De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.3   Departement van de commercie

Deel I/I.3.c   Prijzen en veilingen
---
Prijslijsten en cargalijsten van VOC-goederen. Gedeeltelijk gedrukt
1670 - 1695, 1777 - 1782
 
6984
Prijslijst van de koopwaren die in 1687 en 1688 op de kantoren in Indië zijn verkocht
1689
1 stuk
6985
Prijslijsten van de veilingen. Gedrukt
1698 - 1791
1 omslag
6986
Veilingbiljetten en stukken betreffende verkoopcondities. Gedrukt
1742 - 1781
1 omslag
---
Veilinglijsten van de kamer Amsterdam
1764 - 1769