De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.4   Departement van de ontvang (thesaurie)

Deel I/I.4.a   Algemeen
7016-7019
Extract-resoluties van de Heren XVII en de kamer Amsterdam betreffende het departement van de ontvang. Met bijlagen
1666 - 1794
4 banden
7016
1666 - 1712
 
7017
1712 - 1737
 
7018
1786 - 1789
 
7019
1790 - 1794
 
7020
Resoluties van het departement van de ontvang
1722 - 1789
1 deel
7021-7023
Kasboeken van het departement van de ontvang
1677 - 1744
3 delen
7021
1677 juni 26 - 1701 aug. 20
 
Bevat ook kopie-stukken betreffende de secrete kas van de ontvangers sinds 1634 en lijsten van zilver- en glaswerk, wisselbrieven en andere stukken bij de ontvangers in bewaring
7022
1701 aug. 20 - 1719 feb. 13
 
7023
1719 feb. 13 - 1744 dec. 31
 
Bevat ook los bijgevoegde balansen, 1719-1744 en een kopie-kwitantie voor de erfgenamen van de kassier Jan Bosch
7024
Kasboek van de secrete kas van het departement van de ontvang
1719 feb. 13 - 1791 mei 30
1 deel
7025
Aantekening betreffende de hoeveelheid kasgeld, aanwezig bij de kamer Amsterdam
1737
1 stuk
7026
Register met kapitaalrekeningen van het departement van de ontvang
1782 - 1811
1 band
7027
Missiven van de kamers en van de Raad van State aan het departement van de ontvang
1788
1 omslag
7028
Aantekening betreffende muntspecie door het schip Verwachting naar Batavia mee te nemen
z.d
1 stuk
7029
Lijsten van de namen van de intekenaren op een assurantie van 32 ton ten laste van de kamers Amsterdam en Delft
1613
1 omslag