveen: Grootboek en journaal, 1748
1748
 
6223
Lekkerland: Grootboek en journaal, 1748
1748
 
6224
Eendracht: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6225
Hercules: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6226
Schuilenburg: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6227
Duinenburg: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6228
Prinses van Oranje: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6229
Lis: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6230
Oudkarspel: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6231
Polanen: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6232
Sparenrijk: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6233
Huis te Rensburg: Grootboek en journaal, 1748 - 1749
1748 - 1749
 
6234
Spanderswoud: Grootboek en journaal, 1749
1749
 
6235
Elswoud: Grootboek en journaal, 1749
1749
 
6236
Haarlem: Grootboek en journaal, 1749
1749
 
6237
Diemen: Grootboek en journaal, 1749
1749
 
6238
Hartekamp: Grootboek en journaal, 1749
1749
 
6239
Huis te Manpad: Grootboek en journaal, 1749
1749
 
6240
Amstelveen: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6241
Krabbendijke: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6242
Tolsduin: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6243
Zuiderburg: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6244
Akerendam: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6245
Spreeuw: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6246
Kasteel van Tilburg: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6247
Kerkwijk: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6248
Immagonda: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6249
Fortuin: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6250
Overnes: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6251
Sloterdijk: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6252
Bloemendaal: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6253
Batavier: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6254
Liefde: Grootboek en journaal, 1749 - 1750
1749 - 1750
 
6255
Admiraal de Ruyter: Grootboek en journaal, 1750
1750
 
6256
Kleverskerke: Grootboek en journaal, 1750
1750
 
6257
Langewijk: Grootboek en journaal, 1750
1750
 
6258
Kievitsheuvel: Grootboek en journaal, 1750
1750
 
6259
Leiden: Grootboek en journaal, 1750
1750
 
6260
Gustaaf Willem: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6261
Diemen: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6262
Spanderswoud: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6263
Luxemburg: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6264
Elswoud: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6265
Ruyskenstein: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6266
Sparenrijk: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6267
Meervliet: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6268
Rozenburg: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6269
Giessenburg: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6270
Slot van Kapelle: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6271
Sloten: Grootboek en journaal, 1750 - 1751
1750 - 1751
 
6272
Eendracht: Grootboek en journaal, 1751
1751
 
6273
Baarzande: Grootboek en journaal, 1751
1751
 
6274
Kievitsheuvel: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6275
Spaarzaamheid: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6276
Tulpenburg: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6277
Immagonda: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6278
Bosschenhove: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6279
Huis te Rensburg: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6280
Voorland: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6281
Huis ter Duine: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6282
Huigenwaard: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6283
Liefde: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6284
Hoop: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6285
Akerendam: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6286
Admiraal de Ruyter: Grootboek en journaal, 1751 - 1752
1751 - 1752
 
6287
Hector: Grootboek en journaal, 1752
1752
 
6288
Krabbendijke: Grootboek, 1752
1752
 
6289
Herstelder: Grootboek, 1752
1752
 
6290
Overnes: Grootboek en journaal, 1752
1752
 
6291
Zuiderburg: Grootboek, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6292
Kasteel van Tilburg: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6293
Woitkensdorp: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6294
Noord Nieuwland: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6295
Drie Papegaaien: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6296
Diemen: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6297
Gouverneur - Generaal: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6298
Hageveld: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6299
Wimmenum: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6300
Bloemendaal: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6301
Vlietlust: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6302
Haarlem: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6303
Getrouwigheid: Grootboek en journaal, 1752 - 1753
1752 - 1753
 
6304
Spanderswoud: Grootboek en journaal, 1753
1753
 
6305
Amstelveen: Grootboek en journaal, 1753
1753
 
6306
Oudkarspel: Grootboek, 1753 - 1754
1753 - 1754
 
6307
Bevalligheid: Grootboek en journaal, 1753 - 1754
1753 - 1754
 
6308
Keukenhof: Grootboek en journaal, 1753 - 1754
1753 - 1754
 
6309
Mariënbos: Grootboek en journaal, 1753 - 1754
1753 - 1754
 
6310
Buitenzorg: Grootboek en journaal, 1753 - 1754
1753 - 1754
 
6311
Giessenburg: Grootboek en journaal, 1753 - 1754
1753 - 1754
 
6312
Prinses van Oranje: Grootboek en journaal, 1753 - 1754
1753 - 1754
 
6313
Ruiteveld: Grootboek en journaal, 1753 - 1754
1753 - 1754
 
6314
Luxemburg: Grootboek en journaal, 1753 - 1754
1753 - 1754
 
6315
Sloten: Grootboek en journaal, 1754
1754
 
6316
Scholtenburg: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6317
Stadwijk: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6318
Overnes: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6319
Rozenburg: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6320
Elswoud: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6321
Amelisweert: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6322
Eendracht: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6323
Akerendam: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6324
Lapienenburg: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6325
Kievitsheuvel: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6326
Voorland: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6327
Herstelder: Grootboek en journaal, 1754 - 1755
1754 - 1755
 
