De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/C   UITGAANDE STUKKEN
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .
7287
Minuut-uitgaande missiven van de kamer Zeeland aan autoriteiten in de Republiek en Indië
1603 juni 5 - 1727 aug. 15
1 omslag
7288
Missiven van de bewindhebbers van de kamers aan de admiraal, vice-admiraal en brede raad in Indië. Gedeeltelijk kopieën
1608
4 stukken
7289
Missive van enige bewindhebbers aan admiraal Pieter Willemsz. Verhoeff
1609
1 stuk
7290-7311
Kopieboek van uitgaande missiven van de kamer Zeeland aan de Heren XVII, de verschillende kamers en anderen
1608 - 1796
22 delen
7290
1608 juli 14 - 1610 feb. 17
 
Gemerkt: B. Het eerste deel, dat waarschijnlijk de jaren 1602-1608 besloeg, ontbreekt
7291
1610 feb. 25 - 1613 mrt. 30
 
7292
1613 mrt. 30 - 1614 apr. 21
 
7293
1614 apr. 21 - 1617 jan. 2
 
7294
1636 sep. 12 - 1641 dec. 27
 
7295
1724 juni 15 - 1728 mei 11
 
7296
1728 mei 20 - 1730 dec. 29
 
7297
1731 jan. 4 - 1733 aug. 14
 
7298
1733 aug. 21 - 1737 dec. 10
 
7299
1738 jan. 7 - 1742 jan. 12
 
7300
1742 jan. 22 - 1745 dec. 20
 
7301
1746 jan. 4 - 1751 dec. 30
 
7302
1752 jan. 3 - 1756 dec. 16
 
7303
1757 jan. 6 - 1762 dec. 29
 
7304
1763 jan. 10 - 1768 dec. 29
 
7305
1769 jan. 6 - 1775 dec. 30
 
7306
1776 jan. 10 - 1781 dec. 10
 
7307
1782 jan. 7 - 1786 feb. 28
 
7308
1786 mrt. 2 - 1788 mei 27
 
7309
1788 juni 5 - 1792 mei 24
 
7310
1792 juni 2 - 1795 juli 30
 
7311
1795 aug. 6 - 1796 feb. 29
 
7312
Minuut-uitgaande missiven van de kamer Zeeland aan gouverneur-generaal en raden
1643 jan. 8 - feb. 20
1 stuk
7313
Kopieboek van uitgaande missiven van de kamer Zeeland aan de kantoren in Indië
1773 feb. 1 - 1794 dec. 31
1 deel
7314
Trefwoorden- en namenindex op het kopieboek van uitgaande missiven van de kamer Zeeland aan de kantoren in Indië
1795 aug. 6 - 1796 feb. 29
1 deel
Alfabetisch gerangschikt