De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.01   Batavia en omstreken (inclusief Krawang, Tangerang en Tanjungpura)
7658, ---
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Batavia en omstreken. Met bijlagen
1682 [1681] - 1683 [1696]
1 band
---
Krawang
1681 dec. 15 - 1683 feb. 17
 
7658
Tangerang
1682 mrt. 16 - 1683 feb. 25
 
---
Krawang
1683 apr. 16 - sep. 21
 
---
1684 jan. 25 - nov. 20
 
---
Krawang, 1685 feb. 1 - nov. 8; Tangerang, 1685 maart 7 - september 9: zie inv. nr. 8443
1685
 
---
Tanjunigpura
1686 mrt. 1 - nov. 3
 
---
Tangerang, 1686 apr. 8 - aug. 23; Batavia en omstreken, 1686 apr. 19 - sep. 4: zie inv. nr. 7663
1686
 
---
Batavia, lijst van aangekomen en uitgevaren schepen
1686 dec. 12
 
---
Tanjunigpura (Krawang)
1686 dec. 14 - 1687 feb. 8
 
---
Tangerang, uit de Schans, 1687 jan. 3 - okt. 31; Batavia en omstreken, 1687 jan. 27 - aug. 14; Tanjunigpura, uit de Schans, 1687 feb. 21 - okt. 4: zie inv. nr. 7664
1687
 
---
Batavia, kopie - aktenboek
1689 dec. 17 - 1690 mrt. 10
 
---
Tanjunigpura
1692 jan. 6 - mrt. 3
 
---
Tanjunigpura
1692 mei 3 - nov. 11
 
---
Tanjunigpura
1692 dec. 6 - 1693 jan. 2
 
---
Tanjunigpura
1693 feb. 9
 
---
Tanjunigpura
1694 jan. 6 - okt. 23
 
---
Tanjunigpura
1695 feb. 17 - 1696 jan. 5
 
---
Tanjunigpura
1696 jan. 18 - dec. 20
 
---
Batavia, kopieboek van ingekomen missiven
1685 okt. 21 - 1686 okt. 11