6328
Slot van Kapelle: Grootboek en journaal, 1755 - 1756
1755 - 1756
 
6329
Keukenhof: Grootboek en journaal, 1755 - 1756
1755 - 1756
 
6330
Ruiteveld: Grootboek en journaal, 1755 - 1756
1755 - 1756
 
6331
Bosschenhove: Grootboek en journaal, 1755 - 1756
1755 - 1756
 
6332
Amerongen: Grootboek en journaal, 1755 - 1756
1755 - 1756
 
6333
Lekkerland: Grootboek en journaal, 1755 - 1756
1755 - 1756
 
6334
Osdorp: Grootboek en journaal, 1755 - 1756
1755 - 1756
 
6335
Admiraal de Ruyter: Grootboek en journaal, 1756
1756
 
6336
Sloterdijk: Grootboek en journaal, 1756
1756
 
6337
Sparenrijk: Grootboek en journaal, 1756
1756
 
6338
Spanderswoud: Grootboek en journaal, 1756
1756
 
6339
Bevalligheid: Grootboek en journaal, 1756
1756
 
6340
Amstelveen: Grootboek en journaal, 1756
1756
 
6341
Zuiderburg: Grootboek en journaal, 1756
1756
 
6342
Vrouwe Rebecca Jacoba: Grootboek en journaal, 1756
1756
 
6343
Oranjezaal: Grootboek en journaal, 1756 - 1757
1756 - 1757
 
6344
Bronstee: Grootboek, 1756 - 1757
1756 - 1757
 
6345
Tulpenburg: Grootboek en journaal, 1756 - 1757
1756 - 1757
 
6346
Sloten: Grootboek; onkostenrekening van Kanton; lijst van de verstrekte maandgelden op de rede van `Soet Soetham' in de rivier van Kanton; lijst van roergangers en hun aanbesteders; belastlijst voor hetgeen schepelingen uit de winkel van het kasteel in Kaap de Goede Hoop op rekening hebben gekocht; aantekening betreffende de aldaar in het hospitaal verpleegden; twee monsterrollen en rol van de manschappen die bevolen zijn aan boord te blijven voor het lossen en het opbrengen van het schip, 1756 - 1757
1756 - 1757
 
6347
Stadwijk: Grootboek en journaal, 1756 - 1757
1756 - 1757
 
6348
Leimuiden: Grootboek en journaal, 1756 - 1757
1756 - 1757
 
6349
Vrouwe Petronella Maria: Grootboek en journaal, 1756 - 1757
1756 - 1757
 
6350
Amelisweert: Grootboek en journaal, 1756 - 1757
1756 - 1757
 
6351
Giessenburg: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6352
Vlietlust: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6353
Osdorp: Grootboek, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6354
Kasteel van Tilburg: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6355
Wildrijk: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6356
Spaarzaamheid: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6357
Rozenburg: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6358
Haarlem: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6359
Huis te Manpad: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6360
Bosschenhove: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6361
Batavier: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6362
Overnes: Grootboek en journaal, 1757 - 1758
1757 - 1758
 
6363
Renswoude: Grootboek; lijst van roergangers en hun aanbesteders; lijst van meegegeven scheepskleding; onkostenrekening van Kaap de Goede Hoop; lijst van personen die uit het gouvernement van de Kaap repatriëren en de bij het reglement van 1742 beloofde douceur kunnen genieten; en monsterrol van de manschappen die bevolen zijn aan boord te blijven voor het lossen en opbrengen van het schip, 1757 - 1759
1742 - 1759
 
6364
Velsen: Grootboek; lijsten van roergangers en hun aanbesteders; journaal; onkostenrekening van Kaap de Goede Hoop; onkostenrekening van Batavia; nadere onkostenrekening van Batavia; idem van Kanton; twee monsterrollen; belastrol en rol van de manschappen die bevolen zijn aan boord te blijven voor het lossen en opbrengen van het schip, 1757 - 1759
1757 - 1759
 
6365
Buitenzorg: Grootboek en journaal, 1758
1758
 
6366
Leiden: Grootboek en journaal, 1758
1758
 
6367
Luxemburg: Grootboek en journaal, 1758
1758
 
6368
Slot van Kapelle: Grootboek en journaal, 1758
1758
 
6369
Lekkerland: Grootboek en journaal, 1758 - 1759
1758 - 1759
 
6370
Scholtenburg: Grootboek en journaal, 1758 - 1759
1758 - 1759
 
6371
Eendracht: Grootboek en journaal, 1758 - 1759
1758 - 1759
 
6372
Kronenburg: Grootboek en lijst van op de rede van Wampo verstrekte maandgelden, 1758 - 1759
1758 - 1759
 
6373
Drie Papegaaien: Grootboek en journaal, 1758 - 1759
1758 - 1759
 
6374
Vrouwe Petronella Maria: Grootboek; lijst van de op de rede van Wampo verstrekte maandgelden; onkostenrekeningen van Kaap de Goede Hoop en van Batavia (uitreis en thuisreis); lijsten van verstrekte scheepskleding en het restant daarvan; lijst van personen die in het hospitaal in Kaap de Goede Hoop halve gage hebben genoten en na herstel weer op hun schip zijn overgegaan; belastlijst voor hetgeen schepelingen uit de winkel in Kaap de Goede Hoop op rekening hebben gekocht; monsterrol en rol van de manschappen die aangewezen zijn voor het lossen van het schip, 1758 - 1760
1758 - 1760
 
6375
Vrouwe Geertruida: Grootboek; lijst van de op de rede van Wampo verstrekte maandgelden; onkostenrekeningen van Batavia, Kanton en Kaap de Goede Hoop (uitreis en thuisreis); lijsten van verstrekte scheepskleding; lijst van personen die in het hospitaal in Kaap de Goede Hoop halve gage hebben genoten en na herstel weer op hun schip zijn overgegaan; lijsten van personen die met de schepen Vrouwe Geertruida en Welgelegen uit het gouvernement van Kaap de Goede Hoop repatriëren (met vermelding van degenen die wel of niet een douceur genieten); lijsten van de roergangers en hun aanbesteders; en monsterrol, 1758 - 1760
1758 - 1760
 
