De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET SCHRIJFKANTOOR VAN DE KAMER AMSTERDAM
7227
Aantekeningen van J. Adami betreffende de werkzaamheden van de eerste klerken van het schrijfkantoor
[c. eind 18e eeuw]
1 omslag
7228
Register bevattende voorbeelden voor de indeling en het schrift van uitgaande stukken van de administratie
[c. eind 18e eeuw]
1 deel
7229
Kopie-reglement van 1763 april 25 voor de klerken op het schrijfkantoor
1793
1 stuk
7230
Concept-aantekeningen betreffende de werkzaamheden van de klerken op het schrijfkantoor, met minuut-akte waarin de bewindhebbers en hoofdparticipanten beloven om aan de voorwaarden voor hun positie te zullen voldoen
[c. 2e helft 18e eeuw]
1 omslag
7231
Formulierboek van akten van kwalificatie voor de bewindhebbers, geloofsbrieven voor het bijwonen van de vergaderingen, doodcelen voor opvarenden van met name genoemde verongelukte en vermiste schepen en andere akten
[c. 18e eeuw]
1 deel