De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.3   Departement van de commercie

Deel I/I.3.f   Eisen van retouren, bestemd voor de kamer Amsterdam
7015
Eisen van retouren van de bewindhebbers aan de kantoren in Batavia, Bengalen en Coromandel
1700
1 stuk