6376
Ruiteveld: Grootboek en journaal, 1759
1759
 
6377
Blijdorp: Grootboek en journaal, 1759
1759
 
6378
Hoop: Grootboek en journaal, 1759
1759
 
6379
Sparenrijk: Grootboek en journaal, 1759 - 1760
1759 - 1760
 
6380
Lapienenburg: Grootboek en journaal, 1759 - 1760
1759 - 1760
 
6381
Velsen: Grootboek; onkostenrekening en monsterrol, 1759 - 1760
1759 - 1760
 
6382
Sloten: Grootboek en journaal, 1759 - 1760
1759 - 1760
 
6383
Zuiderburg: Grootboek en journaal, 1759 - 1760
1759 - 1760
 
6384
Huis te Manpad: Grootboek en journaal, 1759 - 1760
1759 - 1760
 
6385
Brouwer: Grootboek en journaal, 1759 - 1760
1759 - 1760
 
6386
Mariënbos: Grootboek en journaal, 1759 - 1760
1759 - 1760
 
6387
Ouderamstel: Grootboek; lijst van verstrekte kleding; lijsten van roergangers en hun aanbesteders; aantekening betreffende de in het hospitaal van Kaap de Goede Hoop verpleegde personen; aantekening betreffende een aldaar op het schip geplaatst persoon die geen aanspraak kan maken op enige douceur voor gerepatrieerde personen; lijst van verstrekte `goede' maanden; onkostenrekeningen van Kanton, Batavia en Kaap de Goede Hoop (uitreis en twee thuisreizen); twee monsterrollen en rol van de officieren en manschappen die aan boord blijven voor het lossen van het schip, 1759 - 1761
1759 - 1761
 
6388
Oosterbeek: Grootboek; vendurollen van scheepskleding; lijsten van roergangers en hun aanbesteders en van personen die in het hospitaal van Kaap de Goede Hoop verblijven of aan land zijn gegaan; onkostenrekeningen van de Kaap (uitreis en twee thuisreizen), Kanton (twee) en Batavia; lijst van personen die uit het gouvernement van Kaap de Goede Hoop repatriëren en de bij het reglement van 1742 beloofde douceur kunnen genieten; kwitantierol van 'goede' maanden verstrekt op de rede van 'Soet Soetham'; drie monsterrollen en twee rollen van de manschappen die aan boord blijven voor het lossen van het schip, 1759 - 1761
1742 - 1761
 
6389
Renswoude: Grootboek, 1760
1760
 
6390
Jerusalem: Grootboek en journaal, 1760
1760
 
6391
Luxemburg: Grootboek en journaal, 1760
1760
 
6392
Bosschenhove: Grootboek, 1760
1760
 
6393
Wildrijk: Grootboek en journaal, 1760 - 1761
1760 - 1761
 
6394
Damzicht: Grootboek en onkostenrekening van Kaap de Goede Hoop (uitreis en thuisreis), 1760 - 1761
1760 - 1761
 
6395
Vrouwe Rebecca Jacoba: Grootboek en journaal, 1760 - 1761
1760 - 1761
 
6396
Meermin: Grootboek en journaal, 1760 - 1761
1760 - 1761
 
6397
Amerongen: Grootboek en journaal, 1761
1761
 
6398
Overnes: Grootboek en journaal, 1761
1761
 
6399
Huis ten Donk: Grootboek en journaal, 1761
1761
 
6400
Sloterdijk: Grootboek en journaal, 1761
1761
 
6401
Aschat: Grootboek; lijst van roergangers en hun aanbesteders; aantekening betreffende de manschappen die bij de monstering absent zijn gemeld; aantekening betreffende degenen die door de Engelsen zijn overgenomen; aantekening betreffende degenen die zijn overgegaan op het schip Oosterbeek en van de overledenen; lijst van verstrekte `goede' maanden; vendulijsten van compagnieskleding; twee monsterrollen en een rol van manschappen die aan boord blijven voor het lossen van het schip, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6402
Ouderamstel: Grootboek en journaal, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6403
Kievitsheuvel: Grootboek en journaal, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6404
Amelisweert: Grootboek en journaal, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6405
Vrouwe Geertruida: Grootboek en journaal, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6406
Oudkarspel: Grootboek en journaal, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6407
Liefde: Grootboek en journaal, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6408
Voorland: Grootboek en journaal, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6409
Jonge Lieve: Grootboek en monsterrollen, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6410
Blijdorp: Grootboek en journaal, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6411
Oosterbeek: Grootboek en journaal, 1761 - 1762
1761 - 1762
 
6412
Vrouwe Petronella Maria: Grootboek; twee onkostenrekeningen van Kaap de Goede Hoop; vendurol van scheepskleding; lijsten van roergangers en hun aanbesteders; lijst van verstrekte `goede' maanden; onkostenrekening en nadere onkostenrekening van Batavia en twee onkostenrekeningen van Kaap de Goede Hoop (thuisreis); monsterrol en rol van manschappen die bij terugkomst van het schip zijn afgedankt, 1760 - 1763
1760 - 1763
 
6413
Admiraal de Ruyter: Grootboek; onkostenrekening van Kaap de Goede Hoop (uitreis en thuisreis) en lijst van personen die uit het gouvernement van Kaap de Goede Hoop repatriëren, met aanwijzing van degenen die wel of niet een douceur genieten, 1761 - 1763
1761 - 1763
 
6414
Welgelegen: Grootboek en journaal, 1762
1762
 
6415
Amstelveen: Grootboek en journaal, 1762
1762
 
6416
Leimuiden: Grootboek en journaal, 1762
1762
 
6417
Jonge Lieve: Grootboek, 1762 - 1763
1762 - 1763
 
6418
Jerusalem: Grootboek en journaal, 1762 - 1763
1762 - 1763
 
6419
Huis te Bijweg: Grootboek; lijsten van roergangers en hun aanbesteders; een onkostenrekening van Batavia en twee van Kaap de Goede Hoop; twee lijsten van personen die uit het gouvernement van Kaap de Goede Hoop repatriëren, met aanwijzing van degenen die wel of niet een douceur genieten; lijst van personen die in het hospitaal van Kaap de Goede Hoop halve gage hebben genoten en zijn overleden of na herstel op hun schip zijn teruggekeerd; lijsten van verstrekte scheepskleding; belastrol voor hetgeen de schepelingen uit de winkel in Kaap de Goede Hoop tot `goede' maanden hebben genoten; drie monsterrollen; rol van de manschappen die aan boord zullen blijven voor het lossen van het schip en belastrol van in Kanton verstrekte maandgelden, en andere aantekeningen, 1762 - 1763
1762 - 1763
 
