De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.1   Missiven
7527
Missive van gouverneur-generaal en raden aan de kamer Zeeland
1658
1 stuk
7528-7595
Missiven van gouverneur-generaal en raden en (bij uitzondering) van andere colleges in Batavia aan de Heren XVII of de kamer Zeeland. Met bijlagen. Gedeeltelijk kopieën
1684 - 1792
68 banden
Deze banden zijn overblijfsels van een volledige reeks. Meermaals zijn er ook missiven ingebonden bij bijlagen die verschillende kantoren in Indië betreffen. Voor zover kon worden nagegaan is dit bij de stukken van het betreffende kantoor aangetekend. In onderstaande beschrijving wordt alleen opgave gedaan van de generale en `particuliere' missiven van gouverneur-generaal en raden die in afzonderlijke banden zijn samengevoegd
7528
1684 mei 31 (generale missive); 1684 mei 31 (particuliere missive)
1684
 
Bevat ook een kopie-missive van gouverneur en raad van Coromandel aan de Heren XVII, 1684 oktober 6
7529
1684 nov. 30 (gen. miss.); 1685 feb. 12 (gen. miss.); 1685 feb. 19 (gen. miss.); 1684 mei 31 (kopie-gen. miss.); 1684 nov. 30 (part. miss.); 1685 feb. 10 (part. miss.)
1684 - 1685
 
7530
1686 jan. 8 (kopie-gen. miss.); 1686 mrt. 8 (gen. miss.); 1686 mrt. 8 (part. miss.)
1686
 
Bevat ook een kopie-missive van gouverneur en raad van Coromandel aan de Heren XVII, 1686 februari 22, met bijlagen; en een kopie-missive van gouverneur en raad van Bengalen aan de Heren XVII, 1685 december 31, met bijlagen
7531
1687 feb. 28 (part. miss.)
1687
 
7532
1690 dec. 10 (kopie-gen. miss.); 1691 mrt. 26 (gen. miss.); 1691 mrt. 25 (part. miss.)
1690 - 1691
 
7533
1695 november 3 (kopie-gen. miss.); 1696 februari 8 (gen. miss.); 1696 februari 8 (part. miss.)
1695 - 1696
 
7534
1703 september 4 (kopie-gen. miss.); 1703 december 1 (gen. miss.); 1703 december 1 (part. miss.)
1703
 
7535
1706 januari 25 (gen. miss.)
1706
 
7536
1712 januari 15 (gen. miss.); 1712 januari 15 (part. miss.)
1712
 
7537
1712 februari 12 (kopie-gen. miss.)
1712
 
De bijlagen ontbreken
7538
1712 februari 12 (kopie-part. miss.); 1712 november 25 (part. miss.)
1712
 
7539
1716 december 14 (part. miss.); 1716 november 30 (part. miss.)
1716
 
7540
1717 januari 15 (gen. miss.); 1717 januari 15 (part. miss.)
1717
 
7541
1717 nov. 30 (gen. miss.)
1717
 
De bijlagen ontbreken
7542
1718 maart 20 (gen. miss.); 1718 maart 20 (part. miss.)
1718
 
7543
1718 maart 20 (kopie-gen. miss.)
1718
 
De bijlagen ontbreken
7544
1718 december 6 (gen. miss.)
1718
 
De bijlagen ontbreken
7545
1718 december 6 (part. miss.); 1719 januari 15 (part. miss.)
1718 - 1719
 
7546
1720 maart 26 (part. miss.)
1720
 
Bevat ook een missive van de Raad van Justitie in Batavia aan de kamer Zeeland, 1720 maart 13
7547
1722 maart 31 (part. miss.)
1722
 
7548
1722 september 25 (gen. miss.)
1722
 
De bijlagen ontbreken
7549
1725 maart 26 (gen. miss.)
1725
 
De bijlagen ontbreken
7550
1725 oktober 22 (gen. miss.)
1725
 
De bijlagen ontbreken
7551
1732 februari 14 (gen. miss.); 1732 december 8 (secrete gen. miss.)
1732
 
Bevat ook een missive van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII, 1759 december 31, met bijlagen
7552
1733 oktober 31 (part. miss.)
1733
 
Bevat ook een verdrag gesloten met Banjarmasin, 1733 september 26. Gepubliceerd in: Heeres en Stapel, Corpus Diplomaticum V, 165-170
7553
1735 maart 31 (kopie-gen. miss.)
1735
 
De bijlagen ontbreken
7554
1735 december 16 (gen. miss.)
1735
 
De bijlagen ontbreken
7555
1735 december 16 (part. miss.)
1735
 
7556
1738 januari 25 (secrete gen. miss.)
1738
 
De bijlagen ontbreken
7557
1740 maart 31 (part. miss.)
1740
 
7558
1740 december 1 (gen. miss.); 1740 december 1 (part. miss.)
1740
 
7559
1740 december 1 (kopie-gen. miss.); 1741 januari 10 (part. miss.)
1740 - 1741
 
