De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/I   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel I/I.5   Opperboekhouder

Deel I/I.5.c   Boekhouding
7142
Journaal van inkomsten en uitgaven, voornamelijk de equipage betreffende
1602 aug. 13 - 1608 mei 9
1 band
7143-7168
Journalen van de opperboekhouder
1700 - 1796
26 delen
7143
1700 mei 16 - 1704 mei 15
 
7144
1704 mei 16 - 1708 mei 15
 
7145
1708 mei 16 - 1712 mei 15
 
7146
1712 mei 16 - 1716 mei 15
 
7147
1716 mei 16 - 1720 mei 15
 
7148
1720 mei 16 - 1724 mei 15
 
7149
1724 mei 16 - 1728 mei 15
 
7150
1728 mei 16 - 1732 mei 15
 
7151
1732 mei 16 - 1736 mei 31
 
7152
1736 juni 1 - 1740 mei 31
 
7153
1740 juni 1 - 1744 mei 15
 
7154
1744 mei 16 - 1748 mei 31
 
7155
1748 juni 1 - 1752 mei 31
 
7156
1752 juni 1 - 1756 mei 31. Deel 1
1752 - 1756
 
7157
1752 juni 3 - 1756 mei 31. Deel 2
1752 - 1756
 
7158
1756 juni 1 - 1760 mei 31
 
7159
1760 juni 1 - 1764 mei 31. Deel 1
1760 - 1764
 
7160
1760 juni 30 - 1764 mei 31. Deel 2
1760 - 1764
 
7161
1764 juni 1 - 1768 mei 31. Deel 1
1764 - 1768
 
Deel 2 ontbreekt of is nooit opgemaakt
7162
1768 juni 1 - 1772 mei 31
 
7163
1772 juni 1 - 1776 mei 31
 
7164
1776 juni 1 - 1780 mei 31
 
7165
1780 juni 1 - 1784 mei 31
 
7166
1784 juni 1 - 1788 mei 31
 
7167
1788 juni 1 - 1792 mei 31
 
7168
1792 juni 1 - 1796 feb. 29
 
7169
Grootboek van inkomsten en uitgaven, voornamelijk de equipage betreffende
1602 aug. 13 - 1608 mei
1 deel
7170-7194
Grootboeken van de opperboekhouder
1700 - 1796
25 delen
Met index
7170
1700 mei 15 - 1704 mei 15
 
7171
1704 mei 16 - 1708 mei 15
 
7172
1708 mei 16 - 1712 mei 15
 
7173
1712 mei 16 - 1716 mei 15
 
7174
1716 mei 16 - 1720 mei 15
 
7175
1720 mei 16 - 1724 mei 15
 
7176
1724 mei 16 - 1728 mei 15
 
7177
1728 mei 16 - 1732 mei 15
 
7178
1732 mei 16 - 1736 mei 31
 
7179
1736 juni 1 - 1740 mei 31
 
7180
1740 juni 1 - 1744 mei 15
 
7181
1744 mei 16 - 1748 mei 31
 
7182
1748 mei 31 - 1752 mei 31
 
7183
1752 juni 1 - 1756 mei 31
 
7184
1756 juni 1 - 1760 mei 31
 
7185
1760 juni 1 - 1764 mei 31
 
7186
1764 juni 1 - 1768 mei 31
 
7187
1768 juni 1 - 1772 mei 31
 
7188
1772 juni 1 - 1776 mei 31
 
7189
1776 juni 1 - 1780 mei 31
 
7190
1780 juni 1 - 1784 mei 31
 
7191
1784 juni 1 - 1788 mei 31
 
7192
1788 juni 1 - 1792 mei 31
 
7193
1788 juni 30 - 1792 mei 31
 
Bevat geen index
7194
1792 juni 1 - 1796 feb. 29
 
7195-7204
Balansen getrokken uit het grootboek van de boekhouding van de kamer Amsterdam. Met lijsten van crediteuren en debiteuren
1777, 1789 - 1796, 1800
10 delen
7195
1777 mei 31
 
7196
1789 mei 31
 
7197
1790 mei 31
 
7198
1791 mei 31
 
7199
1792 mei 31
 
7200
1793 mei 31
 
7201
1794 mei 31
 
7202
1795 mei 31
 
7203
1796 feb. 28
 
7204
1800
 
7205
Generale staten op de negotiegrootboeken van de kamer Amsterdam, 1766 mei 31 - 1796 februari 29. Met staten van de afrekeningen van 1796 maart 1 - 1801 december 31
7206-7212
`Intrestboek van voor- en nabetaling, mitsgaders gerescontreerde partijen', registers bevattende aantekeningen betreffende de verschuldigde rente voor voorgeschoten gelden ten behoeve van de inkoop van goederen, betreffende na de koop verschuldigde gelden, alsmede betreffende door derden te trekken wissels, die in de journalen van de kamer Amsterdam moeten worden geboekt
1696 - 1764
7 delen
7206
1696 mei 16 - 1700 mei 15. Gemerkt: 2
1696 - 1700
 
7207
1724 mei 16 - 1728 mei 15. Gemerkt: 7
1724 - 1728
 
7208
1744 mei 16 - 1748 mei 31. Gemerkt: 12
1744 - 1748
 
7209
1748 juni 1 - 1752 mei 31. Gemerkt: 13
1748 - 1752
 
7210
1752 juni 1 - 1756 mei 31. Gemerkt: 14
1752 - 1756
 
7211
1756 juni 1 - 1759 mei 31. Gemerkt: 15
1756 - 1759
 
7212
1760 juni 1 - 1764 mrt. Gemerkt: 16
1760 - 1764
 
7213
Indices op boekhoudregisters
z.d
5 delen
De boekhoudregisters zijn verloren gegaan. Zij waren waarschijnlijk voor het grootste gedeelte afkomstig van de kamer Amsterdam