De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.4   Departement van de ontvang (thesaurie)

Deel I/I.4.c   Wisselverkeer
7049-7050
Registers bevattende aantekeningen betreffende wissels, getrokken op de Republiek in Batavia, Ceylon, Bengalen, Malabar, China en Kaap de Goede Hoop
1715 - 1773
2 banden
7049
1715 - 1755
 
7050
1755 - 1773
 
7050 I
Wisselbrieven door James Cook, kapitein van het schip Endeavour, liggend op de rede van Batavia, getrokken op de Navy Office in Londen, ten gunste van de VOC, ter betaling van de reparaties en bevoorrading van het schip. Gedeeltelijk kopieën
1770 dec. 21
1 omslag
7051
Akten van overeenkomst, verleden voor notaris Abraham van Beem in Amsterdam door bewindhebbers van de kamer Amsterdam, betreffende wisseltransacties ten behoeve van de kantoren in Bengalen
1773 nov. 2 - 1785 mrt. 17
1 band
7052
Wisselbrieven getrokken in Batavia, Bengalen, Ceylon, Coromandel, Malabar en Kaap de Goede Hoop ten laste van de Heren XVII en door deze overgedragen aan de kamer Amsterdam
1774 mei 2 - 1787 dec. 13
1 band
7052 I
Wisselbrieven getrokken in Batavia, Bengalen, Ceylon, Malabar, Surat en Kaap de Goede Hoop ten laste van de Heren XVII
1778 - 1794
1 pak
7053
Advieslijsten opgemaakt in Hooghly van wisselbrieven getrokken door personen aldaar ten laste van de Heren XVII en uit te betalen na de voor- en najaarsverkopingen aan in de lijsten genoemde personen
1779 - 1790
1 band
Bevat ook een lijst van wisselbrieven getrokken door de commercieraad in Kanton ten laste van de Heren XVII, 1785
7054
Advieslijsten opgemaakt in Cochin van wisselbrieven getrokken door personen aldaar ten laste van de Heren XVII en uit te betalen aan in de lijsten genoemde personen
1779 - 1792
1 band
7055-7056
Advieslijsten opgemaakt in Batavia, van wisselbrieven getrokken door personen aldaar ten laste van de Heren XVII en uit te betalen na de voor- en najaarsverkopingen aan in de lijsten genoemde personen
1779 - 1795
2 banden
7055
1779 - 1792
 
7056
1792 - 1795
 
7057
Advieslijsten opgemaakt in Colombo, van wisselbrieven getrokken door personen aldaar ten laste van de Heren XVII en uit te betalen na de voor- en najaarsverkopingen aan in de lijsten genoemde personen
1780 - 1795
1 band
7057 I
Kopie-missive van de kamer Amsterdam aan dominee Hulsenbos in Kaap de Goede Hoop met inlichtingen over een te trekken wissel op G. van Hoogstraaten en Zoon
1786
1 stuk
7058
Adviesbrieven van de directeur van het kantoor in Hooghly aan de kamer Amsterdam, met kennisgeving dat de op haar geëndosseerde wissels zijn voldaan
1786 - 1787
1 band
7059
Memoriaal met aantekeningen betreffende wisselbrieven onder verschillende personen berustend, betreffende bankgeld en waren op de najaarsverkopingen gekocht
1788 - 1794
1 deel
7060
Missiven aan het departement van de ontvang betreffende wisselbrieven van de VOC ten laste van de Staten van Holland en West-Friesland
1791 - 1794
1 omslag
7061
Advieslijsten opgemaakt in Kaap de Goede Hoop, van wisselbrieven getrokken door personen aldaar ten laste van de Heren XVII en uit te betalen na de voor- en najaarsverkopingen aan in de lijsten genoemde personen
1794
1 band
7062
Stukken betreffende het aandeel van de verschillende kamers in de uitbetaling van in Batavia, Bengalen, Ceylon, Malabar en Kaap de Goede Hoop ten laste van de Heren XVII getrokken wisselbrieven
1795
1 omslag
7063
Kopie-rekest van de bewindhebbers aan de Staten-Generaal om uitgifte van negotiepenningen, uitsluitend ten dienste van het wisselverkeer tussen de VOC-kantoren in Indië en de Republiek. Gedrukt
z.d
2 stukken