De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.3   Kopie-dagregisters van Batavia
7610-7617
Kopie-dagregisters, gehouden in het kasteel Batavia
1647 - 1766
8 banden
7610
1647 dec. 1 - 1648 dec. 31
 
7611
1656 nov. 1 - 1657 dec. 31
 
7612
1663 jan. 1 - nov. 27
 
7613
1724 jan. 1 - sep. 30
 
7614
1737 jan. 1 - sep. 30
 
7615
1738 okt. 1 - dec. 31
 
7616
1746 jan. 1 - dec. 30
 
7617
1766 jan. 1 - dec. 31