De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.3   Departement van de commercie

Deel I/I.3.a   Algemeen
6963-6965
Kasboeken van het departement van de commercie
1656 - 1808
3 delen
Deze kasboeken waren oorspronkelijk opgezet als de afrekening van een armenkas. Na 1661 krijgen zij een ander karakter
6963
1656 mei 4 - 1753 feb. 17
 
Bevat ook enige afrekeningen en kwitanties voor onder andere geleverd zilverwerk aan Abraham Lapro en Johannes Lutma, z.d. en 1677
6964
1754 feb. 13 - 1786 jan. 1
 
6965
1786 okt. 2 - 1808 aug. 30
 
6966
Rekesten aan bewindhebbers van de kamer Amsterdam, in handen gesteld van het departement van de commercie, met bijbehorende extract-resoluties en aantekeningen
1788 - 1796
1 pak
6967
Kopieboek van uitgaande missiven van het departement van de commercie
1789 - 1796
1 deel
6968
Missiven van de kamer Hoorn aan het departement van de commercie van de kamer Amsterdam betreffende het proces van Willem de Gelder, schepen en raad van de stad Edam, tegen de kamer Hoorn. Met bijlagen
1782
4 stukken
6969
Verklaringen en berichten van de commandeurs op Texel en hun gemachtigden bij het departement van de commercie
1792
1 omslag