De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.4   Departement van de ontvang (thesaurie)

Deel I/I.4.b   Beheer van de vaste goederen
7030
Aantekening betreffende de achtste penning door de VOC verschuldigd voor verschillende met name genoemde gebouwen
1650 - 1662
1 stuk
7031
Aantekening betreffende de huurbedragen van verschillende percelen in eigendom van de VOC
z.d
1 stuk
7032-7035
Stukken betreffende het Oostindisch Huis in de Hoogstraat in Amsterdam, vanouds het Boshuis genaamd, en magazijnen
1644 - 1722
5 stukken en 1 charter
7032
Stukken betreffende de huur van het Boshuis en magazijnen
1644 - 1658
3 stukken
7033
Hypotheekakte, verleden voor schepenen van Amsterdam betreffende de koop van het Boshuis door de bewindhebbers van de kamer Amsterdam
1722
1 stuk
7034
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Amsterdam door burgemeesters en thesauriers van deze stad aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, van het Boshuis
1722
1 charter
7035
Verklaring van rooimeesters van Amsterdam over de belendingen van het Boshuis
1722
1 stuk
7036-7044
Stukken betreffende Oostenburg
1664 - 1756
14 charters en 3 stukken
7036
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Amsterdam door Albertus van Kampen aan Simon Cornelis Vaster, van een pakhuis en erf, genaamd de Vijfhoek, met een loods, gelegen op Oostenburg aan de Nieuwe Vaart
1682
1 charter
7037
Schuldbekentenis, verleden voor schepenen van Amsterdam door Arent Jansz. Bruyningh ten behoeve van Lucas Boon, betreffende de koopsom van een huis en erf, gelegen op Oostenburg in de Achterstraat
1693
1 charter
7038
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Amsterdam door Hendrik Bruyningh aan bewindhebbers van de kamer Amsterdam, van een huis en erf, gelegen op Oostenburg in de Achterstraat, 1723. Met akte van transport door Lucas Boon aan Arent Jansz. Bruyningh, 1693, en een akte waarbij voornoemd pand door Hendrikje Gerrits Spriethof, weduwe van Arent Jansz. Bruyningh aan Hendrik Bruyningh wordt geschonken
1715
3 charters
7039
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Amsterdam door Jan Pool aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam van een huis en erf, gelegen aan de Achterstraat op Oostenburg, 1723. Met akten van transport door burgemeesters en thesauriers van Amsterdam aan Gerrit Jansz. en Roeloff Jeuriaensz., 1664, door de weduwe van Gerrit Jansz. Schilt aan Gijsbert Verhoeven, 1704, en door erfgenamen van Gijsbert Verhoeven aan Jan Pool
1717
4 charters
7040
Stukken betreffende de koop door bewindhebbers van de kamer Amsterdam van een huis en erf, gelegen in de Achterstraat op Oostenburg
1723
3 stukken
7041
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Amsterdam door Bogert Doeff en anderen aan Anthony Klock, van de helft van een huis, genaamd de Papekerk, een bijbehorend pakhuis en erven gelegen op Oostenburg, 1729. Met oudere akte van overdracht van de erfgenamen van Judith Spruyt, weduwe van Dirck Goekels, aan Jan Castricum en Anthony Klock
1710
2 charters
7042
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Amsterdam door Sijtje Vaster en anderen aan Nicolaas Som, van een huis, genaamd de Roomtuin, een pakhuis en erven, gelegen aan de Oostenburgergracht
1731
1 charter
7043
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Amsterdam door Pieter Heyblom, gehuwd met Elisabeth Klock, erfgename van Anthony Klock, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, van een huis en pakhuis, genaamd de Papekerk, gelegen op Oostenburg
1756
1 charter
7044
Akte van transport gesloten ten overstaan van de schepenen van Amsterdam door Christoffel Bringenaar en anderen, erfgenamen van Claas Theunisz. Som, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam van een pakhuis, erven en werkloods gelegen aan de Oostenburgergracht naast de VOC-rokerij
1748
1 charter
7045
Stukken betreffende de huur van een huis genaamd de Salamander, aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam door de VOC. Met bijlagen
1719
1 omslag
7046
Stukken betreffende de afbraak van de VOC-oliemolen
z.d
2 stukken
7047
Plattegrond van het Residentiehuis of Nieuw Oostindisch Magazijn aan de Nieuwe Vaart in Amsterdam
1722
1 stuk
---
Stukken betreffende het logement aan het Bleijenburg in `s-Gravenhage, voornamelijk betreffende de aankoop, de rechtstoestand, het onderhoud en de huishouding. Met retroacta, 1648-1668
1690 - 1791
 
Bevat ook enkele stukken betreffende het door de VOC gehuurde huis van Petronella van der Mijle-van Wassenaar aan de Kneuterdijk in `s-Gravenhage, 1686-1690
7048
Stukken betreffende het logement aan het Bleijenburg in `s-Gravenhage
1699 - 1790
1 omslag