De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/A   OCTROOIEN
7232
Kopie-octrooi verleend door de Staten-Generaal betreffende de alleenhandel ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat van Magallanes voor de duur van 21 jaar
1602
1 stuk
Het betreft een vidimus van de regering van Amsterdam, 1602
7233
Kopie-octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal voor een periode van 21 jaar
1622
1 stuk
Het betreft een vidimus van de regering van Amsterdam, 1623
7234
Stukken betreffende de verlenging en aanvulling van het octrooi
1622 - 1629
1 omslag
7235
Kopie-octrooiverlenging verleend door de Staten-Generaal voor een periode van 25 jaar
1647
1 stuk
7236
Octrooi verleend door de Staten-Generaal in 1602 met de verlenging van 1696 maart 5 en aantekeningen betreffende enige plakkaten die tot dit octrooi behoren. Gedrukt
1696
2 stukken
7237
Stukken betreffende de verlenging van het octrooi in 1741
1740 - 1742
1 band
7238
Stukken betreffende de verlenging van het octrooi. Gedrukt
1776
5 stukken
7239
Octrooi verleend door de Staten-Generaal in 1602 met de verlengingen tot 1776. Gedrukt
1776
1 katern