6420
Vrijburg: Grootboek en journaal, 1762 - 1763
1762 - 1763
 
6421
Drie Papegaaien: Grootboek en journaal, 1762 - 1763
1762 - 1763
 
6422
Kievitsheuvel: Grootboek en journaal, 1762 - 1763
1762 - 1763
 
6423
Sloten: Grootboek; lijsten van personen die in Kaap de Goede Hoop naar het hospitaal of aan land zijn gegaan; lijsten van roergangers en hun aanbesteders; verkooplijsten van kleding; onkostenrekeningen van Kaap de Goede Hoop (twee van de uitreis en twee van de thuisreis) en van Batavia; lijst van personen die in het hospitaal halve gage hebben genoten en na herstel op hun schip zijn teruggekeerd; belastrol van verstrekte maandgelden, en twee monsterrollen, 1762 - 1764
1762 - 1764
 
6424
Westerveld: Grootboek; belastrol van verstrekte maandgelden; lijst van personen die in het hospitaal van Kaap de Goede Hoop halve gage hebben genoten en na herstel op hun schip zijn teruggekeerd; aantekening betreffende verstrekte scheepskleding, en monsterrol, 1762 - 1764
1762 - 1764
 
6425
Oranjezaal: Grootboek en journaal, 1763
1763
 
6426
Giessenburg: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6427
Lekkerland: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6428
Velsen: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6429
Luxemburg: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6430
Aschat: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6431
's - Gravenzande: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6432
Eendracht: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6433
Ruiteveld: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6434
Keukenhof: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6435
Wildrijk: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6436
Oudkarspel: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6437
Bosschenhove: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6438
's Lands Welvaren: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6439
Liefde: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6440
Lapienenburg: Grootboek en journaal, 1763 - 1764
1763 - 1764
 
6441
Snelheid: Grootboek en journaal, 1764
1764
 
6441
Snelheid: Grootboek en journaal, 1764
1764
 
6442
Drie Papegaaien: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6443
Overnes: Grootboek en onkostenrekening, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6444
Welgelegen: Grootboek, journaal en belastrol, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6445
Noord - Beveland: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6446
Amerongen: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6447
Vrouwe Geertruida: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6448
Scholtenburg: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6449
Landskroon: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6450
Vrouwe Petronella Maria: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6451
Ouderamstel: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6452
Voorland: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6453
Vredenhof: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6454
Compagnies Welvaren: Grootboek en journaal, 1764 - 1765
1764 - 1765
 
6455
Huis te Bijweg: Grootboek en journaal, 1765
1765
 
6456
Sloten: Grootboek en journaal, 1765
1765
 
6457
Zonnestein: Grootboek en journaal, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6458
Gouverneur - Generaal: Grootboek en journaal, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6459
Huis Om: Grootboek en journaal, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6460
Nieuw - Nieuwerkerk: Grootboek en journaal, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6461
Kievitsheuvel: Grootboek; journaal; resoluties van de scheepsraad; gedeeltelijk gedrukte memorie betreffende meegegeven scheepskleding en scheepsboeken; lijst van aan boord verkochte scheepskleding; lijst van bemanningsleden die op andere schepen zijn overgegaan of in Kaap de Goede Hoop naar het hospitaal zijn gebracht, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6462
Schoonzicht: Grootboek, journaal en belastrollen, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6463
Oranjezaal: Grootboek, belastrollen en journaal, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6464
Vredelust: Grootboek en journaal, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6465
Jonge Thomas: Grootboek; journaal; gedeeltelijk gedrukte memorie betreffende meegegeven scheepskleding; scheepsboeken en andere zaken, met bijbehorend cognossement; lijst van scheepskleding, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6466
Jonge Lieve: Grootboek; journaal; gedeeltelijk gedrukte memorie betreffende meegegeven scheepskleding; scheepsboeken en andere zaken, met bijbehorend cognossement; gedeeltelijk gedrukte memorie betreffende de prijzen en grootte van de kisten en in welk aantal en aan wie is toegestaan deze naar Indië mee te nemen, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6467
Vrouwe Elisabeth Dorothea: Grootboek en journaal, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6468
Borssele: Grootboek en journaal, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6469
Lindenhof: Grootboek en journaal, 1765 - 1766
1765 - 1766
 
6470
Veldhoen: Grootboek en journaal, 1766
1766
 
6471
Vrouwe Cornelia Hildegonda: Grootboek en journaal, 1766
1766
 
6472
's Lands Welvaren: Grootboek en journaal, 1766
1766
 
6473
Schoonzicht: Grootboek, journaal en memorie betreffende meegegeven scheepskleding en andere zaken, met bijbehorend cognossement, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6474
Noord - Beveland: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6475
Geinwens: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6476
Hertog van Brunswijk: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6477
Aschat: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6478
Luxemburg: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6479
Tulpenburg: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6480
Ganzenhoef: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6481
Keukenhof: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6482
Jerusalem: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6483
Huis ten Donk: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6484
Westfriesland: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6485
Vredenhof: Grootboek en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6486
Scholtenburg: Grootboek, belastrol en journaal, 1766 - 1767
1766 - 1767
 