7560
1741 december 6 (gen. miss.)
1741
 
7561
1742 februari 10 (gen. miss.); 1742 december 5 (gen. miss.)
1742
 
De bijlagen ontbreken
7562
1742 december 5 (gen. miss.)
1742
 
7563
1747 september 29 (gen. miss.)
1747
 
De bijlagen ontbreken
7564
1747 december 31 (gen. miss.)
1747
 
De bijlagen ontbreken
7565
1748 januari 23 (gen. miss.); 1748 januari 13 (part. miss.); 1748 januari 23 (part. miss.)
1748
 
7566
1748 oktober en december (bijlagen bij gen. miss.)
1748
 
7567
1749 november 14 (gen. miss.); 1749 november 8 (kopie-part. miss.)
1749
 
Bevat ook een missive van de Raad van Justitie in Batavia aan de kamer Zeeland, 1749 december 31
7568
1749 november 14 (bijlagen bij gen. miss.)
1749
 
7569
1750 maart 5 (gen. miss.); 1750 april 14 (gen. miss.); 1749 december 31 (part. miss.); 1750 maart 5 (part. miss.); 1750 april 14 (part. miss.)
1749 - 1750
 
Bevat ook een missive van de Raad van Justitie in Batavia aan de kamer Zeeland, 1749 december 31
7570
1755 oktober 15 (secrete gen. miss.)
1755
 
7571
1757 april 25 (gen. miss.)
1757
 
7572
1757 oktober 15 (part. miss.); 1757 oktober 29 (part. miss.); 1757 november 15 (part. miss.)
1757
 
7573
1758 december 30 (gen. miss.)
1758
 
7574
1759 oktober 15 (gen. miss.)
1759
 
De bijlagen ontbreken. ----. 1759 december 31: zie inv. nr. 7551
7575
1765 mei 8 (gen. miss.)
1765
 
De bijlagen ontbreken
7576
1768 januari 20 (kopie-part. miss.); 1768 mei 15 (part. miss.)
1768
 
7577
1769 januari 13 (kopie-part. miss.)
1769
 
Bevat een originele tekening van Johannes Rach van het schip Vredelust bij het eiland Kuiper
7578
1769 mei 19 (gen. miss.)
1769
 
De bijlagen ontbreken
7579
1771 november 1 (part. miss.); 1771 november 15 (part. miss.)
1771
 
7580
1773 april 29 (gen. miss.)
1773
 
De bijlagen ontbreken
7581
1775 oktober 13 (gen. miss.)
1775
 
De bijlagen ontbreken
7582
1776 oktober 25 (gen. miss.)
1776
 
De bijlagen ontbreken
7583
1777 oktober 29 (gen. miss.)
1777
 
7584
1778 februari 4 (gen. miss.); 1779 januari 8 (gen. miss.); 1778 oktober 24 (part. miss.)
1778 - 1779
 
7585
1779 februari 2 (part. miss.)
1779
 
7586
1780 januari 20 (gen. miss.); 1780 januari 20 (part. miss.)
1780
 
7587
1782 december 31 (gen. miss.)
1782
 
De bijlagen ontbreken
7588
1784 oktober 27 (gen. miss.)
1784
 
7589
1786 april 25 (gen. miss.); 1786 januari 20 (part. miss.); 1786 april 29 (part. miss.); 1786 oktober 24 (part. miss.)
1786
 
7590
1787 februari 2 en 6 (gen. miss.); 1787 januari 26 (part. miss.)
1787
 
7591
1788 januari 22 (gen. miss.)
1788
 
De bijlagen ontbreken
7592
1789 mei 30 (part. miss.)
1789
 
7593
1792 april 17 (gen. miss.); 1792 mei 25 (gen. miss.); 1792 juni 15 (gen. miss.); 1792 juni 27 (gen. miss.); 1792 april 17 (part. miss.); 1792 mei 22 (part. miss.)
1792
 
De bijlagen ontbreken
7594
1792 oktober 30 (gen. miss.)
1792
 
De bijlagen ontbreken. Deze band draagt de titel: `Bataviasche papieren rakende de militaire commissie', deel I
7595
1792 oktober 30 (bijlagen bij gen. miss.)
1792
 
Op de rug staat het onjuiste jaartal 1791. Deze band draagt de titel: `Bataviasche papieren rakende de militaire commissie', deel II
7596
Missive van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII
1689 nov. 30
1 omslag
7597
Secrete missive van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII
1751 apr. 8
1 stuk
7598
Secrete missive van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII met dankbetuiging voor de beslissing van de Heren XVII in de zaak van de raad extraordinaris Adriaan de Nijs
1758 okt. 15
1 stuk
7599
Kopie-aparte missiven van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII
1778 okt. 24
1 omslag