De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.5   Opperboekhouder

Deel I/I.5.a   Kapitaalinschrijvingen
7064
Register bevattende kapitaalinschrijvingen door de participanten van de kamer Amsterdam, met contract van assurantie
1602 - 1613
1 band
Gepubliceerd in: Van Dillen, Oudste aandeelhoudersregister
7065-7066
Journalen van de kapitaalrekeningen van de eerste tienjarige rekening van de kamer Amsterdam
1602 - 1613
2 delen
7065
1602 aug. 5 - 1606 feb. 24
 
7066
1607 aug. 1 - 1613 jan. 11
 
7067
Grootboek van de kapitaalrekeningen van de eerste tienjarige rekening van de kamer Amsterdam
1602 - [c. 1607]
1 deel
7068-7082
Grootboeken van de uitdelingen op aandelen van de kamer Amsterdam
1628 - 1796
15 delen
Gedeeltelijk met index op voornamen
7068
1628 - 1648
 
7069
1648 - 1658
 
7070
1658 - 1672
 
7071
1672 - 1678
 
7072
1679 - 1695. Met index op voornamen
1679 - 1695
 
7073
1690 - 1695
 
7074
1695 - 1704. Met index op voornamen
1695 - 1704
 
7075
1704 - 1729. Met index op voornamen
1704 - 1729
 
7076
1729 - 1765
 
7077
1736 - 1787. Met index op voornamen
1736 - 1787
 
7078
1738 - 1782. Met index op voornamen
1738 - 1782
 
7079
1784 - 1792
 
7080
1784 - 1794
 
7081
1787 - 1796
 
7082
Index op grootboeken van aandelen van de VOC
1784 - 1794
 
---
Akte van overdracht van aandelen van de kamer Amsterdam
1721
 
Het betreft een bladzijde (folio 45) uit het transportboek van aandelen van de kamer Amsterdam over 1721
7083-7117
Register bevattende akten van overdracht van aandelen van de kamer Amsterdam
1756 - 1794
35 delen
7083
1756 jan. 6 - 1759 aug. 24
 
7084
1759 sep. 5 - 1763 feb. 8
 
7085
1760 dec. 3 - 1763 sep. 2
 
7086
1762 dec. 7 - 1766 jan. 3
 
7087
1763 feb. 10 - 1764 dec. 3
 
7088
1763 sep. 2 - 1765 dec. 3
 
7089
1764 dec. 4 - 1767 juni 1
 
7090
1765 dec. 3 - 1768 mrt. 30
 
7091
1766 jan. 16 - 1769 sep. 11
 
7092
1767 juni 1 - 1770 juni 11
 
7093
1768 apr. 12 - 1770 juni 11
 
7094
1769 sep. 11 - 1773 feb. 5
 
7095
1770 juni 11 - 1773 sep. 2
 
7096
1770 juni 11 - 1773 dec. 2
 
7097
1773 feb. 5 - 1776 okt. 25
 
7098
1773 sep. 6 - 1777 sep. 5
 
7099
1773 dec. 3 - 1777 mrt. 3
 
7100
1776 nov. 8 - 1780 juni 8
 
7101
1777 mrt. 3 - 1779 juni 2
 
7102
1777 sep. 5 - 1781 sep. 3
 
7103
1779 sep. 2 - 1781 juni 13
 
7104
1780 juni 13 - 1784 okt. 19
 
7105
1781 juni 15 - 1782 dec. 3
 
7106
1782 dec. 3 - 1784 juni 3
 
7107
1784 juni 3 - 1785 sep. 2
 
7108
1784 sep. 22 - 1789 juli 14
 
7109
1785 sep. 2 - 1786 sep. 4
 
7110
1786 sep. 4 - 1787 sep. 12
 
7111
1787 sep. 17 - 1788 okt. 15
 
7112
1788 nov. 4 - 1790 juni 8
 
7113
1789 juli 23 - 1793 mei 6
 
7114
1790 juni 10 - 1791 sep. 27
 
7115
1791 nov. 19 - 1793 mrt. 1
 
7116
1793 mrt. 1 - 1794 dec. 12
 
7117
1793 juni 4 - 1794 dec. 16
 
7118
Register bevattende bijlagen behorende bij de akten van overdracht van aandelen van de kamer Amsterdam, zijnde rekesten gericht aan de bewindhebbers, kopie- en extract-akten van volmacht, -testamenten, -boedelscheidingen, -weeskamerregisters en andere stukken
1736 juni 7 - 1739 juli 11
1 band
7119-7121
Kasboek betreffende de uitbetalingen van lijfrenten, gesloten op VOC-aandelen
1715 - 1748
3 banden
7119
1715 - 1726
 
7120
1727 - 1745
 
7121
1745 - 1748
 
7122
Register bevattende de met arrest belegde aandelen van de kamer Amsterdam
1684 aug. 16 - 1777 mrt. 10
1 deel
---
Aantekeningen betreffende afgiften aan de participanten van de VOC
1610 - 1780
 
7123-7125
Akten van volmacht betreffende de uitdelingen op gestort kapitaal
1709 - 1790
3 omslagen
7123
1709
 
Betreffende de uitdeling van 25%
7124
1757, 1759
 
7125
1788 - 1790
 
Betreffende de uitdeling van 12%
---
Registers bevattende registraties van de repartitie van 12,5% bankgeld uitgedeeld aan de participanten
1777, 1782, 1786 - 1788, 1791 - 1796
 
---
Indices op de registers bevattende registraties van de repartitie van 12,5% bankgeld, uitgedeeld aan de participanten
1777, 1788, 1791 en 1792
 
7126
Stukken betreffende de misbruiken bij de koop en verkoop van aandelen
[c. 1608]
2 stukken
7127
Kopie-plakkaat van de Staten-Generaal tegen het speculeren in VOC-aandelen
1623
1 stuk