6487
Overnes: Grootboek en journaal, 1767
1767
 
6488
Lapienenburg: Grootboek en journaal, 1767
1767
 
6489
Velsen: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6490
Vlietlust: Grootboek, journaal en memorie betreffende meegegeven scheepskleding, scheepsboeken en andere zaken, met bijbehorend cognossement, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6491
Leimuiden: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6492
Nijenborg: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6493
Jonge Thomas: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6494
Huis ter meijen: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6495
Woestduin: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6496
Damzicht: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6497
Jonge Lieve: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6498
Schagen: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6499
Huis Om: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6500
Kronenburg: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6501
's Lands Welvaren: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6502
Bovenkerker Polder: Grootboek en journaal, 1767 - 1768
1767 - 1768
 
6503
Oranjezaal: Grootboek en journaal, 1768
1768
 
6504
Renswoude: Grootboek en journaal, 1768
1768
 
6505
Vredestein: Grootboek en journaal, 1768
1768
 
6506
Vrouwe Geertruida: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6507
Ruiteveld: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6508
Huis te Bijweg: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6509
Ganzenhoef: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6510
't Loo: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6511
Enkhuizen: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6512
Vreeburg: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6513
Zon: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6514
Vrouwe Cornelia Hildegonda: Grootboek, journaal en belastrol, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6515
Oud Haarlem: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6516
Ouderamstel: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6517
Compagnies Welvaren: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6518
Pallas: Grootboek en journaal, 1768 - 1769
1768 - 1769
 
6519
Vrouwe Petronella Maria: Grootboek en journaal, 1769
1769
 
6520
Leimuiden: Grootboek en monsterrol, 1769
1769
 
6521
Renswoude: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6522
Willem de Vijfde: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6523
Bovenkerker Polder: Grootboek, journaal en belastrol, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6524
Lycochton: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6525
Welgelegen: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6526
Jonge Thomas: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6527
Jonge Samuel: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6528
Scholtenburg: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6529
Ridderkerk: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6530
Kronenburg: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6531
Veldhoen: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6532
Alkemade: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6533
Bleiswijk: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6534
Prinses van Oranje: Grootboek en journaal, 1769 - 1770
1769 - 1770
 
6535
Damzicht: Grootboek en journaal, 1770
1770
 
6536
Oud Haarlem: Grootboek en journaal, 1770 - 1771
1770 - 1771
 
6537
Huis Om: Grootboek en journaal, 1770 - 1771
1770 - 1771
 
6538
Landskroon: Grootboek en journaal, 1770 - 1771
1770 - 1771
 
6539
Compagnies Welvaren: Grootboek en journaal, 1770 - 1771
1770 - 1771
 
6540
Pallas: Grootboek en journaal, 1770 - 1771
1770 - 1771
 
6541
Vrouwe Geertruida: Grootboek en journaal, 1770 - 1771
1770 - 1771
 
6542
't Loo: Grootboek en journaal, 1770 - 1771
1770 - 1771
 
6543
Rijnsburg: Grootboek en journaal, 1770 - 1771
1770 - 1771
 
6544
Aschat: Grootboek en journaal, 1771
1771
 
6545
Huis te Bijweg: Grootboek en journaal, 1771
1771
 
6546
Velsen: Grootboek, 1771
1771
 
Bevat ook rekening van contanten van de Borssele, 1771
6547
's Lands Welvaren: Grootboek; journaal; belastrol; lijsten van personen die in Kaap de Goede Hoop en Negapatnam naar het hospitaal zijn gegaan, en memorie betreffende meegegeven scheepskleding, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6548
Geinwens: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6549
Woestduin: Grootboek, journaal en memorie betreffende meegegeven scheepskleding en scheepsboeken, met cognossement, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6550
Bovenkerker Polder: Grootboek, journaal en belastrol, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
Bevat ook het grootboek en journaal van het fort Gustavus in Hooghly, 1770-1771
6551
Vredelust: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6552
Honkoop: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6553
Kronenburg: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6554
Bleijenburg: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6555
Nieuw Rhoon: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6556
Huis ter meijen: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6557
Leiderdorp: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6558
Prinses van Oranje: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6559
Groenendaal: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6560
Zon: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6561
Bot: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6562
Schoonzicht: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6563
Westfriesland: Grootboek en journaal, 1771 - 1772
1771 - 1772
 
6564
Beekvliet: Grootboek en journaal, 1771 - 1773
1771 - 1773
 
6565
Jonge Thomas: Grootboek; als grootboek gebruikte belastrol; inventaris; en vendurol van aangespoelde goederen van onbekende personen en boedelrekeningen van de goederen voor zover deze geïdentificeerd konden worden, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6566
Landskroon: Grootboek, journaal en memorie betreffende meegegeven scheepskleding en scheepsboeken, met cognossement, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6567
't Loo: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6568
Overhout: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6569
Voorberg: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6570
Duivenbrug: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6571
Bartha Petronella: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6572
Oostkapelle: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6573
Ridderkerk: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6574
Jonge Lieve: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6575
Zon: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6576
Aschat: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6577
Huis te Bijweg: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6578
Azië: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6579
's Lands Welvaren: Grootboek, journaal en belastrol, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6580
Westerveld: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6581
Holland: Grootboek en journaal, 1772 - 1773
1772 - 1773
 
6582
Hoop: Grootboek en journaal, 1773
1773
 
6583
Vrouwe Geertruida: Grootboek en journaal, 1773
1773
 
6584
Ceres: Grootboek en journaal, 1773
1773
 
6585
Vrijheid: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6586
Amsterdam: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6587
Bovenkerker Polder: Grootboek, journaal en belastrollen, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6588
Botland: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6589
Veldhoen: Grootboek, journaal, onkostenrekeningen en memorie betreffende meegegeven scheepskleding en scheepsboeken, met cognossement, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6590
Honkoop: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6591
Groenendaal: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6592
Zuid - Beveland: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6593
Pallas: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6594
Alkemade: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6595
Bleijenburg: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6596
Venus: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6597
Prinses van Oranje: Grootboek en journaal, 1773 - 1774
1773 - 1774
 
