De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.3   Departement van de commercie

Deel I/I.3.d   In- en verkoop van produkten
6987
Extract uit het register van de keuren van de stad Amsterdam van 1600 januari 27 over de verplichte ijking van de gewichten
1630
1 stuk
6988
Aantekening betreffende een raming van de opbrengst van de verkoping van de retouren uit Indië met aftrek van de onkosten in de Republiek over een niet genoemd jaar
[c. 1680]
1 stuk
6989
Staten van de opbrengst van door de kamers verkochte goederen uit Indië. Met bijlagen
1693 - 1760
1 band
De jaren 1696 en 1697 ontbreken. Bevat ook veilingbiljetten, 1639, 1792-1794
---
Lijsten van in de Republiek verhandelde goederen uit Indië over 1638-1770
6990
Gebruiksaanwijzing voor Indische zaden die aan de Amsterdamse stadstuin zijn gegeven
1697
1 stuk
6991
Aantekening betreffende de waarde van de ladingen van retourschepen bestemd voor de verschillende kamers
1698
1 stuk
6992-6995
`Ordonnantieboek', orders voor de betaling van ingekochte goederen en verrichte diensten voor de kamer Amsterdam
1708 - 1793
4 delen
Met alfabetische index op persoonsnamen en zaken
6992
1708 jan. 1 - 1712 dec. 29
 
6993
1774 dec. 27 - 1781 dec. 31
 
6994
1782 jan. 1 - 1787 feb. 28
 
6995
1787 mrt. 6 - 1793 sep. 4
 
6996
Plakkaten van gouverneur-generaal en raden betreffende de clandestiene verkoop, opkoop en vervoer van koffiebonen
1723, 1763
2 stukken
6997-6999
Register bevattende aantekeningen betreffende de uitstaande schulden bij het departement van de commercie van de kamer Amsterdam wegens door debiteuren van de VOC gekochte goederen
1731 - 1795
3 delen
6997
1731 - 1744
 
6998
1764 - 1790
 
6999
1791 - 1795
 
7000
Kopie-staat van in de jaren 1730-1735 naar verschillende Europese landen vervoerde Indische goederen
1735
1 deel
7001
Aantekening betreffende de hoeveelheid kaneel die sinds 1753 door de kamer Amsterdam aan de andere kamers is gezonden
1763
1 stuk
7002
Klad-aantekening betreffende door de kamers ontvangen goederen
1779 - 1780
1 stuk
7003
Lijsten van de goederen door de schepen van verschillende kamers aan retourladingen uit Batavia, Bengalen, Ceylon, Coromandel en China aangevoerd en van hetgeen daarvan is verkocht
1780
1 omslag
7004
Kopie-bezwaarschrift, verleden voor notaris Engelbertus Marinus Dorper in Amsterdam door het handelshuis Guaita & Co. aldaar tegen de kamer Amsterdam over de aflevering van nootmuskaat
1781
1 stuk
7005
Missive van de kamer Zeeland aan het departement van de commercie van de kamer Amsterdam betreffende de vraag naar muskaatnoten door verschillende kooplieden bij de kamer Zeeland en de aflevering ervan door deze kamer
1781
1 stuk
7006
Staten van de opbrengst van door de kamers verkochte Indische goederen
1781 - 1795
1 band
7007
Verklaring van Jacques Serruys, koopman in Oostende, afgelegd voor het gerechtshof van de admiraliteit aldaar over de inkoop van goederen bestemd voor Indië
1782
1 stuk
7008
Aantekeningen van Philippe de la Fontaine betreffende de uitvoer van laken uit de Republiek naar Japan
1783 - 1784
3 stukken
7009
Verklaring van Godfried Wylep betreffende de veiling van een partij kaneel in de kamer Amsterdam. Met bijlagen
1791
2 stukken
7010
Stukken betreffende de bezwaren van de VOC tegen de verkoop bij publieke veiling door het handelshuis Hope & Co van goederen uit het Amerikaanse schip The Illustrious President, komende van Mauritius
1793 - 1794
1 band en 1 omslag
7011
Aantekeningen betreffende de hoeveelheden specerijen die door de stadswegers in het VOC-buitenmagazijn zijn gewogen en daar berusten
1795
1 omslag
---
`Notitie van eenige soorten van coopmanschappen die in diverse quartieren van Indien kunnen werden vertiert en wat deselve weder uitleveren'
[c. 18e eeuw]