De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.3   Departement van de commercie

Deel I/I.3.e   Verhouding tussen de zijdefabrikanten en de VOC
7012
Kopie-rekest van zijdereders en -fabrikanten aan de Staten van Holland en West-Friesland tot beperking van de invoer van Chinese zijde door de VOC
1642
1 stuk
7013
Stukken betreffende de klachten van textielfabrikanten in de Republiek, in het bijzonder die van zijde, over de te grote invoer door de VOC van in Azië vervaardigde zijden stoffen en de te geringe aanvoer van onbewerkte zijde. Gedrukt
1740
2 stukken
7014
Stukken betreffende de klachten van zijdefabrikanten in Amsterdam en Haarlem over de slechte aanvoer van ruwe zijde door de VOC
1770
1 omslag