6598
Hoop: Grootboek en journaal, 1774
1774
 
6599
Woestduin: Grootboek en journaal, 1774
1774
 
6600
Wakkerheid: Grootboek en journaal, 1774
1774
 
6601
Morgenster: Grootboek en journaal, 1774
1774
 
6602
Foreest: Grootboek, journaal, extract - belastrol van het schip Katwijk aan den Rijn betreffende personen die van dit schip naar het hospitaal op Texel zijn gezonden en vervolgens op de Foreest zijn geplaatst, en belastrol, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
Bevat ook het journaal van het fort Gustavus in Hooghly, 1773-1774
6603
Overhout: Grootboek en journaal, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
6604
Patriot: Grootboek en journaal, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
6605
't Loo: Grootboek en journaal, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
6606
Jonge Lieve: Grootboek en journaal, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
6607
Aschat: Grootboek en journaal, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
6608
Ridderkerk: Grootboek en journaal, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
6609
Huis te Spijk: Grootboek en journaal, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
6610
Voorberg: Grootboek en journaal, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
6611
Indiaan: Grootboek en journaal, 1774 - 1775
1774 - 1775
 
6612
Katwijk aan den Rijn: Grootboek en journaal, 1775
1775
 
6613
Holland: Grootboek en journaal, 1775
1775
 
6614
Huis ter meijen: Grootboek, journaal, memorie betreffende meegegeven scheepskleding, scheepsboeken en andere zaken, met cognossement, 1775
1775
 
6615
Alkemade: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6616
Westerveld: Grootboek, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6617
Vrijheid: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6618
Groenendaal: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6619
Triton: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6620
Landskroon: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6621
Mentor: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6622
Hoop: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6623
Honkoop: Grootboek, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6624
Blok: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6625
Beekvliet: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6626
Held Woltemade: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6627
Botland: Grootboek en journaal, 1775 - 1776
1775 - 1776
 
6628
Tempel: Grootboek, journaal en belastrol, 1776
1776
 
6629
Bovenkerker Polder: Grootboek en journaal, 1776
1776
 
6630
Oostkapelle: Grootboek en journaal, 1776
1776
 
6631
Veldhoen: Grootboek en journaal, 1776
1776
 
6632
Jachtrust: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6633
Katwijk aan den Rijn: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6634
Patriot: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6635
Mercuur: Grootboek, journaal en belastrollen, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6636
Behemoth: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6637
Ganges: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6638
Beemster Welvaren: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6639
Jonge Lieve: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6640
Zeepaard: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6641
Indiaan: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6642
Compagnies Welvaren: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6643
Bot: Grootboek en journaal, 1776 - 1777
1776 - 1777
 
6644
't Loo: Grootboek en journaal, 1777
1777
 
6645
Triton: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6646
Ceres: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6647
Held Woltemade: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6648
Ritthem: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6649
Bovenkerker Polder: Grootboek, journaal en belastrollen, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6650
Huis te Spijk: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6651
Delfshaven: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6652
Foreest: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6653
Vredenhof: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6654
Mentor: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6655
Morgenster: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6656
Dolfijn: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6657
Woestduin: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6658
Huis ter meijen: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6659
Dordrecht: Grootboek en journaal, 1777 - 1778
1777 - 1778
 
6660
Herstelder: Grootboek en journaal, 1778
1778
 
6661
Amsterdam: Grootboek en journaal, 1778
1778
 
6662
Prinses van Oranje: Grootboek en journaal, 1778
1778
 
6663
Holland: Grootboek en journaal, 1778 - 1779
1778 - 1779
 
6664
Mercuur: Grootboek en journaal, 1778 - 1779
1778 - 1779
 
6665
Pallas: Grootboek en journaal, 1778 - 1779
1778 - 1779
 
6666
Blok: Grootboek en journaal, 1778 - 1779
1778 - 1779
 
6667
Vrijheid: Grootboek en journaal, 1778 - 1779
1778 - 1779
 
6668
Honkoop: Grootboek en journaal, 1778 - 1779
1778 - 1779
 
6669
Zeepaard: Grootboek en journaal, 1779
1779
 
6670
Zeeploeg: Grootboek, journaal en monsterrollen, 1779
1779
 
6671
Vrouwe Johanna Margaretha: Grootboek en journaal, 1779
1779
 
6672
Mars: Grootboek en journaal, 1779
1779
 
6673
Ganges: Grootboek en journaal, 1779
1779
 
6674
Compagnies Welvaren: Grootboek, journaal en onkostenrekening, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
Dit schip is, na van Plymouth teruggekeerd te zijn, gerepareerd en opnieuw, onder de naam Wakkerheid, uitgelopen. Zie inv. nr. 6679
6675
Parel: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6676
Dolfijn: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6677
Behemoth: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6678
Indiaan: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6679
Wakkerheid: Grootboek, journaal en onkostenrekening, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
Dit schip heette voorheen Compagnies Welvaren. Zie inv. nr. 6674
6680
't Loo: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6681
Diana: Grootboek, journaal en belastrol, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6682
Herstelder: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6683
Jonge Hellingman: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6684
Overduin: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6685
Katwijk aan den Rijn: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6686
Willem Frederik: Grootboek en journaal, 1779 - 1780
1779 - 1780
 
6687
Patriot: Grootboek en journaal, 1780
1780
 
6688
Amsterdam: Grootboek en journaal, 1780
1780
 
6689
Morgenster: Grootboek, 1780
1780
 
Bevat ook een rekening van Kaap de Goede Hoop
6690
Bovenkerker Polder: Als grootboek gebruikte belastrol, 1780
1780
 
6691
Herstelder: Grootboek en journaal, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6692
Katwijk aan den Rijn: Grootboek en journaal, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6693
Hoop: Grootboek en journaal, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6694
Ceres: Grootboek en journaal, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6695
Trompenburg: Grootboek en journaal, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6696
Held Woltemade: Grootboek, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6697
Diamant: Grootboek en journaal, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6698
Groenendaal: Grootboek en journaal, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6699
Mercuur: Grootboek en journaal, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6700
Hof ter Linden: Grootboek en journaal, 1780 - 1781
1780 - 1781
 
6701
Zeepaard: Grootboek en journaal, 1781 - 1782
1781 - 1782
 
6702
Voorberg: Grootboek en journaal, 1781 - 1783
1781 - 1783
 
6703
Ganges: Grootboek en journaal, 1781 - 1783
1781 - 1783
 
6704
Holland: Grootboek en journaal, 1781 - 1783
1781 - 1783
 
6705
Potsdam: Grootboek; onkostenrekeningen van Kanton, Batavia en Kaap de Goede Hoop; generale monsterrol; en rol van officieren en matrozen belast met het lossen van het schip, 1782
1782
 
6706
Gerechtigheid: Grootboek en journaal, 1782 - 1783
1782 - 1783
 
6707
Jonge Frank: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6708
Bredenrode: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6709
Triton: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6710
't Loo: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6711
Zeeduin: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6712
Draak: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6713
Magdeburg: Grootboek, monsterrol, belastrol en onkostenrekening, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6714
Prinses van Oranje: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6715
Hoolwerf: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6716
Dapperheid: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6717
Doggersbank: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6718
Meermin: Grootboek en journaal, 1783 - 1784
1783 - 1784
 
6719
Batavier: Grootboek en journaal, 1784
1784
 
6720
Vrouwe Wijnanda Luberta: Grootboek en journaal, 1784
1784
 
6721
Barbestein: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6722
Java: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6723
Voorschoten: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6724
Spaarne: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6725
Sparenrijk: Grootboek, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6726
Eik en Linde: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6727
Vrede: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6728
Zeepaard: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6729
Huisduinen: Grootboek, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6730
Hoop: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6731
Dordrecht: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6732
Eikenwoud: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6733
Eensgezindheid (particulier schip): Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6734
Meeuwtje: Grootboek en journaal, 1784 - 1785
1784 - 1785
 
6735
Texelstroom: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6736
IJstroom: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6737
Zoutman: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6738
Strijen: Grootboek, journaal en belastrollen, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6739
Vredenburg: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6740
Draak: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6741
Duifje: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6742
Beverwijk: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6743
Gerechtigheid: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6744
Neptunus: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6745
Zaanstroom: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6746
Negotie: Grootboek en journaal, 1785 - 1786
1785 - 1786
 
6747
Nederlands Welvaren: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6748
Admiraal de Suffren: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6749
Huisduinen: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6750
Hindeloopen: Grootboek, journaal en belastrollen, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6751
Pollux: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6752
Gouda: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6753
Voorschoten: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6754
Eensgezindheid: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6755
Berkshoven: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6756
Maria: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6757
Valk: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6758
Arend: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6759
't Loo: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6760
Doggersbank: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6761
Jachtrust: Grootboek en journaal, 1786 - 1787
1786 - 1787
 
6762
Leviathan: Grootboek en journaal, 1787
1787
 
6763
Zeevaart: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6764
Stralen: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6765
Hoop: Grootboek, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6766
Gouverneur - Generaal Maatsuijker: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6767
Wirtzlust: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6768
Eik en Linde: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6769
Stavenisse: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6770
Beverwijk: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6771
Leiden: Grootboek, journaal en belastrol, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6772
Geertruida: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6773
Phoeniciër: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6774
Schelde: Grootboek en journaal, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6775
Gouverneur Falck: Grootboek, 1787 - 1788
1787 - 1788
 
6776
Duifje: Grootboek en journaal, 1788
1788
 
6777
Zoutman: Grootboek en journaal, 1788
1788
 
6778
Christoffel Columbus: Grootboek en journaal, 1788 - 1789
1788 - 1789
 
6779
Meerwijk: Grootboek en journaal, 1788 - 1789
1788 - 1789
 
6780
Vredenburg: Grootboek en journaal, 1788 - 1789
1788 - 1789
 
6781
Nederlands Welvaren: Grootboek en journaal, 1788 - 1789
1788 - 1789
 
6782
Demarary: Grootboek en journaal, 1788 - 1789
1788 - 1789
 
6783
Noord - Holland: Grootboek en journaal, 1788 - 1789
1788 - 1789
 
6784
Zeepaard: Grootboek en journaal, 1788 - 1789
1788 - 1789
 
6785
Faam: Grootboek; belastrol; onkostenrekeningen; monsterrol; grootboek; register van papieren die met dit schip van Kaap de Goede Hoop zijn afgezonden; belastrol; onkostenrekeningen van Kaap de Goede Hoop (uitreis en thuisreis) en Batavia; lijst van personen die aan Kaap de Goede Hoop een maand gage hebben genoten; aantekening betreffende personen die aan Kaap de Goede Hoop in het hospitaal zijn gebleven; aantekening betreffende personen die een maand gage van de gezaghebber hebben ontvangen, en monsterrol, 1788 - 1789
1788 - 1789
 
6786
Maria Louisa: Grootboek; belastrol en twee lijsten van personen die aan Kaap de Goede Hoop een maand gage hebben genoten, 1788 - 1789; Grootboek, lijsten van manschappen die voor de kamer Amsterdam zijn uitgevaren en voor de kamer Delft zijn gerepatrieerd, en een lijst van manschappen die voor de kamer Amsterdam zijn uitgevaren en gedeeltelijk voor de kamer Delft zijn gerepatrieerd, 1789 - 1791, 1793; extract - grootboek, 1794 - 1795
1788 - 1795
 
6787
Sterreschans: Grootboek en journaal, 1789
1789
 
6788
Trinconomale: Grootboek en journaal, 1789
1789
 
6789
Draak: Grootboek en journaal, 1789
1789
 
6790
Haasje: Grootboek, belastrol en monsterrol, 1789 - 1790; Meeuwtje: Onkostenrekening van Batavia, 1789 - 1790; Zeenimf: Onkostenrekening van Batavia, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6791
Spaarne: Grootboek, journaal en belastrol, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6792
Doggersbank: Grootboek en journaal, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6793
Gouverneur - Generaal Maatsuijker: Grootboek en journaal, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6794
Vrouwe Agatha: Grootboek en journaal, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6795
Leiden: Grootboek en journaal, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6796
Vasco da Gama: Grootboek en journaal, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6797
Voorschoten: Grootboek en journaal, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6798
Hougly: Grootboek en journaal, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6799
Dordrecht: Grootboek en journaal, 1789 - 1790
1789 - 1790
 
6800
Gouverneur - Generaal Mossel: Grootboek en journaal, 1790
1790
 
6801
Gouverneur Falck: Grootboek en journaal, 1790
1790
 
6802
Meermin: Grootboek en journaal, 1790
1790
 
6803
Voorland: Grootboek en journaal, 1790
1790
 
6804
Expeditie: Grootboek, monsterrollen en onkostenrekeningen, 1790 - 1791
1790 - 1791
 
6805
Faam: Grootboek, onkostenrekeningen, belastrol en monsterrollen, 1790 - 1791
1790 - 1791
 
6806
Meerwijk: Grootboek en journaal, 1790 - 1791
1790 - 1791
 
6807
Indus: Grootboek en journaal, 1790 - 1791
1790 - 1791
 
6808
Willem de Vierde: Grootboek en journaal, 1790 - 1791
1790 - 1791
 
6809
Sparenrijk: Grootboek en journaal, 1790 - 1791
1790 - 1791
 
6810
Batavier: Grootboek en journaal, 1790 - 1791
1790 - 1791
 
6811
Kraai: Grootboek, belastrol, onkostenrekeningen en monsterrol, 1790 - 1792
1790 - 1792
 
6812
Drie Gebroeders: Grootboek en journaal, 1791
1791
 
6813
Christoffel Columbus: Grootboek, 1791
1791
 
6814
Vasco da Gama: Grootboek, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6815
Meeuwtje: Grootboek, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6816
Trinconomale: Grootboek en journaal, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6817
Unie: Grootboek en journaal, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6818
Geertruida en Petronella: Grootboek en journaal, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6819
Arend: Grootboek en journaal, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6820
Castor: Grootboek en journaal, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6821
Jonkvrouwe Sibilla Anthoinetta: Grootboek en journaal, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6822
Buitenverwachting: Grootboek en journaal, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6823
Haasje: Grootboek, belastrol, onkostenrekeningen en monsterrollen, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6824
Gouda: Grootboek en journaal, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6825
Helena Louisa: Grootboek en journaal, 1791 - 1792
1791 - 1792
 
6826
Faam: Grootboek, onkostenrekeningen, belastrol en monsterrol, 1791 - 1793
1791 - 1793
 
6827
Hilversbeek: Grootboek en journaal, 1792
1792
 
6828
Christoffel Columbus: Grootboek en journaal, 1792 - 1793
1792 - 1793
 
6829
Draak: Grootboek en journaal, 1792 - 1793
1792 - 1793
 
6830
Berkhout: Grootboek en journaal, 1792 - 1793
1792 - 1793
 
6831
Phoeniciër: Grootboek en journaal, 1792 - 1793
1792 - 1793
 
6832
Resolutie: Grootboek en journaal, 1792 - 1793
1792 - 1793
 
6833
Nagelboom: Grootboek en journaal, 1792 - 1793
1792 - 1793
 
6834
Recht door Zee: Grootboek en journaal, 1792 - 1793
1792 - 1793
 
6835
Kraai: Grootboek, monsterrol en belastrol, 1792 - 1793
1792 - 1793
 
6836
Ceylon: Grootboek en journaal, 1793
1793
 
6837
Alblasserdam: Grootboek en journaal, 1793 - 1794
1793 - 1794
 
6838
Vredenburg: Grootboek en journaal, 1793 - 1794
1793 - 1794
 
6839
Hertog van Brunswijk: Grootboek en journaal, 1793 - 1794
1793 - 1794
 
6840
Zeemeeuw: Grootboek en onkostenrekeningen, 1793 - 1794
1793 - 1794
 
6841
Resolutie: Grootboek en journaal, 1794 - 1795
1794 - 1795
 
6842
Buitenverwachting: Grootboek en journaal, 1794 - 1795
1794 - 1795
 
6843
Register bevattende soldijrekeningen van gehuurde schepen
1786 - 1792
1 band
Geletterd AA. Betreft ook schepen gehuurd voor de kamer Zeeland. Deze band ontbreekt
6844
Register bevattende afrekeningen van gekochte goederen van de opvarenden van het schip Westfriesland. Met index op de voornamen van de opvarenden
1621 - 1622
1 deel
Het schip is na terugkeer in 1622 in Zeeland verbrand
6845
Register bevattende aantekeningen betreffende schadeloosstellingen aan in dienst van de VOC verminkte personen
1669 - 1777
1 deel